Mandag 4. november 2019
LEIER BORT PROBLEMET: Landets fem største kommuner bruker flere titalls millioner hver på å leie inn vikarer fra bemanningsbyråer til barnehagene. Det vil Stine Hjerpbakk i Utdanningsforbundet Trondheim ha en slutt på. FOTO: JO RØED SKÅRDERUD
• Landsmøtet i Utdanningsforbundet starter i dag • Delegater presser på for innleie-oppgjør
Vil kaste ut vikar- byråene
LEIES INN: Barnehager i landets største kommuner leier vikarer fra bemanningsbyrå for titalls millioner hvert år. Fylkeslag i Utdanningsforbundet foreslår tiltak mot byråene.

BARNEHAGE

Enormt omfang av ulovlig innleie i byggebransjen fikk Fellesforbundet til å vedta å jobbe for avvikling av bemanningsbransjen på sin kongress i oktober. De er ikke alene i sitt agg mot de kommersielle vikarbyråene. Når Utdanningsforbundet samles til landsmøte i Lillestrøm i dag, stiller flere delegater med krav om tiltak mot bransjen i bagasjen.

Mye av irritasjonen kommer fra barnehagesektoren. Mange pedagoger føler at kommunene heller leier inn vikarer fra byråer enn å sikre tilstrekkelig bemanning.

Store penger

Klassekampen har spurt landets fem største kommuner om hvor mye de bruker på vikarbyråer i oppvekstsektoren.

I 2018 brukte Trondheim 38,2 millioner kroner på å leie inn vikarer til oppvekstsektoren. Nesten all innleien var til barnehage. Skolen sto bare for 0,6 millioner kroner.

Bergen brukte 87 millioner på innleie fra eksterne vikarbyråer i oppvekstsektoren.

Stavanger brukte 28 millioner, og Bærum brukte rundt 20 millioner kroner, hovedsakelig på barnehage.

Vikarbyråenes største kunder er, ikke overraskende, Oslo kommune. Klassekampen fikk i utgangspunktet tall som viste at 170 millioner kroner gikk til vikarbyråer i oppvekstsektoren. Kommunen opplyser at tallene ikke er sikre på grunn av mulige feilkilder og jobber for å kvalitetssikre tallene.

Forbud er løsningen

– Vikarbyråene brukes for å dekke over rovdrift på ansatte. Barnehagene har for lav bemanning. Det fører til stor slitasje på de ansatte og økt sjukefravær, sier Stine Hjerpbakk, styremedlem i Utdanningsforbundet i Trondheim.

På landsmøtet fremmer hun et forslag om at forbundet skal jobbe for avvikling av bemanningsbyråer og jobbe for at arbeidsformidling skal være en offentlig oppgave.

Stor slitasje

Krevende arbeidshverdag gjør at barnehagelærere ­topper sykefraværsstatistikken. En gjennomgang gjort av Utdanningsnytt viser at barnehageansatte er overrepresentert når det kommer til rygg og beinproblemer, hørselsproblemer, depresjon og søvnproblemer.

I snitt har barnehagene et sjukefravær på 12 prosent, mot et snitt på 9,6 prosent i resten av kommunal sektor.

Ofte er situasjonen enda verre. I Trondheim har én av fire barnehager et sykefravær på over 20 prosent.

Hjerpbakk mener alternativet til hyppig innleie av vikarer er økt bemanning, som tar høyde for naturlig sykefravær, og kommunale vikarpooler.

– I dag må barna forholde seg til et stort gjennomtrekk av vikarer. Det går ut over kvaliteten på tilbudet barna får, spesielt de med særskilte behov. Øker man grunnbemanningen, får ungene forholde seg til faste voksne som kjenner dem. Man senker slitasjen på de ansatte og gjør at folk varer lengre i yrkeslivet, sier Hjerpbakk.

Også fra andre deler av landet kommer det forslag for sette inn tiltak mot vikarbransjen. Fylkeslaget i Nordland vil at forbundet skal jobbe for å «begrense bruk av bemanningsbyråer», mens Hordaland vil erstatte kommersiell innleie med at kommunene oppretter «egne kommunale ordninger, med fast ansatte vikarer».

Håper på tiltak

Utfordringene i barnehagesektoren er godt kjent for forbundsledelsen.

– Jeg deler bekymringen flere fylkeslag har aktualisert. Den enorme vikarbruken er et symptom på at grunn­bemanningen mange steder er for lav, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Han utfordrer regjeringen til å ta tak i problemet.

– Det er overraskende at en regjering som hevder å være så opptatt av kompetanse, ikke ser problemene med den utstrakte vikarbruken. Grunnbemanningen må økes, og man må satse på fast ansatte med nødvendig kompetanse. Det vil sikre kvalitet og mer stabilitet, sier Handal.

jos@klassekampen.no

Lørdag 7. desember 2019
URO: SAS vil legge nye fly inn i et eget selskap med nye avtaler for de ansatte. Lederen i Norsk Kabinforening frykter at SAS ikke ønsker skandinaviske ansatte i framtida.
Fredag 6. desember 2019
HANDLEKRAFT: Regjeringen har på kort tid sørget for å mykne opp i au pair-reglene som skapte trøbbel for justisminister Jøran Kallmyr.
Torsdag 5. desember 2019
IKKJE FORSYNT: Trass i at Sp strir imot kvart forsøk på å skape raudgrøn samling, går partiet no saman med SV og Ap for å få opp sjølvforsyningsgraden.
Onsdag 4. desember 2019
PRESS: USAs press på europeiske Nato-land kommer ikke til å stanse frihandelsavtalen mellom Norge og Kina. Samtidig varsler utenriksminister Ine Eriksen Søreide en diskusjon om Norges forhold til Kina.
Tirsdag 3. desember 2019
NATO: Forholdet til Kina blir en viktig sak på Nato-møtet i London denne uka. Ap-leder Jonas Gahr Støre er skeptisk til å sende norske styrker til Asia.
Mandag 2. desember 2019
PARALLELT: Samme måned som Trygde­retten første gang sa at det er lov å ha med ytelser til utlandet, vedtok Stor­tinget strengere regler for eksport av arbeidsavklaringspenger.
Lørdag 30. november 2019
Skål: Pilsen kan bli dyrare over store delar av landet. Trøysta er at dei som tappar han skal få betre råd til pils sjølve.
Fredag 29. november 2019
DOBBELTPRAKSIS: En lang rekke ­trygdemottakere har måtte betale ­tilbake ytelser de tok med til utlandet. Men minst fem personer fikk tilbake pengene. Den første i januar i fjor.
Torsdag 28. november 2019
PAUSE: Kommunestyret i Stavanger innfører mobilforbud i skolen og låser inne pc-ene til de minste. Politikerne mener digitaliseringen har gått for langt.
Onsdag 27. november 2019
FEIL: I januar 2019 besluttet Nav å betale 200.000 kroner tilbake til en norsk kvinne fordi de hadde tolket EØS-reglene feil. Likevel fortsatte de å bruke regelverket feil.