Tirsdag 8. oktober 2019
Mediestøtte

• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom den ikke har blitt kompensert for prisstigning. Den varslede omfordelingen fra de større mottakerne av pressestøtte til de minste lokalavisene blir dessuten skjøvet til ut på nyåret, men en større total pott er uansett et bedre utgangspunkt for alle når tautrekkingen om midler starter. Det viser at regjeringen har lagt bak seg den nærmest automatiserte refleksen til å kutte alt som omhandler mediestøtte.

• I tillegg varsler Kulturdepartementet at det vil se nærmere på utformingen av mediestøtta slik at den «i minst mulig grad gir insentiv til uheldige tilpasninger». Her vises det til medier som tilpasser produktet for å bli berettiget pressestøtte, men som egentlig står godt på egne bein. Dagbladet gikk for eksempel med store overskudd i fjor, men har likevel søkt om pressestøtte for produktet Dagbladet pluss. Ved legge plussakene under et eget datterselskap som – navnet til tross – ikke går i pluss, vil avisa bli støtteberettiget. Det er svært positivt at Kulturdepartementet tar problemstillingene slike søknader reiser på alvor. Pressestøtta er ikke mindre viktig i dag enn da den ble opprettet, og en uthuling kan true hele ordningens fundament.

• Statsbudsjettets mediedel vektlegger for øvrig digital omstilling, og 20 millioner er øremerket slik innovasjon. På den måten legger regjeringen sterke føringer for hvordan framtidas mediehverdag skal se ut. Det er vel og bra at aviser med svak økonomi får støtte til å utarbeide nettløsninger. En av styrkene i det norske mediemarkedet har likevel vært at aviser har valgt ulike strategier i møte med en med digital hverdag. Det som passer for en stor aktør, kan være dødsstøtet for en nisje­avis. Vi håper innovasjonsstøtta ikke vil bidra til å strømlinjeforme avisenes digitalstrategier. Det kan likevel bli resultatet når deler av beslutningene flyttes fra avishusene og legges til et råd som skal vurdere søknader.

Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...
Mandag 7. oktober 2019
• Siden tirsdag i forrige uke har tusenvis av irakere, først og fremst unge menn, demonstrert i gatene i Bagdad og flere andre irakiske byer i sør. De protesterer mot arbeidsledighet, korrupsjon og dårlige offentlige tjenester. Svaret fra...
Lørdag 5. oktober 2019
• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte...
Fredag 4. oktober 2019
• Storbritannias statsminister Boris Johnson har utformet et nytt, gjennomarbeidet forslag til utmeldingsavtale med EU som tar hensyn til Parlamentets innvendinger mot det såkalte irske «backstop». Denne klausulen gjorde at Storbritannia...
Torsdag 3. oktober 2019
• Domstolkommisjonen har påpekt noen problemer som små tingretter har. De har færre saker enn de store, og det er relativt få embetsdommere der. Det vises også til at dommerfullmektiger dømmer i saker med «særlig sårbare parter», og dommere...