Torsdag 3. oktober 2019
Tautologi

• Domstolkommisjonen har påpekt noen problemer som små tingretter har. De har færre saker enn de store, og det er relativt få embetsdommere der. Det vises også til at dommerfullmektiger dømmer i saker med «særlig sårbare parter», og dommere er fra tid til annen inhabile. Kommisjonen søker å løse disse problemene med et eneste stort grep: Nedleggelse av to tredeler av landets tingretter. Noen underavdelinger skal opprettholdes, men de kan sikkert nedlegges administrativt ved et seinere høve.

• Å slå fast at mindre domstoler har færre dommere enn større er tautologi – en selvfølgelighet som uansett er sann. Det er like sant som at Klassekampen har færre redaksjonelle ressurser enn Aftenposten, eller at det er færre som handler på Joker Skaland på Senja enn på CC Vest i Oslo. Forskjeller i størrelse vil alltid forekomme, uansett hvor mye du sentraliserer. Selv det juridiske miljøet i Oslo blir smått sammenliknet med Manhattan. De fleste problemene kommisjonen påpeker vil være dere uavhengig av domstolenes størrelse. Også i Oslo tingrett er dommere fra tid til annen inhabile, og det dømmes vilkårlig. Spørsmålet er om svakheter kan utbedres også innenfor en desentralisert tingrettsstruktur. Kanskje er det også noen verdifulle erfaringer dommere i de mindre tingrettene kan gi til jurister i de større miljøene?

• Det er et gjenkjennelig mønster bak utnevnelsen av denne typen «ekspertutvalg». Ingen fra de berørte tingrettene sitter i utvalget, og kommisjonen har ikke tatt seg bryet med å reise rundt for å snakke med folk. Konklusjonen synes å være gitt på forhånd. Vi er også inne i en farlig utvikling når denne typen utvalg får legge premissene for samfunnsutviklingen. Hva betyr det for landet når lokalsamfunn tappes for arbeidsplasser for høyt utdannete og akademikere, og disse samles i de større byene? Og så et gratis råd til slutt: Når kommisjonen mener det er en skam og en fare for rettssikkerheten at det ikke gjøres lydopptak i norske rettssaler, er løsningen på det å kjøpe inn opptaksutstyr – ikke å sanere to tredeler av landets tingretter.

Torsdag 21. november 2019
• Fredag i forrige uke ble Frode Berg utvekslet på en grensestasjon på Den kuriske landtunge mellom Litauen og den russiske enklaven Kaliningrad etter at han var benådet av Russlands president Vladimir Putin. Berg var dømt til 14 års fengsel...
Onsdag 20. november 2019
• USAs utenriksminister Mike Pompeo har varslet at USA forkaster det såkalte Hansell Memorandum, som er det amerikanske utenriksdepartementet juridiske stadfesting fra 1978 om at de israelske bosettingene i okkupert Palestina bryter med...
Tirsdag 19. november 2019
• Aftonbladet melder at av 38 skytinger med dødelige utfall i Malmös gjengmiljøer, har bare seks blitt oppklart av politiet. Det er en oppklaringsprosent på 16 prosent. I Stockholm og Göteborg ligger den på henholdsvis 20 og 24 prosent. «Det...
Mandag 18. november 2019
• Hva vil vi egentlig med Nav? Skandalen der minst 48 mennesker ble feilaktig dømt for trygdesvindel ble offentlig kjent 28. oktober, og for hver stein Nav nå løfter opp og kikker under, dukker det opp nye saker som får antallet til å stige.
Lørdag 16. november 2019
• Det er knapt fire uker igjen til britene går til urnene, og valgkampen er – tradisjonen tro – fylt av brageløfter. I går lovte Labours Jeremy Corbyn gratis breibånd til alle briter. Det skal skje ved en delvis nasjonalisering av British...
Fredag 15. november 2019
• Tidsskriftet Foreign Policy har kåret Nato-sjef Jens Stoltenberg til «årets diplomat» for hans «eksepsjonelle ledelse i en turbulent tid for Nato». Over en helside i bladet, som er gjengitt i Aftenposten, skriver Foreign Policy at...
Torsdag 14. november 2019
• Det har vist seg svært vanskelig å øke skattene for de inntektsgruppene som skatteutformerne selv tilhører. Når det politiske liv i stadig større grad domineres av høytlønte, skal det svært bevisste politiske grep til for å hindre at...
Onsdag 13. november 2019
• Forandringen Bolivia har gått gjennom siden Evo Morales og hans parti Bevegelsen for sosialisme (MAS) for 13 år siden kom til makta, mangler nærmest sidestykke i historien. Gjennom å renasjonalisere olje- og gassindustrien fikk landet...
Tirsdag 12. november 2019
• Arbeiderpartiet framla i går sitt alternative budsjett, hvor de på flere områder går inn for å snu retningen Erna Solberg har tatt landet i. Blant annet går partiet inn for økt skattlegging av folk med høye inntekter og formuer, tiltak mot...
Mandag 11. november 2019
• Sverige rystes igjen av alvorlig voldskriminalitet. Lørdag kveld ble to ungdommer skutt på en pizzarestaurant sentralt i Malmö, og den ene, en gutt i femtenårsalderen, døde. Tidligere samme dag gikk nok en sprengladning av i en bil i et...