Torsdag 10. oktober 2019
Evidensmani

• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til Fylkesmannen i Innlandet, hvor kritikere nylig fanget det opp. Temaet er forskning og ideologi, og Nordahl plasserer raskt seg selv i en forskningsbasert tradisjon, som bare er opptatt av det som beviselig fungerer. Den andre tradisjonen kaller Nordahl ideologi. Den omfatter blant andre kritikerne av tidligere skolesjef i Oslo Astrid Søgnen. Hun trekkes derimot fram som et forbilde, og hennes avgang viser at den ideologiske sida nå vinner fram. Det bør den ikke, forklarer Nordahl for skoleledere.

• Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal kritiserte tirsdag Nordahls foredrag i sterke ordelag i et innlegg på Facebook. Særlig angriper han kunnskapssynet som legges til grunn, som baserer seg på det som kan måles og sammenliknes. Som alternativ tegner Handal opp et breiere kunnskapssyn, hvor lærerens profesjonsutøvelse har større plass. Han mener også Nordahl tar feil når han hevder at såkalt evidensforskning er viktig for å hindre politikernes ideologiske innblanding: «Dette er en interessant påstand, for mange vil hevde at evidensforskningen har fungert som et redskap i hendene på politikere de siste tiårene», skriver han.

• Striden om fagpersoners profesjonelle handlingsrom er ikke bare begrenset til Skole-Norge. Troa på at det finnes et perfekt system som kan hindre menneskelige feilvurderinger, griper inn i store deler av det offentlige Norge. Den fører med seg stadig nye skjemaer og måleparametere, og ikke minst stadig nye byråkrater for å håndtere tallene som skal prosesseres. Så sitter forskerne til slutt med sine Excel-ark og regner ut hva fagfolk bør gjøre i sine daglige møter med pasienter eller elever. Det er svært positivt at Utdanningsforbundet formulerer et alternativt kunnskapssyn til den rådende evidensmanien. Det finnes ikke ett system eller én metode som kan erstatte den gode profesjonsutøveren.

Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...
Mandag 7. oktober 2019
• Siden tirsdag i forrige uke har tusenvis av irakere, først og fremst unge menn, demonstrert i gatene i Bagdad og flere andre irakiske byer i sør. De protesterer mot arbeidsledighet, korrupsjon og dårlige offentlige tjenester. Svaret fra...
Lørdag 5. oktober 2019
• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte...
Fredag 4. oktober 2019
• Storbritannias statsminister Boris Johnson har utformet et nytt, gjennomarbeidet forslag til utmeldingsavtale med EU som tar hensyn til Parlamentets innvendinger mot det såkalte irske «backstop». Denne klausulen gjorde at Storbritannia...
Torsdag 3. oktober 2019
• Domstolkommisjonen har påpekt noen problemer som små tingretter har. De har færre saker enn de store, og det er relativt få embetsdommere der. Det vises også til at dommerfullmektiger dømmer i saker med «særlig sårbare parter», og dommere...