Tirsdag 1. oktober 2019
Kompromiss

• Tidligere geologi- og geofysikkprofessor ved Universitetet i Bergen Jonny Hesthammer og kjerne- og energifysiker Sunniva Rose skrev i Aftenposten i forrige uke at det ikke er produksjon, men etterspørsel som styrer forbruket. Stenger Norge oljeproduksjonen, vil den relativt enkelt erstattes av Russland, Saudi-Arabia og USA. Da får de også inntektene og arbeidsplassene, samtidig som verden får litt økte CO2-utslipp. I norsk miljødebatt kan det likevel virke som nedleggelse av norsk oljeindustri om få år er det viktigste for å få ned klimautslippene. Det er det ikke.

• Tida er inne for et nasjonalt kompromiss i klimapolitikken som bygger på vi at trenger oljeindustriens kompetanse, teknologi og økonomiske styrke for å lykkes i det grønne skiftet. Dette må kombineres med tiltak av en helt annen størrelsesorden for å redusere klimautslippene. Industrien må pålegges å bygge anlegg for karbonfangst og -lagring. Målene kan ikke nås uten en fundamental omlegging av næringspolitikken og et endret forbruksmønster. Det krever en betydelig mer aktiv stat. Vi kan ikke alene basere oss på frie forbrukervalg. Hvis staten og det politiske flertallet på Stortinget vedtar effektive tiltak, også når de får store konsekvenser for folks liv og forbruk, vil det bli forstått og akseptert, så lenge politikken er vel begrunnet og sosialt ansvarlig.

• Det kan for eksempel legges avgift på all produksjon og import av fossile drivstoff, noe som straffer dem som har et høyt karbonavtrykk, slik at det faktisk blir billigere å leve miljøvennlig. TØI har kommet med et tilsvarende forslag for veiprising, som kan erstatte bompenger og de fleste bilavgiftene. Konsekvensen er at bilkjøring på landsbygda blir billigere, mens det blir dyrere å kjøre i byene. Det bør også settes et tak for antallet internasjonale flyginger etter samme modell, kombinert med en kraftfull satsing på el-fly på kortbanenettet. Flertallet i Norge er villige til å ta et krafttak for redusere klimautslippene, men det krever en aktiv statlig politikk som prioriterer tiltak som virkelig monner. Vi har ikke tid til symbolpolitikk nå.

Tirsdag 10. desember 2019
SKILLEVEI: En svak stat, etniske konflikter og forholdet til nabolandet Eritrea setter fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali på prøve.
Tirsdag 10. desember 2019
KRISE I LUFTA: Luftambulansen i Nord-Norge har sviktet 286 ganger på fem måneder. Helseminister Bent Høie vet verken prislappen eller hvem som skal ta regningen for ekstra beredskapstiltak.
Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
I dag blir det klart om Cissi Wallin hadde lov til å navngi sin påståtte overgriper til 30.000 følgere. Advokat Jon Wessel-Aas råder kvinner til å begrense hvor mange de betror seg til.
Mandag 9. desember 2019
URO: Dødstallene stiger i konflikten i Irak. Midtøstenforsker Knut S. Vikør sier at den lederløse protestbevegelsen kan gå i ulike retninger.
Mandag 9. desember 2019
Hysj: Riksrevisjonen kritiserer regjeringen i ­hemmelig jager­flyrapport, men Forsvarsdepartementet hevder rapportens gradering gjør det ­umulig å fortelle hvor alvorlig kritikken er.
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Lørdag 7. desember 2019
URO: SAS vil legge nye fly inn i et eget selskap med nye avtaler for de ansatte. Lederen i Norsk Kabinforening frykter at SAS ikke ønsker skandinaviske ansatte i framtida.
Lørdag 7. desember 2019
INFERNO: Fossilindustrien setter verden i brann. Grønne, statlige gigantprosjekter er løsningen på klimakatastrofen, sier USA-aktivister.