Onsdag 9. oktober 2019
DYRT: Det norske forsvaret er ikke lenger stort nok. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil ruste opp for minst tolv milliarder kroner. I går ga han sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.
• Forsvarssjefen ber om kraftig opprusting • Dobler antall vernepliktige
Krever minst 12 milliarder
OPPRUSTING: Forsvarssjefen vil helst ha 25 milliarder kroner i økte forsvarsbudsjetter. Det er like mye som Solberg-regjeringens samlede skattekutt.

Forsvar

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen tegnet et dystert bilde av tingenes tilstand, da han i går ga sitt fagmilitære råd til regjeringen.

Verden har blitt farligere og mer ustabil, og maktkampen mellom USA, Russland og Kina har nådd helt inn i Norskehavet.

– Det er en situasjon hvor stormaktene er i interessekonflikt med hverandre. Den er blitt intensivert, og spenningen mellom dem er i min vurdering økende, også i Norskehavet. Dette treffer også oss, sier Bruun-Hanssen.

Derfor må Norge ruste kraftig opp, mener forsvarssjefen. Bruun-Hanssen la i går fram fire ulike alternativer for regjeringen.

Selv det billigste alternativet koster tolv milliarder mer enn dagens forsvar og innebærer en kraftig økning i antall vernepliktige.

Fakta

Fagmilitært råd:

• Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la i går fram det såkalte fagmilitære rådet. Det er grunnlag for regjeringens neste Langtidsplan for Forsvaret.

• Bruun-Hanssen ber om en kraftig opprusting av Forsvaret.

• Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har ansvar for å utarbeide den neste langtidsplanen. Den skal etter planen være ferdig neste vår, slik at den kan vedtas av Stortinget før sommerferien neste år.

Tilsvarer skattekuttene

Forsvarssjefen går selv inn for det dyreste alternativet, det han selv har kalt alternativ A.

Her øker forsvarsbudsjettet med 25 milliarder kroner i løpet av åtte år. Det er like mye som Solberg-regjeringens samlede skattekutt siden 2013.

Statsbudsjettet viser at regjeringens skattekutt tilsvarer 25,6 milliarder kroner i reduserte inntekter for staten i 2020.

Fire alternativer

Haakon Bruun-Hanssen la i går fram et råd med fire svært ulike alternativer. De har til felles at det blir dyrt, og at Forsvaret blir langt større enn det er i dag.

Alternativ A: Antall vernepliktige øker med 6800. Hæren får fem nye manøverbataljoner, 16 nye helikoptre og flere støttefunksjoner. Sjøforsvaret får fire nye fregatter, en ny ubåt, to kystvaktfartøy og ti maritime helikoptre. Luftforsvaret får to nye transportfly, ett nytt maritimt overvåkingsfly og fire nye luftverngrupper. Dette er forsvarssjefens foretrukne alternativ, og koster 25 milliarder mer i 2028.

Alternativ B: Som i alternativ A, men her må regjeringen velge mellom å styrke Sjøforsvaret eller å styrke Hæren. Dette alternativet koster 20 milliarder mer i 2028.

Alternativ C. Her styrkes Forsvaret med mer personell og betydelig flere soldater. Hæren får to nye bataljoner, og antallet vernepliktige øker med 4000. Sjøforsvaret får to fregatter, for å veie opp for tapet av Helge Ingstad og nedleggelsen av kystkorvettene. Luftforsvaret får et nytt transportfly og et maritimt overvåkingsfly. Dette alternativet skal gjøre det mulig å ha et minimumsforsvar av landet, samtidig som Norge bidrar til Nato-operasjoner. Alternativ C koster 15 milliarder mer i 2028.

Det siste alternativet er D. Her henter Forsvaret inn 3500 flere vernepliktige enn i dag. Hæren får langt flere soldater, og Sjøforsvaret to nye fregatter. Selv dette minimumsalternativet innebærer det forsvarssjefen kaller «en betydelig styrking på personellsida».

– Lavere spenning

Forsvarssjefen mener selv at en norsk opprusting ikke bidrar til militariseringen av nordområdene, men heller det motsatte.

– Jeg tror at med et sterkt norsk forsvar kunne vi ivareta mange av våre alliertes bekymringer, og vi vil kunne ha en avskrekkende effekt mot dem som ville ønske å bruke militærmakt mot oss, sier han.

– Så norsk opprustning kan føre til mindre spenning?

– Det er min vurdering. Vi har sett det gjennom mange år at vårt nærvær ikke fører til eskalering. Vi har tvert imot et profesjonelt forhold til vår nabo i øst.

magnusl@klassekampen.no

Fredag 22. november 2019
NY INFO: Anniken Hauglie (H) sa til Stortinget at hun først etter sommeren i år fikk beskjed om omfanget av uriktige Nav-dommer. En e-post viser at hun ble varslet allerede i fjor.
Torsdag 21. november 2019
STRAFF: Samanslåtte kommunar som har eigedomsskatt, tek med seg ein straffeskatt inn i samlivet. Stavanger taper om lag like mykje som dei fekk i tilskot på å slå seg saman.
Onsdag 20. november 2019
TILLIT: Velferds­staten ble skapt for å hjelpe dem som faller utenfor. Nå frykter Ap-veteran Martin Kolberg at den i stedet mistenkeliggjør folk som sitter nederst ved bordet.
Tirsdag 19. november 2019
HEKTA: Ni av ti tiåringer har smarttelefon. Nå ber digitaliseringsministeren foreldre gå sammen om å nekte ungene smarttelefoner.
Mandag 18. november 2019
LANGSIKTIG: ­Opposisjonen har kritisert regjeringens ABE-reform for å være en «brutal ostehøvel». Finansminister Siv Jensen (Frp) tror reformen er kommet for å bli.
Lørdag 16. november 2019
2021: Fellesforbundets leder Jørn Eggum mener han ser nye takter fra MDG etter et konstruktivt møte. En sluttdato for olja er ikke regjerings­ultimatum, sier MDG.
Fredag 15. november 2019
STRID: Ansatte ved politihøgskolen mener at styret må trekke seg dersom regjeringen tvinger gjennom studentkuttet ved politiutdanningen i Oslo.
Torsdag 14. november 2019
NY TID: Linn Herning har lenge vært bekymret for utviklingen av offentlig sektor. Først etter at hun ble alvorlig sjuk, ble hun ordentlig redd for at velferdsstaten ikke alltid kommer til å redde henne.
Onsdag 13. november 2019
KJØRER PÅ: Frp har abdisert som bilistenes parti, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han tar gjerne over tittelen.
Tirsdag 12. november 2019
MOT SKATT: En omfattende lobbykampanje i regi av sjømatnæringen ble sjøsatt for å hindre at norske oppdrettsselskaper skal bli ilagt grunnrenteskatt.