Lørdag 5. oktober 2019
Omfordeling

• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte stilling har kontinuerlig blitt utfordret av bondeopprørere, «levellers», sosiale reformatorer og arbeiderbevegelsen. Under den tyske bondekrigen på 1500-tallet manet Thomas Müntzer bøndene til opprør under slagordet «Omnia sunt communia» – alt er felles.

• I et intervju med Weekendavisen sier Piketty at etter Sovjetunionens kollaps var det plutselig ingen ideologisk motkraft til kapitalismen lenger. Det gjorde oss blinde for dens mangler og mulighetene for å temme den. I sin nye bok tar han derfor til orde for en ny radikal omfordeling. Han foreslår å øke toppskatten til 90 prosent og ha en tilsvarende høy arveavgift. Piketty minner om at dagens skattepolitikk ikke er naturgitt. Fram til Reagans økonomiske reformer på 1980-tallet hadde USA en toppskatt på nærmere 80 prosent. Den var tilsvarende høy i de fleste vesteuropeiske land. Teorien om at økt velstand for de rikeste ville tilgodese dem nederst på samfunnsstigen, var ønsketenkning. Resultatet har i stedet vært at andelen av samfunnets verdier som tilfaller arbeiderklassen, har falt dramatisk, mens formuene for de aller rikeste har eksplodert. – Hyperkonsentrasjon av kapital på få hender er verken godt for økonomien eller umulig å unngå, sier den franske økonomen.

• Ideologer som har forsvart store økonomiske forskjeller, har til alle tider hevdet at all verdens ulykker vil ramme oss hvis vi rokker ved overklassens privilegier. Status quo har blitt framstilt som en naturgitt tilstand og ulikhet som selve forutsetningen for samfunnets opprettholdelse og stabilitet. Men forrige århundres vestlige historie har vist oss at det er mulig å minske ulikheten gjennom politisk mobilisering og skattelovgivning. Å begrense de rikes privilegier og makt har vært selve forutsetningen for oppbyggingen av moderne velferdsstater med like muligheter for alle og relativt små sosiale forskjeller.

Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...
Mandag 7. oktober 2019
• Siden tirsdag i forrige uke har tusenvis av irakere, først og fremst unge menn, demonstrert i gatene i Bagdad og flere andre irakiske byer i sør. De protesterer mot arbeidsledighet, korrupsjon og dårlige offentlige tjenester. Svaret fra...
Lørdag 5. oktober 2019
• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte...
Fredag 4. oktober 2019
• Storbritannias statsminister Boris Johnson har utformet et nytt, gjennomarbeidet forslag til utmeldingsavtale med EU som tar hensyn til Parlamentets innvendinger mot det såkalte irske «backstop». Denne klausulen gjorde at Storbritannia...
Torsdag 3. oktober 2019
• Domstolkommisjonen har påpekt noen problemer som små tingretter har. De har færre saker enn de store, og det er relativt få embetsdommere der. Det vises også til at dommerfullmektiger dømmer i saker med «særlig sårbare parter», og dommere...