Torsdag 3. oktober 2019
PRØVD FØR: Ingvild Sivertsen fra studentorganisasjonen på Helgeland er kritisk til å flytte lærerutdanning fra Nesna.
Nord Universitet skiller lærere og lærerstudenter fra Nesna:
Lærerne havner tre timer unna
SKILT: Når lærerutdanningen i Nesna legges ned, sendes faglærerne til Bodø og studentene til Mo i Rana. Sist Nord Universitet prøvde å utdanne lærere i Mo i Rana, gikk det ikke.

Utdanning

Nord Universitets vedtak om å legge ned den over 100 år gamle lærerutdanningen på Nesna har skapt rasende motstand blant befolkningen på Helgeland i Nordland.

Universitetet mener de «satser på Helgeland».

I stortingshøringen om nedleggelsen mandag beroliget rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord Universitet med at lærerutdanning i Helgeland ikke skal kuttes, bare relokaliseres. De 430 studieplassene ved Nesna skal flyttes 67 kilometer til Mo i Rana.

Fakta

Nord universitet:

• Nye Nord universitet ble etablert i 2016 da Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord­-Trøndelag slo seg sammen.

• Styret vil sentralisere organisasjonen. 26. juni vedtok de å legge ned studiestedene i Nesna og Sandnessjøen.

• Helgeland består av 20 kommuner i den sørlige delen av Nordland fylke og har i overkant av 85.000 innbyggere.

Ikke lagd for lærere

Dette har vært prøvd før, forteller lærerstudent Natalia Sjåvik. I 2017 var hun en del av et forsøk fra Nord Universitet som la deler av lærerutdanningen ved Nesna til Mo i Rana. Det gikk dårlig.

– Vi sleit med å finne plass.

– Rommene var ikke tilpasset fagene vi hadde. Naturfags­læreren måtte frakte alt laboratorieutstyret med seg fra Nesna. Lokalene i Mo er ikke laget for å være lærerutdanning, sier Sjåvik.

Nords lokaler i Mo i Rana er tilrettelagt for sykepleierutdanning og økonomistudier, ikke lærerutdanning. Det finnes ingen rom som kan huse laboratorium til naturfag, kroppsøving, drama, kunst og håndverk eller sløyd.

– Forelesninger er ikke det viktige på samlingene. Når vi samles, er vi avhengig av å ha rom og utstyret vi trenger for å få praktisk erfaring til å undervise, sier Sjåvik.

Studentene hadde dessuten problemer med å finne rimelig innkvartering. Flere endte opp med å pendle fra Nesna eller bo på hotell.

«Luftslott»

Forsøket med å flytte lærerutdanningen ble avsluttet i 2017, etter negative tilbakemeldinger fra studentene.

Ingvild Sivertsen, talsperson for studentorganisasjonen på Helgeland, mener man må lære av erfaringene.

– Studiested Mo har allerede blitt prøvd av lærerstudenter og fått strykkarakter. Det er uakseptabelt å legge ned Nesna som er skreddersydd for lærerutdanning til fordel for et luftslott uten egna bygg eller fagmiljø, sier Sivertsen.

Hun peker på at lærerutdanningen på Nesna over lang tid har bygd opp kompetanse på desentralisert utdanning, og at studentbarometeret viser at de har blant landets mest fornøyde lærerstudenter.

Skiller lærere fra elever

Når studieplassene innen lærere og barnehagelærerutdanning flyttes til Mo i Rana, får ikke lærerne være med på flyttelasset.

Fagmiljøet på Nesna, mellom 60–80 ansatte flyttes istedet ut av Helgeland, til Bodø, 291 kilometer unna.

Det betyr at lærerne må kjøre 230 kilometer mellom Bodø og Mo i Rana når de skal undervise elevene sine. Bilturen tar 3 timer og 15 minutter hver vei.

Undervisningen i Mo i Rana vil fortsatt være samlingsbasert. Det betyr at elevene gjør oppgaver og følger undervisning på internett det meste av semesteret. De samles til intensive læringssamlinger på opptil en uke, fire til seks ganger i året.

Ingen penger til Mo i Rana

Rektor Hanne Solheim Hansen hadde ikke tid til å la seg intervjue av Klassekampen mandag eller tirsdag, men har svart på spørsmål per e-post. Hun mener kapasiteten på Mo i Rana er god nok til å ta imot 430 lærerstudenter.

«I utgangspunktet har vi god plass i de arealene vi allerede leier på Mo, og vi mener vi har rom til samlingene i arealer vi allerede har.»

Nord Universitet har ikke satt av penger i budsjettene til å tilpasse lokalene i Mo til lærerstudentenes behov.

– Er det riktig at dere ikke vil bygge spesialrom?

«Der det er behov for spesialrom, må vi vurdere hvordan vi dekker det med det vi har av spesialrom i hele Nord», skriver Hansen. Blant politikere og aktivister på Helgeland frykter man at mangelen på tilpassede lokaler i Mo i praksis betyr deler av lærerundervisningen flyttes ut av regionen til Bodø, hvor slike rom er tilgjengelig.

Hansen bekrefter at det er planen.

«Undervisning der det er behov for spesialrom vil bli lagt til et sted som har disse, i dette tilfellet i campus Bodø», skriver hun.

– I høringsuttalelsen til utdanningskomiteen trekker dere fram at Mo har seks hoteller i ulike prisklasser som en fordel ved Mo i Rana. Er tanken at studentene skal innlosjeres på hotell under samlingene?

«Studentinord holder på å bygge studentboliger på Mo. Der er en del av hyblene tilrettelagt for utleie til studenter på samlingsbaserte studier», skriver Hansen.

jos@klassekampen.no

Mandag 14. oktober 2019
FRONTER: Forbundsledelsen håper i det lengste på et kompromiss, men mye tyder på at det blir kamp­avstemning for eller mot EØS i Fellesforbundet.
Lørdag 12. oktober 2019
SMUTTHULL: ­Norge vil forplikte seg til å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030 gjennom en avtale med EU. Men avtalen åpner for at man slipper å ta kuttene i Norge.
Fredag 11. oktober 2019
KONTROLL: Snart går toget for norsk råderett over jernbanen. Torsdag lammet ansatte på tog, buss og bane kollektivtrafikken i protest mot at EU får kontroll over togene.
Torsdag 10. oktober 2019
KRYMPER: De store industriarbeiderforeningene er ryggraden i Fellesforbundet. Men på mange verft er nå østeuropeiske innleide arbeidere i flertall.
Onsdag 9. oktober 2019
OPPRUSTING: Forsvarssjefen vil helst ha 25 milliarder kroner i økte forsvarsbudsjetter. Det er like mye som Solberg-regjeringens samlede skattekutt.
Tirsdag 8. oktober 2019
GÅR IKKE: – Tidenes grønneste budsjett, sier Venstres Ola Elvestuen om budsjettet som viser at Norge ligger an til å bryte klimamålene for 2020 og 2030.
Mandag 7. oktober 2019
AVSLAG: Anniken Nymo fra Harstad har sterke smerter og alvorlig angst og depresjon. Fastlege og psykolog mener hun ikke klarer å jobbe, men Nav-legen mener hun først må gå ned i vekt.
Lørdag 5. oktober 2019
SIER JA: MDG-profiler tar plass i Europabevegelsens sentralstyre. Byråd i Oslo, Hanna E. Marcussen, mener EU trengs for å løse klimakrisa.
Fredag 4. oktober 2019
BLÅ SMELL: Målet var at annenhver nordmann skulle bo i en Høyre-styrt kommune. Nå ligger det an til at knapt én av ti vil gjøre det.
Torsdag 3. oktober 2019
SKILT: Når lærerutdanningen i Nesna legges ned, sendes faglærerne til Bodø og studentene til Mo i Rana. Sist Nord Universitet prøvde å utdanne lærere i Mo i Rana, gikk det ikke.