Mandag 14. oktober 2019
Frankfurt

• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så verdslig markedsplass. Kultur­minister Trine Skei Grande (V) sier til Aftenposten at målet med den norske gjesteland-satsingen, som hittil har kostet staten 30 millioner kroner, «først og fremst [er] at norske forfattere og andre kultur­arbeidere skal få et mye større marked». I tillegg håper hun at alt buzzet rundt norsk litteratur skal stimulere til økt kulturturisme.

• Grandes posisjon er i hvert fall tydelig nok. Den rimer dessuten godt med regjeringens satsing på «kultur og næring», som ellers omfatter prestisjeprosjekter som gaveforsterkningsordningen og Talent Norge. Men er det realistisk at norsk litteratur skal bli en eksportnæring av noen særlig betydning? Salget til utlandet er økende, men beløp seg ikke til mer enn 47 millioner kroner i 2017. Samme år var bransjens hjemlige inntekter på 6,1 milliarder. I forrige uke skrev Klassekampen om Jostein Gaarders «Sofies verden», som er havnet på en pensumliste og dermed selger to eksemplarer i minuttet i verdens mest folkerike land. Likevel er det bare så vidt agenturet hans, Oslo Literary Agency, går med overskudd. «Det er dessverre svært lite penger å tjene på utenlandssalg», sier Bjarne Buset hos konkurrenten Gyldendal Agency.

• Bransjefolk som i disse dager mingler med stat og kongehus på tysk grunn, burde ha dette i bak­hodet: Det finnes ikke noe slikt som en gratis paviljong. Sett med regjeringens øyne er ikke Frankfurt-støtta en festlig «splash» fra representasjonskontoen, men en langsiktig investering. Siktemålet er at Bok-Norge skal bli mindre avhengig av offentlig støtte. I stedet for å bidra til overoptimistisk framsnakk av salgsmulighetene i utlandet burde forfattere og forleggere derfor forsøke å dempe forventningene, og dess­uten minne om at inntektene fra bokeksport er svært ujevnt fordelt. De kan aldri erstatte dagens offentlige støtteordninger.

Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...
Tirsdag 26. november 2019
• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller...