Torsdag 10. oktober 2019
Evidensmani

• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til Fylkesmannen i Innlandet, hvor kritikere nylig fanget det opp. Temaet er forskning og ideologi, og Nordahl plasserer raskt seg selv i en forskningsbasert tradisjon, som bare er opptatt av det som beviselig fungerer. Den andre tradisjonen kaller Nordahl ideologi. Den omfatter blant andre kritikerne av tidligere skolesjef i Oslo Astrid Søgnen. Hun trekkes derimot fram som et forbilde, og hennes avgang viser at den ideologiske sida nå vinner fram. Det bør den ikke, forklarer Nordahl for skoleledere.

• Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal kritiserte tirsdag Nordahls foredrag i sterke ordelag i et innlegg på Facebook. Særlig angriper han kunnskapssynet som legges til grunn, som baserer seg på det som kan måles og sammenliknes. Som alternativ tegner Handal opp et breiere kunnskapssyn, hvor lærerens profesjonsutøvelse har større plass. Han mener også Nordahl tar feil når han hevder at såkalt evidensforskning er viktig for å hindre politikernes ideologiske innblanding: «Dette er en interessant påstand, for mange vil hevde at evidensforskningen har fungert som et redskap i hendene på politikere de siste tiårene», skriver han.

• Striden om fagpersoners profesjonelle handlingsrom er ikke bare begrenset til Skole-Norge. Troa på at det finnes et perfekt system som kan hindre menneskelige feilvurderinger, griper inn i store deler av det offentlige Norge. Den fører med seg stadig nye skjemaer og måleparametere, og ikke minst stadig nye byråkrater for å håndtere tallene som skal prosesseres. Så sitter forskerne til slutt med sine Excel-ark og regner ut hva fagfolk bør gjøre i sine daglige møter med pasienter eller elever. Det er svært positivt at Utdanningsforbundet formulerer et alternativt kunnskapssyn til den rådende evidensmanien. Det finnes ikke ett system eller én metode som kan erstatte den gode profesjonsutøveren.

Fredag 22. november 2019
• Alle partiene på rødgrønn side har nå presentert sine alternative budsjetter. Det er forskjeller og uenigheter – for eksempel mellom MDG og Sp i avgiftspolitikken – likevel trer det fram et tydelig felles verdigrunnlag. Det tydeligste...
Torsdag 21. november 2019
• Fredag i forrige uke ble Frode Berg utvekslet på en grensestasjon på Den kuriske landtunge mellom Litauen og den russiske enklaven Kaliningrad etter at han var benådet av Russlands president Vladimir Putin. Berg var dømt til 14 års fengsel...
Onsdag 20. november 2019
• USAs utenriksminister Mike Pompeo har varslet at USA forkaster det såkalte Hansell Memorandum, som er det amerikanske utenriksdepartementet juridiske stadfesting fra 1978 om at de israelske bosettingene i okkupert Palestina bryter med...
Tirsdag 19. november 2019
• Aftonbladet melder at av 38 skytinger med dødelige utfall i Malmös gjengmiljøer, har bare seks blitt oppklart av politiet. Det er en oppklaringsprosent på 16 prosent. I Stockholm og Göteborg ligger den på henholdsvis 20 og 24 prosent. «Det...
Mandag 18. november 2019
• Hva vil vi egentlig med Nav? Skandalen der minst 48 mennesker ble feilaktig dømt for trygdesvindel ble offentlig kjent 28. oktober, og for hver stein Nav nå løfter opp og kikker under, dukker det opp nye saker som får antallet til å stige.
Lørdag 16. november 2019
• Det er knapt fire uker igjen til britene går til urnene, og valgkampen er – tradisjonen tro – fylt av brageløfter. I går lovte Labours Jeremy Corbyn gratis breibånd til alle briter. Det skal skje ved en delvis nasjonalisering av British...
Fredag 15. november 2019
• Tidsskriftet Foreign Policy har kåret Nato-sjef Jens Stoltenberg til «årets diplomat» for hans «eksepsjonelle ledelse i en turbulent tid for Nato». Over en helside i bladet, som er gjengitt i Aftenposten, skriver Foreign Policy at...
Torsdag 14. november 2019
• Det har vist seg svært vanskelig å øke skattene for de inntektsgruppene som skatteutformerne selv tilhører. Når det politiske liv i stadig større grad domineres av høytlønte, skal det svært bevisste politiske grep til for å hindre at...
Onsdag 13. november 2019
• Forandringen Bolivia har gått gjennom siden Evo Morales og hans parti Bevegelsen for sosialisme (MAS) for 13 år siden kom til makta, mangler nærmest sidestykke i historien. Gjennom å renasjonalisere olje- og gassindustrien fikk landet...
Tirsdag 12. november 2019
• Arbeiderpartiet framla i går sitt alternative budsjett, hvor de på flere områder går inn for å snu retningen Erna Solberg har tatt landet i. Blant annet går partiet inn for økt skattlegging av folk med høye inntekter og formuer, tiltak mot...