Mandag 4. november 2019
LEIER BORT PROBLEMET: Landets fem største kommuner bruker flere titalls millioner hver på å leie inn vikarer fra bemanningsbyråer til barnehagene. Det vil Stine Hjerpbakk i Utdanningsforbundet Trondheim ha en slutt på. FOTO: JO RØED SKÅRDERUD
• Landsmøtet i Utdanningsforbundet starter i dag • Delegater presser på for innleie-oppgjør
Vil kaste ut vikar- byråene
LEIES INN: Barnehager i landets største kommuner leier vikarer fra bemanningsbyrå for titalls millioner hvert år. Fylkeslag i Utdanningsforbundet foreslår tiltak mot byråene.

BARNEHAGE

Enormt omfang av ulovlig innleie i byggebransjen fikk Fellesforbundet til å vedta å jobbe for avvikling av bemanningsbransjen på sin kongress i oktober. De er ikke alene i sitt agg mot de kommersielle vikarbyråene. Når Utdanningsforbundet samles til landsmøte i Lillestrøm i dag, stiller flere delegater med krav om tiltak mot bransjen i bagasjen.

Mye av irritasjonen kommer fra barnehagesektoren. Mange pedagoger føler at kommunene heller leier inn vikarer fra byråer enn å sikre tilstrekkelig bemanning.

Store penger

Klassekampen har spurt landets fem største kommuner om hvor mye de bruker på vikarbyråer i oppvekstsektoren.

I 2018 brukte Trondheim 38,2 millioner kroner på å leie inn vikarer til oppvekstsektoren. Nesten all innleien var til barnehage. Skolen sto bare for 0,6 millioner kroner.

Bergen brukte 87 millioner på innleie fra eksterne vikarbyråer i oppvekstsektoren.

Stavanger brukte 28 millioner, og Bærum brukte rundt 20 millioner kroner, hovedsakelig på barnehage.

Vikarbyråenes største kunder er, ikke overraskende, Oslo kommune. Klassekampen fikk i utgangspunktet tall som viste at 170 millioner kroner gikk til vikarbyråer i oppvekstsektoren. Kommunen opplyser at tallene ikke er sikre på grunn av mulige feilkilder og jobber for å kvalitetssikre tallene.

Forbud er løsningen

– Vikarbyråene brukes for å dekke over rovdrift på ansatte. Barnehagene har for lav bemanning. Det fører til stor slitasje på de ansatte og økt sjukefravær, sier Stine Hjerpbakk, styremedlem i Utdanningsforbundet i Trondheim.

På landsmøtet fremmer hun et forslag om at forbundet skal jobbe for avvikling av bemanningsbyråer og jobbe for at arbeidsformidling skal være en offentlig oppgave.

Stor slitasje

Krevende arbeidshverdag gjør at barnehagelærere ­topper sykefraværsstatistikken. En gjennomgang gjort av Utdanningsnytt viser at barnehageansatte er overrepresentert når det kommer til rygg og beinproblemer, hørselsproblemer, depresjon og søvnproblemer.

I snitt har barnehagene et sjukefravær på 12 prosent, mot et snitt på 9,6 prosent i resten av kommunal sektor.

Ofte er situasjonen enda verre. I Trondheim har én av fire barnehager et sykefravær på over 20 prosent.

Hjerpbakk mener alternativet til hyppig innleie av vikarer er økt bemanning, som tar høyde for naturlig sykefravær, og kommunale vikarpooler.

– I dag må barna forholde seg til et stort gjennomtrekk av vikarer. Det går ut over kvaliteten på tilbudet barna får, spesielt de med særskilte behov. Øker man grunnbemanningen, får ungene forholde seg til faste voksne som kjenner dem. Man senker slitasjen på de ansatte og gjør at folk varer lengre i yrkeslivet, sier Hjerpbakk.

Også fra andre deler av landet kommer det forslag for sette inn tiltak mot vikarbransjen. Fylkeslaget i Nordland vil at forbundet skal jobbe for å «begrense bruk av bemanningsbyråer», mens Hordaland vil erstatte kommersiell innleie med at kommunene oppretter «egne kommunale ordninger, med fast ansatte vikarer».

Håper på tiltak

Utfordringene i barnehagesektoren er godt kjent for forbundsledelsen.

– Jeg deler bekymringen flere fylkeslag har aktualisert. Den enorme vikarbruken er et symptom på at grunn­bemanningen mange steder er for lav, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Han utfordrer regjeringen til å ta tak i problemet.

– Det er overraskende at en regjering som hevder å være så opptatt av kompetanse, ikke ser problemene med den utstrakte vikarbruken. Grunnbemanningen må økes, og man må satse på fast ansatte med nødvendig kompetanse. Det vil sikre kvalitet og mer stabilitet, sier Handal.

jos@klassekampen.no

Fredag 22. november 2019
NY INFO: Anniken Hauglie (H) sa til Stortinget at hun først etter sommeren i år fikk beskjed om omfanget av uriktige Nav-dommer. En e-post viser at hun ble varslet allerede i fjor.
Torsdag 21. november 2019
STRAFF: Samanslåtte kommunar som har eigedomsskatt, tek med seg ein straffeskatt inn i samlivet. Stavanger taper om lag like mykje som dei fekk i tilskot på å slå seg saman.
Onsdag 20. november 2019
TILLIT: Velferds­staten ble skapt for å hjelpe dem som faller utenfor. Nå frykter Ap-veteran Martin Kolberg at den i stedet mistenkeliggjør folk som sitter nederst ved bordet.
Tirsdag 19. november 2019
HEKTA: Ni av ti tiåringer har smarttelefon. Nå ber digitaliseringsministeren foreldre gå sammen om å nekte ungene smarttelefoner.
Mandag 18. november 2019
LANGSIKTIG: ­Opposisjonen har kritisert regjeringens ABE-reform for å være en «brutal ostehøvel». Finansminister Siv Jensen (Frp) tror reformen er kommet for å bli.
Lørdag 16. november 2019
2021: Fellesforbundets leder Jørn Eggum mener han ser nye takter fra MDG etter et konstruktivt møte. En sluttdato for olja er ikke regjerings­ultimatum, sier MDG.
Fredag 15. november 2019
STRID: Ansatte ved politihøgskolen mener at styret må trekke seg dersom regjeringen tvinger gjennom studentkuttet ved politiutdanningen i Oslo.
Torsdag 14. november 2019
NY TID: Linn Herning har lenge vært bekymret for utviklingen av offentlig sektor. Først etter at hun ble alvorlig sjuk, ble hun ordentlig redd for at velferdsstaten ikke alltid kommer til å redde henne.
Onsdag 13. november 2019
KJØRER PÅ: Frp har abdisert som bilistenes parti, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han tar gjerne over tittelen.
Tirsdag 12. november 2019
MOT SKATT: En omfattende lobbykampanje i regi av sjømatnæringen ble sjøsatt for å hindre at norske oppdrettsselskaper skal bli ilagt grunnrenteskatt.