Tirsdag 15. oktober 2019
Høyres fattige

• Finanspolitisk talsperson Henrik Asheim (H) har funnet en gruppe fattige som Høyre bryr seg om: Lavtlønte med høy formue som «ikke kan selge den ene veggen i leiligheten sin for å betale formuesskatt», som Asheim formulerer det til Dagens Næringsliv. Denne gruppa skal løftes ut av fattigdom med Høyres skattekutt. «Lettelsene har vært viktigst for de med minst, for det er der det virkelig monner når skatten bli lavere», sier Asheim.

• Bakgrunnen for utspillet er en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om omfordelingseffekten ved skattekutt. Rapporten ser regjeringen Solbergs periode under ett og sammenlikner med de åtte rødgrønne årene. Mens den omfordelende effekten bedret seg fra 2005 til 2013, finner SSB nå en tendens til at skattesystemet har blitt noe mindre omfordelende. SSB slår samtidig fast at personer med lav inntekt og relativt høy formue har nytt godt av Solbergs skattekutt, og det er dette Asheim trekker fram som et bevis på at skattekutt virker. Men hvem består egentlig denne gruppa av lavtlønte med høy formue av? Her hopper Høyre bukk over en sentral forklaring i SSBs rapport: «En viktig årsak til det mønsteret som observeres er at personer i desil 1 har lav inntekt på grunn av realisasjonstap, for eksempel fra tap i aksjemarkedet og tap i næring. Med andre ord, her finner vi personer som har lav inntekt på grunn av et dårlig år i aksjemarkedet eller at næringsvirksomheten har gått dårlig.»

• I Dagens Næringsliv trekker Hadia Tajik (Ap) fram Kjell Inge Røkke som en av dem som havner i Asheim og SSBs lavinntektsgruppe. Til tross for en formue på 36 milliarder kroner, står Norges femte rikeste mann oppført med null i inntekt for skatteåret 2017. Han er i godt selskap. På tiende plass finner vi Stein Erik Hagen, som heller ikke mottok lønn i 2017. Ingen av dem har blitt tvunget til å selge én eneste vegg i noen av sine mange eiendommer på grunn av formuesskatten. Om Høyre plutselig vil hjelpe landets lavtlønte, finnes det nok av tiltak å ta av. Kutt i formuesskatten er ikke blant dem.

Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...
Tirsdag 26. november 2019
• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller...