Torsdag 10. oktober 2019
Evidensmani

• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til Fylkesmannen i Innlandet, hvor kritikere nylig fanget det opp. Temaet er forskning og ideologi, og Nordahl plasserer raskt seg selv i en forskningsbasert tradisjon, som bare er opptatt av det som beviselig fungerer. Den andre tradisjonen kaller Nordahl ideologi. Den omfatter blant andre kritikerne av tidligere skolesjef i Oslo Astrid Søgnen. Hun trekkes derimot fram som et forbilde, og hennes avgang viser at den ideologiske sida nå vinner fram. Det bør den ikke, forklarer Nordahl for skoleledere.

• Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal kritiserte tirsdag Nordahls foredrag i sterke ordelag i et innlegg på Facebook. Særlig angriper han kunnskapssynet som legges til grunn, som baserer seg på det som kan måles og sammenliknes. Som alternativ tegner Handal opp et breiere kunnskapssyn, hvor lærerens profesjonsutøvelse har større plass. Han mener også Nordahl tar feil når han hevder at såkalt evidensforskning er viktig for å hindre politikernes ideologiske innblanding: «Dette er en interessant påstand, for mange vil hevde at evidensforskningen har fungert som et redskap i hendene på politikere de siste tiårene», skriver han.

• Striden om fagpersoners profesjonelle handlingsrom er ikke bare begrenset til Skole-Norge. Troa på at det finnes et perfekt system som kan hindre menneskelige feilvurderinger, griper inn i store deler av det offentlige Norge. Den fører med seg stadig nye skjemaer og måleparametere, og ikke minst stadig nye byråkrater for å håndtere tallene som skal prosesseres. Så sitter forskerne til slutt med sine Excel-ark og regner ut hva fagfolk bør gjøre i sine daglige møter med pasienter eller elever. Det er svært positivt at Utdanningsforbundet formulerer et alternativt kunnskapssyn til den rådende evidensmanien. Det finnes ikke ett system eller én metode som kan erstatte den gode profesjonsutøveren.

Fredag 21. februar 2020
• Bare dager før demokrater i delstaten Iowa skulle stemme over hvem som skal bli partiets kandidat til presidentvalget i USA i november, trykket The New York Times artikkelen «Bernie Sanders and His Internet Army» (Bernie Sanders og hans...
Torsdag 20. februar 2020
• Hvordan blir folk deltakere i demokratiet? Ofte er utgangspunktet en helt konkret sak de engasjerer seg i og organiserer seg for å fremme. Noen samler seg i grupper på sosiale medier, hvor de møter likesinnede og deler informasjon. Slike...
Onsdag 19. februar 2020
• Professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse kritiserte i Aftenposten mandag resultatene av kommune- og regionreformen. I Aftenposten framstilles de som «to av Norges fremste eksperter på offentlig styring». I realiteten står de...
Tirsdag 18. februar 2020
• Flyselskapet Widerøe varslet i går kutt i rutetilbudet i Nord-Norge. «Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-­Norge», sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding. 4000 flyginger på...
Mandag 17. februar 2020
• Vår nye fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har hatt god inntekt i vinter. Etter at han først tiltrådte som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet 4. november i fjor, har han fått betalt både for den jobben og for jobben som...
Lørdag 15. februar 2020
• Styret i Norsk Redaktørforening sa denne uka nei til å ta opp Resetts redaktør Helge Lurås som medlem. Foreningen finner etter en helhetsvurdering at Resett ikke fyller kriteriene for opptak, som blant annet innebærer at mediet forplikter...
Fredag 14. februar 2020
• Da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus slo seg sammen i 2011, var det en forutsetning at den nye høgskolen skulle ha to studie­steder, et i Pilestredet i Oslo og et på Kjeller i Akershus. I intensjonsavtalen står det også at framtidig...
Torsdag 13. februar 2020
• Joe Biden har vært den amerikanske politiske og økonomiske eliten og det liberale politiske sentrums sikre kort i kampen for å slå Donald Trump i den kommende presidentvalgkampen i november. Denne planen ser nå ut til å gå i vasken. I...
Onsdag 12. februar 2020
• E-tjenesten la mandag fram sin vurdering av aktuelle sikkerhets­utfordringer for Norge. Det nye i analysen er at Kina nå er løftet fram som den største sikkerhets­politiske trusselen mot Norge ved siden av Russland. Som begrunnelse skriver...
Tirsdag 11. februar 2020
• Statskog, som forvalter statens fjell- og skogseiendommer, er Norges suverent største grunneier, men blir stadig mindre. I 2011 begynte statsforetaket å selge unna skog- og utmarkseiendommer, og til nå er 540.000 dekar solgt, viser en...