Onsdag 16. oktober 2019
Høstet storm

• Fellesforbundets landsmøte, som avsluttes på Folkets Hus i Oslo i dag, har vært en oppvisning av styrken norsk fagbevegelse representerer. 500 delegater har vært samlet i fem dager til intense politiske og faglige diskusjoner – ofte til langt på natt. Her har det ikke vært innleide profesjonelle foredragsholdere eller regisserte tv-samtaler, men en demokratisk forsamling av tillitsvalgte fra arbeidsplasser over hele landet samlet til rådslagning. Spesielt imponerende er det store antallet unge tillitsvalgte som entrer talerstolen. Og det skorter ikke på talegavene. Her er det flust med retoriske finter, patos, følelser og kraftuttrykk, men hele tida med en respekt for hverandres synspunkt. De fleste talerne ga uttrykk for en dyp uro over utviklingen i norsk arbeidsliv. Stikkord er innleie, bemanningsselskaper, korttidskontrakter, kabotasje og EØS. Det var også et sterkt engasjement for Andøya, lave kraftpriser for industrien, EUs fjerde jernbanepakke og kutt i AAP. De fem dagene har vist hvilken kraft, kunnskap, innsikt og erfaring den organiserte norske arbeiderklassen besitter.

• I går innledet Ap-leder Jonas Gahr Støre for landsmøtet om den politiske situasjonen. De fleste var forberedt på at han ville møte kritikk, men den kanonaden han fikk i over tre sammenhengende timer var sjelden kost. Det var ikke tillitsvalgte fra Rødt eller SV som ledet an, men Ap-medlemmer. De kritiserte i harde ordelag forlikene partiet har inngått om politi og forsvar og støtta til EU-direktiver om vikarbyrå og kraft, men det handlet også om hva slags parti Ap skulle være. Ap måtte bli et parti for arbeidsfolk. «Vi savner folk med arbeiderbakgrunn», sa Vegar Mæhre fra Selbu. Alexander Leknes Torvik fra Bergen kritiserte Ap for å fylle opp rådgiverkorpset med akademikere. Stig Aimar Hansen fra Sarpsborg mente det bare var å avvikle rådgiverstaben og sende dem tilbake på skolebenken. «Hvis Ap igjen blir et arbeiderparti, vil ørnen ta av på nytt», sa han til stor applaus. Meldingen til Jonas Gahr Støre og toppledelsen i Ap fra de tillitsvalgte i Fellesforbundet var klar: De vil ha partiet sitt tilbake.

Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...
Tirsdag 26. november 2019
• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller...