Fredag 25. oktober 2019
JOBBRAS: 30.000 butikkansatte kommer til å miste jobben de neste ti åra, ifølge Handel og Kontor. Arbeidsminister Anniken Hauglie sier Nav er klare til å ta imot dem. – Folk i Nav-kø skal bli fagarbeidere, sier hun. FOTO: GORM KALLESTAD, NTB SCANPIX
Dette er regjeringens plan for 30.000 mennesker som mister jobben de neste ti årene:
Butikkansatte skal i Nav-kø
BAR BAKKE: Tusenvis av butikkansatte kommer til å miste jobben de neste årene. Da Handel og Kontor tok opp problemet med arbeidsministeren, fikk de beskjed om at Nav står klare.

Arbeidsliv

Det er usikre tider i varehandelen, skreiv Klassekampen onsdag. 2600 jobber blei borte i fjor, og fagforeningen Handel og Kontor (HK) venter at enda 30.000 mister jobben i løpet av de ti neste åra. Dette gjør ikke regjeringen nok for å bremse, mener Trine Lise Sundnes, leder i Handel og Kontor.

– Vi har krevd tiltak fra regjeringen for å bremse jobb­raset i handelen. Da ble vi møtt av en arbeidsminister som sa at de skulle ta godt vare på de butikkansatte ved å ruste opp Nav.

Da Klassekampen spør arbeidsminister Anniken Hauglie (H) om dette stemmer, svarer hun at de store endringene i varehandelen skal møtes med kompetanseheving.

«Arbeidsledige skal få tilbud om veiledning og oppfølging av Nav, slik at de raskest mulig kommer over i ny jobb (...) Vi vil gjøre fagarbeidere av folk i Nav-køen», skriver Hauglie i en e-post.

– Hva slags jobber er det snakk om?

«Framover vil det være stort behov for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren. Bedriftsundersøkelsen 2019 peker også på betydelig mangel på arbeidskraft innenfor bygg og anlegg», skriver Hauglie.

Men Sundnes er ikke beroliget.

– Vi tror ikke Nav er i stand til å ta seg godt av den mengde ledighet vi frykter kommer nå, sier hun.

Fakta

Norsk varehandel:

• 376.100 personer, 13,3 prosent av alle som er i jobb, arbeider i norsk varehandel.

• Handelen fra utenlandske nettbutikker har økt med 22,5 prosent i året siden 2011, mens fysiske butikker i Norge hadde en vekst på 2,1 prosent.

• 2600 ansatte i varehandelen mistet jobben i fjor. Prognosene til fagforeningen Handel og kontor sier at 30 000 vil miste jobben de neste ti årene.

Arbeidsministeren har ikke svart Klassekampen på denne bekymringen, men viser til Nav.

Klær og sko mest utsatt

Sundnes roper varsko om den nye 3000-kronersgrensa. Til statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å fjerne tollavgifta for utenlandske nettbutikker som selger klær og sko.

Avgifta må norske butikker fortsatt betale.

– Store deler av jobbraset i fjor rammet klesbutikker og skobutikker. Da blir spørsmålet hva slags tiltak regjeringen velger å sette inn for å bremse jobbraset innen disse spesifikke bransjene, sier Sundnes.

I disse butikkene jobber rundt 40.000 mennesker, ifølge Handel og Kontor.

– Tollfritaket vil sannsynligvis ikke ramme så mange som det, men det er helt klart at sånn som vi leser statsbudsjettet, så gambler regjeringen med mange tusen arbeidsplasser i en tid hvor alt treffer næringen samtidig. Jeg har egentlig ikke ord, sier Sundnes.

Ber om omstilling nå

Sundnes hinter om at butikkarbeiderne nedprioriteres.

– Jeg tviler på at om 40.000 ingeniører sto i fare for å miste arbeidet sitt, ville ministeren svart at de skal ta godt vare på dem først når de er en del av ledighetskøen, sier hun.

Forbundslederen mener regjeringen fokuserer mest på forbrukeren. Hun mener det er å gjøre seg selv en bjørnetjeneste.

– Mange familier berøres av det vi nå ser. Forbrukerne får ikke forbruke så mye uten en jobb.

Tusener ufaglærte i limbo– – Lovnader om at Nav skal ta vare på dem, er ikke godt nok. Vi må ha omstilling mens folk er i jobb, ikke mens de er i ledighetskø, sier Sundnes.

Det store flertallet av Norges befolkning har ikke fag- eller høyere utdanning. Butikker har ansatt og vært en karrierevei for mange i denne gruppa.

– Varehandelen representerer mangfoldet i arbeidsmarkedet og mange med lav formell utdanning. Offentlig sektor kan ikke skryte med tilsvarende tall når det gjelder å inkludere og gi folk i randsonen mulighet til arbeid og karrieremuligheter, sier Sundnes.

– Hva skal man gjøre med alle dem nå som mister jobben, men ikke kan eller vil ta fag­utdanning, Anniken Hauglie?

«De fleste kommer seg i jobb på egen hånd. De som ikke kan ta fagbrev og ikke kommer seg i jobb på egen hånd, skal få veiledning og oppfølging fra Nav for å komme i jobb. For noen kan støtteordninger som lønnstilskudd og arbeidstrening hjelpe dem over i arbeid», skriver ministeren.

300 millioner til reform

Hver femte norske bedrift svarer at de ikke får tak i kvalifiserte arbeidssøkere, ifølge Hauglie, som mener det framover kan bli stor mangel på faglærte. Regjeringen har derfor satt i gang reformen «Lære hele livet». Planene legges fram til våren.

«Reformen skal både bidra til at flere kan stå lenger i jobb og til at arbeidstakerne får den kompetansen de trenger. I forslaget til statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringen å bruke til sammen over 300 millioner kroner på kompetansereformen», skriver Hauglie.

Hun legger til at den registrerte arbeidsledigheten er på det laveste nivået på over ti år.

«Fra utgangen av 2016 har sysselsettingen økt med 115.000 personer. I overkant av tre firedeler av veksten har kommet i privat sektor», skriver Hauglie.

ainah@klassekampen.no

Lørdag 25. januar 2020
KRITISKE: Den svenske eiendomsmagnaten Ilija Batljan vil kjøpe velferdsbygg i Norge og leie dem tilbake til det ­offentlige. Men han får motstand.
Fredag 24. januar 2020
EIENDOMSBARON: Den tidligere sosial­demokratiske topp- politikeren Ilija Batljan har tjent seg søkkrik på kjøp av offentlig eiendom i Sverige. Nå står Norge for tur.
Torsdag 23. januar 2020
NYE TIDER: Flere Frp-topper vil lokke Sp over i et framtidig borgerlig regjeringssamarbeid. «Komisk», svarer Sp.
Onsdag 22. januar 2020
VIKEN: Med Frp tilbake i Stortinget kan det gå mot oppløsning av Viken før 2021.
Tirsdag 21. januar 2020
EXIT: Frp-nestor Carl I. Hagen maner sitt gamle parti til å drive nådeløs opposisjonspolitikk. Nå forventer han kamp om ledervervet.
Mandag 20. januar 2020
IGJEN: På Aps landsmøte i fjor vant partileder Jonas Gahr Støre slaget mot dem som vil utvide grensa for selvbestemt abort. Men krigen er ikke vunnet.
Lørdag 18. januar 2020
PLAN: SV vil nå måla i Parisavtalen gjennom prosjektet «grøn ny deal». Eit av tiltaka er å kjøpe kriseramma norske verft, for å gjere dei ­grøne og sikre at arbeidsplassane blir i Noreg.
Fredag 17. januar 2020
KLAR TALE: Det er uholdbare tilstander i luftambulansetjenesten, sier Margit U. Kristoffersen fra gata i Alta. Hun er ikke alene om å mene at staten bør inn og overta ambulanseflyene.
Torsdag 16. januar 2020
URO: Frp vil kun være fornøyd med politiske gjenytelser som kommer i tillegg til regjeringsplattformen, etter at en norsk IS-kvinne ble hentet fra Syria, sier Jon Helgheim (Frp).
Onsdag 15. januar 2020
SPLID: I utkastet til nytt program for LO står det både strenge klimamål og en offensiv utbygging av olje- og gassvirksomheten. Nå brygger det til strid.