Torsdag 3. oktober 2019
Tautologi

• Domstolkommisjonen har påpekt noen problemer som små tingretter har. De har færre saker enn de store, og det er relativt få embetsdommere der. Det vises også til at dommerfullmektiger dømmer i saker med «særlig sårbare parter», og dommere er fra tid til annen inhabile. Kommisjonen søker å løse disse problemene med et eneste stort grep: Nedleggelse av to tredeler av landets tingretter. Noen underavdelinger skal opprettholdes, men de kan sikkert nedlegges administrativt ved et seinere høve.

• Å slå fast at mindre domstoler har færre dommere enn større er tautologi – en selvfølgelighet som uansett er sann. Det er like sant som at Klassekampen har færre redaksjonelle ressurser enn Aftenposten, eller at det er færre som handler på Joker Skaland på Senja enn på CC Vest i Oslo. Forskjeller i størrelse vil alltid forekomme, uansett hvor mye du sentraliserer. Selv det juridiske miljøet i Oslo blir smått sammenliknet med Manhattan. De fleste problemene kommisjonen påpeker vil være dere uavhengig av domstolenes størrelse. Også i Oslo tingrett er dommere fra tid til annen inhabile, og det dømmes vilkårlig. Spørsmålet er om svakheter kan utbedres også innenfor en desentralisert tingrettsstruktur. Kanskje er det også noen verdifulle erfaringer dommere i de mindre tingrettene kan gi til jurister i de større miljøene?

• Det er et gjenkjennelig mønster bak utnevnelsen av denne typen «ekspertutvalg». Ingen fra de berørte tingrettene sitter i utvalget, og kommisjonen har ikke tatt seg bryet med å reise rundt for å snakke med folk. Konklusjonen synes å være gitt på forhånd. Vi er også inne i en farlig utvikling når denne typen utvalg får legge premissene for samfunnsutviklingen. Hva betyr det for landet når lokalsamfunn tappes for arbeidsplasser for høyt utdannete og akademikere, og disse samles i de større byene? Og så et gratis råd til slutt: Når kommisjonen mener det er en skam og en fare for rettssikkerheten at det ikke gjøres lydopptak i norske rettssaler, er løsningen på det å kjøpe inn opptaksutstyr – ikke å sanere to tredeler av landets tingretter.

Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...
Mandag 7. oktober 2019
• Siden tirsdag i forrige uke har tusenvis av irakere, først og fremst unge menn, demonstrert i gatene i Bagdad og flere andre irakiske byer i sør. De protesterer mot arbeidsledighet, korrupsjon og dårlige offentlige tjenester. Svaret fra...
Lørdag 5. oktober 2019
• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte...
Fredag 4. oktober 2019
• Storbritannias statsminister Boris Johnson har utformet et nytt, gjennomarbeidet forslag til utmeldingsavtale med EU som tar hensyn til Parlamentets innvendinger mot det såkalte irske «backstop». Denne klausulen gjorde at Storbritannia...
Torsdag 3. oktober 2019
• Domstolkommisjonen har påpekt noen problemer som små tingretter har. De har færre saker enn de store, og det er relativt få embetsdommere der. Det vises også til at dommerfullmektiger dømmer i saker med «særlig sårbare parter», og dommere...