Lørdag 28. september 2019
Martyrer?

• I dag demonstrerer organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) på Tøyen torg i Oslo. Ifølge organisasjonens hjemmeside er budskapet at islam er fascisme. Dessuten vil «også politikerne få sitt pass påskrevet – siden de åpner for en masseinvasjon av muslimer». Datoen er valgt fordi det i morgen er et år siden Tøyen samlet seg for å markere støtte for beboer Faisa Warsame, som nylig hadde blitt angrepet av rasister. Sian kaller fjorårets markering en «shariafest». Det er åpenbart at Sian ønsker å demonstrere på Tøyen fordi det kan skape konfrontasjoner og stor oppmerksomhet.

• Det har de for så vidt allerede oppnådd. Bydelsutvalget ønsket å forby Sian-samlingen, før kommuneadvokaten slo fast at et forbud vil være grunnlovsstridig. Demonstrasjonsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet og en viktig politisk og sivil rettighet. Den gjelder også om ståstedet som forfektes er ekstremt eller delt av få. Dersom vi begynner å forhåndssensurere politiske markeringer på grunn av meninger, legger vi ut på en farlig vei. Neste gang kan det være oss som nektes å si vår mening. Det betyr ikke at de som ytrer seg på offentlige plasser skal gjøre det uten motstand og motstemmer. Vi støtter opp om dem som vil si ifra at budskapet og retorikken til Sian er feilaktig og farlig.

• Den islamfiendtlige høyresidas strategi er å skape konfrontasjon rundt spørsmål om ytringsfrihet. Målet er å vise at storsamfunnet vil kneble dem, eller møte dem med vold. Rasmus Paludan i Danmark og Tommy Robinson i Storbritannia er blant dem som bevisst oppsøker situasjoner hvor de blir stanset, for slik å nære fortellingen om at en politisk korrekt offentlighet ikke tåler å høre det de – sannsigerne – sier. Vi som arbeider for et solidarisk og inkluderende samfunn, må ikke spille kortene i Sian og deres meningsfellers hender. La dem stå der og vise hvor få de er. Så bruker vi vår ytringsfrihet til å tale dem imot og vår demonstrasjonsfrihet til å vise at vi ikke deler deres konspiratoriske verdensbilde. Og for guds skyld: Ikke la Sian få gjøre seg til ytringsfrihetens martyrer!

Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...
Mandag 7. oktober 2019
• Siden tirsdag i forrige uke har tusenvis av irakere, først og fremst unge menn, demonstrert i gatene i Bagdad og flere andre irakiske byer i sør. De protesterer mot arbeidsledighet, korrupsjon og dårlige offentlige tjenester. Svaret fra...
Lørdag 5. oktober 2019
• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte...
Fredag 4. oktober 2019
• Storbritannias statsminister Boris Johnson har utformet et nytt, gjennomarbeidet forslag til utmeldingsavtale med EU som tar hensyn til Parlamentets innvendinger mot det såkalte irske «backstop». Denne klausulen gjorde at Storbritannia...
Torsdag 3. oktober 2019
• Domstolkommisjonen har påpekt noen problemer som små tingretter har. De har færre saker enn de store, og det er relativt få embetsdommere der. Det vises også til at dommerfullmektiger dømmer i saker med «særlig sårbare parter», og dommere...