Onsdag 30. oktober 2019
Mistillit

• Minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel, 36 av dem til fengsel. I tillegg har rundt 2400 personer fått krav om tilbakebetaling av feilaktig utbetalt trygd fra Nav. Nå mener både Nav og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at dommene og kravene er basert på feil lovtolkning og ber om unnskylding overfor dem som er rammet. Noe liknende har knapt skjedd i norsk historie. Arbeidsministeren mener det er aktuelt med både ekstra utbetalinger av trygd og erstatninger til uskyldig dømte. Hun setter også i gang en ekstern gransking av sakene. Både SV og Rødt har allerede varslet at de vurderer mistillit mot ministeren.

• Saken dreier seg om hvorvidt en EU-forordning om at trygdemottakere har rett til å ta med seg trygderettigheter til andre EØS-land har forrang for norsk rett eller ikke. Etter norsk lov må man være i Norge for å motta trygd. Til nå har Nav sett bort fra EU-direktivet, men nå blir det slått fast at det er feil. Saken er betent fordi det har vært et politisk ønske å hindre såkalt trygdelekkasje, altså at mennesker tar med seg trygd til utlandet. I hvilken grad politiske føringer har vært avgjørende for Navs praksis, vil en kommende gjennomgang avdekke. Det er selvsagt også et spørsmål om hvilket handlingsrom norske politikere har innen EØS-avtalen.

• Uansett er det et skjerpende moment at sakene rammer folk med lite i lommeboka. De er mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger, altså folk som ikke har for vane å ta med seg advokater om de mener de er urettferdig behandlet. VG og TV 2 har snakket med flere som har måttet sone, og som alle forteller at de ikke visste at det var ulovlig å reise til utlandet uten å varsle Nav. Likevel har mange blitt møtt med null forståelse og svært strenge reaksjoner. I enkelte av sakene, slik de presenteres i mediene nå, ser det ut som politianmeldelsene har kommet opptil et år etter at personene har gjort opp pengekrav fra Nav. Spørsmålet er om det i Nav har være et system i mistilliten mot disse menneskene, selv om de har forsøkt å gjøre opp for seg.

Artikkelen er oppdatert: 1. november 2019 kl. 11.56
Fredag 22. november 2019
• Alle partiene på rødgrønn side har nå presentert sine alternative budsjetter. Det er forskjeller og uenigheter – for eksempel mellom MDG og Sp i avgiftspolitikken – likevel trer det fram et tydelig felles verdigrunnlag. Det tydeligste...
Torsdag 21. november 2019
• Fredag i forrige uke ble Frode Berg utvekslet på en grensestasjon på Den kuriske landtunge mellom Litauen og den russiske enklaven Kaliningrad etter at han var benådet av Russlands president Vladimir Putin. Berg var dømt til 14 års fengsel...
Onsdag 20. november 2019
• USAs utenriksminister Mike Pompeo har varslet at USA forkaster det såkalte Hansell Memorandum, som er det amerikanske utenriksdepartementet juridiske stadfesting fra 1978 om at de israelske bosettingene i okkupert Palestina bryter med...
Tirsdag 19. november 2019
• Aftonbladet melder at av 38 skytinger med dødelige utfall i Malmös gjengmiljøer, har bare seks blitt oppklart av politiet. Det er en oppklaringsprosent på 16 prosent. I Stockholm og Göteborg ligger den på henholdsvis 20 og 24 prosent. «Det...
Mandag 18. november 2019
• Hva vil vi egentlig med Nav? Skandalen der minst 48 mennesker ble feilaktig dømt for trygdesvindel ble offentlig kjent 28. oktober, og for hver stein Nav nå løfter opp og kikker under, dukker det opp nye saker som får antallet til å stige.
Lørdag 16. november 2019
• Det er knapt fire uker igjen til britene går til urnene, og valgkampen er – tradisjonen tro – fylt av brageløfter. I går lovte Labours Jeremy Corbyn gratis breibånd til alle briter. Det skal skje ved en delvis nasjonalisering av British...
Fredag 15. november 2019
• Tidsskriftet Foreign Policy har kåret Nato-sjef Jens Stoltenberg til «årets diplomat» for hans «eksepsjonelle ledelse i en turbulent tid for Nato». Over en helside i bladet, som er gjengitt i Aftenposten, skriver Foreign Policy at...
Torsdag 14. november 2019
• Det har vist seg svært vanskelig å øke skattene for de inntektsgruppene som skatteutformerne selv tilhører. Når det politiske liv i stadig større grad domineres av høytlønte, skal det svært bevisste politiske grep til for å hindre at...
Onsdag 13. november 2019
• Forandringen Bolivia har gått gjennom siden Evo Morales og hans parti Bevegelsen for sosialisme (MAS) for 13 år siden kom til makta, mangler nærmest sidestykke i historien. Gjennom å renasjonalisere olje- og gassindustrien fikk landet...
Tirsdag 12. november 2019
• Arbeiderpartiet framla i går sitt alternative budsjett, hvor de på flere områder går inn for å snu retningen Erna Solberg har tatt landet i. Blant annet går partiet inn for økt skattlegging av folk med høye inntekter og formuer, tiltak mot...