Lørdag 5. oktober 2019
Omfordeling

• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte stilling har kontinuerlig blitt utfordret av bondeopprørere, «levellers», sosiale reformatorer og arbeiderbevegelsen. Under den tyske bondekrigen på 1500-tallet manet Thomas Müntzer bøndene til opprør under slagordet «Omnia sunt communia» – alt er felles.

• I et intervju med Weekendavisen sier Piketty at etter Sovjetunionens kollaps var det plutselig ingen ideologisk motkraft til kapitalismen lenger. Det gjorde oss blinde for dens mangler og mulighetene for å temme den. I sin nye bok tar han derfor til orde for en ny radikal omfordeling. Han foreslår å øke toppskatten til 90 prosent og ha en tilsvarende høy arveavgift. Piketty minner om at dagens skattepolitikk ikke er naturgitt. Fram til Reagans økonomiske reformer på 1980-tallet hadde USA en toppskatt på nærmere 80 prosent. Den var tilsvarende høy i de fleste vesteuropeiske land. Teorien om at økt velstand for de rikeste ville tilgodese dem nederst på samfunnsstigen, var ønsketenkning. Resultatet har i stedet vært at andelen av samfunnets verdier som tilfaller arbeiderklassen, har falt dramatisk, mens formuene for de aller rikeste har eksplodert. – Hyperkonsentrasjon av kapital på få hender er verken godt for økonomien eller umulig å unngå, sier den franske økonomen.

• Ideologer som har forsvart store økonomiske forskjeller, har til alle tider hevdet at all verdens ulykker vil ramme oss hvis vi rokker ved overklassens privilegier. Status quo har blitt framstilt som en naturgitt tilstand og ulikhet som selve forutsetningen for samfunnets opprettholdelse og stabilitet. Men forrige århundres vestlige historie har vist oss at det er mulig å minske ulikheten gjennom politisk mobilisering og skattelovgivning. Å begrense de rikes privilegier og makt har vært selve forutsetningen for oppbyggingen av moderne velferdsstater med like muligheter for alle og relativt små sosiale forskjeller.

Fredag 22. november 2019
• Alle partiene på rødgrønn side har nå presentert sine alternative budsjetter. Det er forskjeller og uenigheter – for eksempel mellom MDG og Sp i avgiftspolitikken – likevel trer det fram et tydelig felles verdigrunnlag. Det tydeligste...
Torsdag 21. november 2019
• Fredag i forrige uke ble Frode Berg utvekslet på en grensestasjon på Den kuriske landtunge mellom Litauen og den russiske enklaven Kaliningrad etter at han var benådet av Russlands president Vladimir Putin. Berg var dømt til 14 års fengsel...
Onsdag 20. november 2019
• USAs utenriksminister Mike Pompeo har varslet at USA forkaster det såkalte Hansell Memorandum, som er det amerikanske utenriksdepartementet juridiske stadfesting fra 1978 om at de israelske bosettingene i okkupert Palestina bryter med...
Tirsdag 19. november 2019
• Aftonbladet melder at av 38 skytinger med dødelige utfall i Malmös gjengmiljøer, har bare seks blitt oppklart av politiet. Det er en oppklaringsprosent på 16 prosent. I Stockholm og Göteborg ligger den på henholdsvis 20 og 24 prosent. «Det...
Mandag 18. november 2019
• Hva vil vi egentlig med Nav? Skandalen der minst 48 mennesker ble feilaktig dømt for trygdesvindel ble offentlig kjent 28. oktober, og for hver stein Nav nå løfter opp og kikker under, dukker det opp nye saker som får antallet til å stige.
Lørdag 16. november 2019
• Det er knapt fire uker igjen til britene går til urnene, og valgkampen er – tradisjonen tro – fylt av brageløfter. I går lovte Labours Jeremy Corbyn gratis breibånd til alle briter. Det skal skje ved en delvis nasjonalisering av British...
Fredag 15. november 2019
• Tidsskriftet Foreign Policy har kåret Nato-sjef Jens Stoltenberg til «årets diplomat» for hans «eksepsjonelle ledelse i en turbulent tid for Nato». Over en helside i bladet, som er gjengitt i Aftenposten, skriver Foreign Policy at...
Torsdag 14. november 2019
• Det har vist seg svært vanskelig å øke skattene for de inntektsgruppene som skatteutformerne selv tilhører. Når det politiske liv i stadig større grad domineres av høytlønte, skal det svært bevisste politiske grep til for å hindre at...
Onsdag 13. november 2019
• Forandringen Bolivia har gått gjennom siden Evo Morales og hans parti Bevegelsen for sosialisme (MAS) for 13 år siden kom til makta, mangler nærmest sidestykke i historien. Gjennom å renasjonalisere olje- og gassindustrien fikk landet...
Tirsdag 12. november 2019
• Arbeiderpartiet framla i går sitt alternative budsjett, hvor de på flere områder går inn for å snu retningen Erna Solberg har tatt landet i. Blant annet går partiet inn for økt skattlegging av folk med høye inntekter og formuer, tiltak mot...