Fredag 25. oktober 2019
Ubalanse

• Hovedmålene for norsk landbrukspolitikk er matvaresikkerhet, selvforsyning, bærekraftig drift over hele landet og utnyttelse av begrensede jordbruksareal. Klimatiske forhold, topografi og generelt høyt kostnadsnivå gjør at land­bruket har små muligheter til å konkurrere på like vilkår med storprodusenter fra andre land. Det er derfor enighet om at landbruket må ha beskyttelse i form av tollvern og subsidier. Ettersom bøndene får offentlig støtte, produserer de i liten grad for eksport. Stikk i strid med målsettingene for landbrukspolitikken har Norge gjennom EØS-avtalens artikkel 19 forpliktet seg til liberalisering av handelen med landbruksvarer med EU, selv om Norge ikke er en del av EUs marked for landbruksvarer eller underlagt EUs landbrukspolitikk.

• Selv om EØS-avtalen forplikter oss til handelsliberalisering, er det en klausul i avtalen som beskytter norske interesser. Der heter det at endringer skal skje innenfor den enkeltes landbrukspolitikk og på «gjensidig fordelaktig basis». Likevel har importkvotene fra EU økt betydelig ved hver forhandling. En gjennomgang Stortingets utredningsseksjon har gjort for SV, tidligere omtalt i Nationen, viser at utviklingen i handelen med landbruksvarer på ingen måte har vært gjensidig fordelaktig. I 2018 importerte Norge jordbruksvarer for 66,5 milliarder, det meste fra EU, en økning fra 16,6 milliarder i 2000.

• En utredning fra Agri Analyse bekrefter inntrykket av at forhandlingene med EU ikke har vært i samsvar med EØS-avtalens intensjon om fordel for begge parter. EU har fått store kvoter av høy økonomisk verdi som utnyttes fullt ut, mens Norge har små kvoter av lav økonomisk verdi som vi ikke har mulighet til å utnytte. Det har ført til ekstrem ubalanse. EU har gjennom de framforhandlede avtalene fått en urimelig fordel på bekostning av norske interesser. Det har ført til at målene for landbrukspolitikken er undergravd. Norsk landbruk er avhengig av at utviklingen snus. Norge må derfor utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen til å begrense handelsliberaliseringen og beskytte importvernet.

Lørdag 25. januar 2020
• Denne uka har en engere krets av rikfolk, toppsjefer og nasjonale ledere blitt fløyet inn til den sveitsiske alpelandsbyen Davos, slik tradisjonen har vært i nesten 50 år. Den britiske finansavisa Financial Times var som vanlig på plass,...
Fredag 24. januar 2020
• «Vi tåler ikke nå å tro at vi skal gå tilbake igjen til en særnorsk lønnsutvikling», sa leder i Norsk Industri Stein Lier-Hansen til NTB da organisasjonen la fram sin konjunkturrapport onsdag denne uka. Tradisjonen tro maner...
Torsdag 23. januar 2020
• I juni i fjor avslørte journalist Glenn Greenwald at rettsprosessen mot Brasils tidligere president Lula da Silva var korrupt og politisk motivert. Greenwald ble verdenskjent for avsløringen av amerikanske myndigheters omfattende og...
Onsdag 22. januar 2020
• Erna Solberg er Høyre-lederen som fikk til det partiideologier har drømt om i godt over hundre år: borgerlig samling. Neste uke skulle hennes borgerlige firepartiregjering feiret ett år som flertallsregjering, men i stedet må Erna Solberg...
Tirsdag 21. januar 2020
• Wikileaks-grunnleger Julian Assange sitter i dag isolert i Belmarsh høysikkerhetsfengsel i Storbritannia. Han risikerer å bli utlevert til USA, hvor han er tiltalt for 17 brudd på spionasjeloven for Wikileaks’ publisering av...
Mandag 20. januar 2020
• 31. januar vil Storbritannia som første land gå ut av EU. Likevel er dramaet på langt nær over. I løpet av det kommende året skal Storbritannia og EU forhandle fram nye handels- og samarbeidsvilkår som skal gjelde når skilsmissen er et...
Lørdag 18. januar 2020
• Da Facebook åpnet sitt første norske kontor i 2016, holdt statsminister Erna Solberg åpningstalen. Hun sammenliknet Facebooks formidable vekst med fargefjernsyn og sa at vi i dag «har innsett at farge-tv er en god ting». Nettstedet...
Fredag 17. januar 2020
• Siv Jensen truer med å gå ut av regjeringen hvis ikke Frp får større gjennomslag etter at partiet tapte dragkampen om å hente hjem IS-kvinnen fra Syria. For Frp har de siste årenes regjeringsdeltakelse vært en stor nedtur. Da...
Torsdag 16. januar 2020
• «I den nye Oslo-skolen må tillit og ytringskultur følges av en opplevd bedring av sårbare barns skolehverdag», skriver 42 lærere ved Mortensrud skole i et innlegg i Dagsavisen tirsdag. De skriver for å uttrykke støtte til kollegaer ved...
Onsdag 15. januar 2020
• Forrige uke fortalte Morgenbladet, på lederplass, at avisa framover vil trykkes uten lederartikkel. Konstituert sjefredaktør Sun Heidi Sæbø skriver at valget bunner i «en grunnleggende oppfatning av at lederen, som sjanger, har utspilt sin...