Torsdag 24. oktober 2019
SELVSTYRE: Minister for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø (V) og Kunnskaps­departementet får kritikk etter å ha blandet seg i Universitet i Tromsøs engasjement på Helgeland.
Rektor ved Universitetet i Tromsø fikk kjeft av departementet foran kolleger:
Ydmyket Tromsø-rektor
Undersak

– Lite klokt

– Departementet har opptrådt uklokt og uryddig, sier Dag Rune Olsen til Klassekampen.

Han er rektor for Universitet i Bergen og styreleder for Universitets- og høyskolerådet, universitetenes interesseorganisasjon. Han forteller at han ble informert om saken via Universitetet i Tromsø kort etter at Kunnskapsdepartementet la press på rektor Anne Husebekk.

– Jeg ble kontaktet fordi henvendelsen fra departementet ble oppfattet som en klar instruksjon. Det skapte bekymring for inngripen i universitets selvstyre. Det er en bekymring jeg deler fullt og helt, sier Olsen.

Han forteller at det finnes kjøreregler for kommunikasjon mellom departement og universitet.

– Det er høyst uortodoks at departementet gir instrukser gjennom å trekke folk til side etter møter. Vi har styringskanaler, tildelingsbrev og etatsstyringsmøter. Det er løpende dialog mellom minister og rektorer, men da er det stort sett vi som tar kontakt. Dette har vi ikke sett før, sier Olsen.

Han mener en utvikling i retning av styringssignaler fra politikerne er en dårlig idé.

– Det blir uklart og vanskelig å forholde seg til, sier Olsen.

Han mener det må lovendring til for å lage tydeligere kjøreregler.

– Særlig når regionale forhold kommer i konflikt med styringssignalene ovenfra, blir autonomien utfordret. Dette bør behandles i en revisjon av universitets- og høyskoleloven.

KRAV: E-poster viser at regjeringen gikk hardt til verks for å hindre at Universitetet i Tromsø utredet utdanningstilbud på Nesna. Kunnskapsdepartementet har beklaget, men nekter for overstyring.

Utdanning

«Kjære Anne. Først vil jeg bare beklage at samtalen vår etter møtet utviklet seg slik det gjorde.»

Slik åpner e-posten rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø (UiT) fikk fra Kunnskapsdepartementet 26. august. Den er signert «Rolf og Knut», som er avdelingsdirektør Rolf Larsen og ekspedisjonssjef Knut Børve.

Tre dager tidligere hadde Husebekk deltatt på et fellesmøte for norske universitetsrektorer i Oslo. Der fikk hun klar beskjed fra departementet om at Tromsø måtte holde seg unna prosessen med å legge ned studietilbudet på Nesna. Hun opplevde dette som en klar instruksjon fra departementet:

«Det er ikke greit (svært ubehagelig) å bli instruert foran rektorkollegaer fra 8 universitet, og jeg håper å slippe og oppleve dette flere ganger», heter det i e-posten hun sendte etter møtet.

Fakta

Utdanning i nord:

• Nye Nord universitet ble etablert i 2016 gjennom en fusjon mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

• Styret vil sentralisere organisasjonen. 26. juni vedtok de å legge ned studiestedene i Nesna og Sandnessjøen.

• Da Universitet i Tromsø besøkte Nesna i august for å se på mulighetene for å etablere nye utdanningstilbud, ble de bedt om å holde seg borte av Kunnskapsdepartementet.

Strid på Helgeland

Nord Universitets vedtak om å legge ned lærerutdanningen på Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen har satt sinnene i kok på Helgeland. I lys av nedleggelsene ble Universitet i Tromsø invitert for å se på muligheten for å starte opp utdanningstilbud i regionen.

Som Klassekampen skrev tirsdag, falt det ikke i god jord hos departementet at UiT viste interesse for Helgeland. Husebekk mener den politiske overstyringen er et inngrep i universitetets autonomi.

Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), benekter at hennes departement har instruert Tromsø-rektoren.

Fikk ikke dra

På møtet i Oslo ble det tatt opp at viserektor Sveinung Eikeland skulle delta på en konferanse arrangert av Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland. Aksjonen arbeider for å bevare Nesna, og departementet ga beskjed om at Eikeland ikke burde delta.

«Jeg følger selvsagt opp instruksjon for KD, og vi trekker Sveinung Eikelands foredrag 27.8.» skriver Husebekk og avslutter: «UiT følger ikke opp kontakten med Helgeland før vi eventuelt får klarsignal fra dere.»

Kort tid etter ga UiT beskjed til arrangørene om at de trakk seg etter en «helhetsvurdering.» Til Klassekampen bekrefter Eikeland at det var på grunn av departementet.

– Ja, hadde vi ikke fått beskjeden fra departementet, hadde jeg dratt, sier Eikeland, som er kritisk til departementets innblanding.

– Hvilke møter man skal gå på faller etter min mening klart under universitetets autonomi, sier Eikeland, som er klar på at han støtter rektor håndtering av saken.

Benekter instruks

Utdanningsminister Nybø mener departementet ikke har grepet inn i universitetets selvstyre.

– Departementet har ikke instruert universitetet. Dette var en samtale etter et møte hvor det ble anmodet om to ting: At UiT ikke gjør noe som kunne forverre en veldig betent situasjon for Nord Universitet og Helgeland i et kritisk tidsrom, og at de to offentlige universitetene i Nord-Norge har dialog om hvem som tilbyr hvilke studieprogram hvor, sier hun.

– Det står flere ganger i e-posten at det ble opplevd som en klar instruks?

– Jeg sier her og nå, dette er ikke en instruks. Så oppfatter jeg at de heller ikke ser det slik. Det har bedt om et møte for avklaring. Det har vi avtalt for lenge siden, og det skal de få.

– Hvor går grensa mellom en «sterk anmodning» og en instruks?

– Hvor grensene går juridisk kan sikkert diskuteres. Når departementet unntaksvis instruerer, skjer det vanligvis skriftlig. Dette er ikke en instruks, det har rektor ved UiT også gitt uttrykk for i uttalelser om saken.

– Ser du paradokset i at departementet ikke vil engasjere seg for å hindre Nord Universitets nedleggelse på Nesna, av hensyn til Nords autonomi, men detaljstyrer Universitetet i Tromsø?

– Nei, for dette handler ikke om et inngrep i UiTs autonomi. Vi har bedt om at de ikke tilspisser en ekstremt vanskelig situasjon, og om at de snakker med Nord, sier Nybø.

Etter at saken ble offentlig tirsdag har Nybø gjort det klart at Kunnskapsdepartementet ikke vil stå i veien for at UiT engasjerer seg på Helgeland.

jos@klassekampen.no

Lørdag 25. januar 2020
KRITISKE: Den svenske eiendomsmagnaten Ilija Batljan vil kjøpe velferdsbygg i Norge og leie dem tilbake til det ­offentlige. Men han får motstand.
Fredag 24. januar 2020
EIENDOMSBARON: Den tidligere sosial­demokratiske topp- politikeren Ilija Batljan har tjent seg søkkrik på kjøp av offentlig eiendom i Sverige. Nå står Norge for tur.
Torsdag 23. januar 2020
NYE TIDER: Flere Frp-topper vil lokke Sp over i et framtidig borgerlig regjeringssamarbeid. «Komisk», svarer Sp.
Onsdag 22. januar 2020
VIKEN: Med Frp tilbake i Stortinget kan det gå mot oppløsning av Viken før 2021.
Tirsdag 21. januar 2020
EXIT: Frp-nestor Carl I. Hagen maner sitt gamle parti til å drive nådeløs opposisjonspolitikk. Nå forventer han kamp om ledervervet.
Mandag 20. januar 2020
IGJEN: På Aps landsmøte i fjor vant partileder Jonas Gahr Støre slaget mot dem som vil utvide grensa for selvbestemt abort. Men krigen er ikke vunnet.
Lørdag 18. januar 2020
PLAN: SV vil nå måla i Parisavtalen gjennom prosjektet «grøn ny deal». Eit av tiltaka er å kjøpe kriseramma norske verft, for å gjere dei ­grøne og sikre at arbeidsplassane blir i Noreg.
Fredag 17. januar 2020
KLAR TALE: Det er uholdbare tilstander i luftambulansetjenesten, sier Margit U. Kristoffersen fra gata i Alta. Hun er ikke alene om å mene at staten bør inn og overta ambulanseflyene.
Torsdag 16. januar 2020
URO: Frp vil kun være fornøyd med politiske gjenytelser som kommer i tillegg til regjeringsplattformen, etter at en norsk IS-kvinne ble hentet fra Syria, sier Jon Helgheim (Frp).
Onsdag 15. januar 2020
SPLID: I utkastet til nytt program for LO står det både strenge klimamål og en offensiv utbygging av olje- og gassvirksomheten. Nå brygger det til strid.