Lørdag 12. oktober 2019
Formalisme

• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og Aftenposten-kommentator Frank Rossavik krever et strengere etisk regelverk for forlagene. Det er en skjebnens ironi at utspillene kommer fra nettopp pressen. Medienes omfattende dekning av varslene mot tidligere Ap-nestleder og Njies ektemann Trond Giske er et klassisk eksempel på et voldsomt mediedrev – uavhengig av hva man måtte mene om hans oppførsel. Og det regelverket kommentatorene etterlyser, som de selv styres etter, brøt pressen selv i Giske-saken. Det viser PFU-fellelsen av VG – BT og Aftenpostens konsernkollega i Schibsted – for Bar Vulkan-saken.

• Det er enkelt nok å kreve strengere regler for forlag. Men hva gjør det med litteraturen, og hvilke konsekvenser har det for offentligheten? Etter debattene om plagiat og lån i skjønnlitteraturen har flere forlag begynt å ta inn kildelister i romaner. Vigdis Hiorths «Arv og miljø» ble for noen år tilbake tilført en kort litteraturliste etter kritikk, og Agnes Ravatns nye «Dei sju dørene» har med henvisninger til artikler hun har brukt i arbeidet med boka. Dersom listene kommer som følge av frykt for å trå feil, er det grunn til å advare mot en slik utvikling i norsk forleggeri.

• En fryktsom offentlighet finner måter å beskytte seg på, bak kildelister, juristuttalelser og regelverk. Det kan skape en rigid og anti­septisk offentlighet, hvor ytringer og skriftstykker blir uangripelige, men også mindre interessante. Lesere er i all hovedsak opplyste og reflekterte og godt utrustet til å gjøre seg opp en egen mening. I stedet for å pålegge forlagene en Vær varsom-plakat kunne pressen vært åpnere om dens begrensninger på eget område. Plakatens gode intensjon om imøtegåelse har for eksempel skapt en kultur hvor mediene henter inn korte, formelle tilsvar, men uten at den kritiserte virkelig får komme til orde med sin historie. Det er ikke formalistisk, men modig forleggeri vi trenger.

Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...
Tirsdag 26. november 2019
• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller...