Lørdag 2. november 2019
Bak tallet

• Det har oppstått en interessant strid om hvordan vi skal telle politidekning i landet, etter at regjeringen besluttet å kutte i studentopptaket ved Politihøg­skolen i Oslo. Dersom statsbudsjettet vedtas, går skolen fra 720 til 400 studentplasser på bare to år. Justisminister Jøran Kallmyr begrunner nedskjæringen med at vi er i ferd med å nå målet om to politifolk per 1000 innbyggere, et av målene i politireformen. Saken er en god illustrasjon på at politikere gjerne blander seg inn i styringen av høyere utdanning når de finner det for godt, mens de toer sine hender og viser til universitetenes selv­styre i andre. Dette handler likevel ikke først og fremst om høyere utdanning, men om noe langt mer grunnleggende: Har vi nok politifolk til å løse samfunnsoppdraget og skape trygghet blant folk?

• I et innlegg i Aftenposten onsdag kritiserer to lærere ved Politihøgskolen justisministerens tallgrunnlag. De viser hvordan et snittall kan skjule kutt og underdekning i store deler av Politi-Norge. Snittallet på to politifolk per 1000 innbyggere, skjuler for eksempel at ti av tolv politidistrikt har langt lavere politidekning. I tillegg regnes alle politistillinger inn i beregningsgrunnlaget, altså langt flere enn dem som arbeider med operativt politiarbeid, etterforskning og forebygging. Holdes særorganene utenfor, viser de to høyskolelærerne at tallet for politidekning blir 1,75 per 1000 innbygger, og ikke 1,95, som er tallet Kallmyr bruker.

• Et tall kan brukes til så mangt, og det er alltid opportunt for politikere å regne på en måte som forsvarer egne prioriteringer. Men er det lurt? Reformen med det misvisende navnet nærpolitireformen har helt fra starten av vært preget av misnøye, både med innhold og gjennomføring. Politifolk landet rundt har vært forbausende åpne i sin kritikk av tilbaketrekningen av nærpolitiet; slikt har ellers blitt sjelden kost når det offentlige reformeres. I en slik situasjon er det ekstra viktig at det er enighet om tallene som legges til grunn. Vil regjeringen legge ned noe, så gjør det. Men ikke si at alt blir bedre når det strider med folks opplevelser.

Fredag 22. november 2019
• Alle partiene på rødgrønn side har nå presentert sine alternative budsjetter. Det er forskjeller og uenigheter – for eksempel mellom MDG og Sp i avgiftspolitikken – likevel trer det fram et tydelig felles verdigrunnlag. Det tydeligste...
Torsdag 21. november 2019
• Fredag i forrige uke ble Frode Berg utvekslet på en grensestasjon på Den kuriske landtunge mellom Litauen og den russiske enklaven Kaliningrad etter at han var benådet av Russlands president Vladimir Putin. Berg var dømt til 14 års fengsel...
Onsdag 20. november 2019
• USAs utenriksminister Mike Pompeo har varslet at USA forkaster det såkalte Hansell Memorandum, som er det amerikanske utenriksdepartementet juridiske stadfesting fra 1978 om at de israelske bosettingene i okkupert Palestina bryter med...
Tirsdag 19. november 2019
• Aftonbladet melder at av 38 skytinger med dødelige utfall i Malmös gjengmiljøer, har bare seks blitt oppklart av politiet. Det er en oppklaringsprosent på 16 prosent. I Stockholm og Göteborg ligger den på henholdsvis 20 og 24 prosent. «Det...
Mandag 18. november 2019
• Hva vil vi egentlig med Nav? Skandalen der minst 48 mennesker ble feilaktig dømt for trygdesvindel ble offentlig kjent 28. oktober, og for hver stein Nav nå løfter opp og kikker under, dukker det opp nye saker som får antallet til å stige.
Lørdag 16. november 2019
• Det er knapt fire uker igjen til britene går til urnene, og valgkampen er – tradisjonen tro – fylt av brageløfter. I går lovte Labours Jeremy Corbyn gratis breibånd til alle briter. Det skal skje ved en delvis nasjonalisering av British...
Fredag 15. november 2019
• Tidsskriftet Foreign Policy har kåret Nato-sjef Jens Stoltenberg til «årets diplomat» for hans «eksepsjonelle ledelse i en turbulent tid for Nato». Over en helside i bladet, som er gjengitt i Aftenposten, skriver Foreign Policy at...
Torsdag 14. november 2019
• Det har vist seg svært vanskelig å øke skattene for de inntektsgruppene som skatteutformerne selv tilhører. Når det politiske liv i stadig større grad domineres av høytlønte, skal det svært bevisste politiske grep til for å hindre at...
Onsdag 13. november 2019
• Forandringen Bolivia har gått gjennom siden Evo Morales og hans parti Bevegelsen for sosialisme (MAS) for 13 år siden kom til makta, mangler nærmest sidestykke i historien. Gjennom å renasjonalisere olje- og gassindustrien fikk landet...
Tirsdag 12. november 2019
• Arbeiderpartiet framla i går sitt alternative budsjett, hvor de på flere områder går inn for å snu retningen Erna Solberg har tatt landet i. Blant annet går partiet inn for økt skattlegging av folk med høye inntekter og formuer, tiltak mot...