Torsdag 26. september 2019
Dyp konflikt

• «Aldri har så mange snakket så utydelig om behovet for tydelighet», skriver VGs kommentator Tone Sofie Aglen om Aps oppsummering av valgnederlaget. Ap-leder Jonas Gahr Støre, som allerede ser ut til å ha gjort seg ferdig med analysen av valgkampen, bidrar heller ikke så mye til større klarhet – og når han forsøker, skapes det nye konflikter. Til Klassekampen tirsdag sa han at klima blir hovedsaken for Ap fram mot neste valg. Ordfører i Osen på Fosenhalvøya i Trøndelag, John Einar Høvik (Ap), sier til Trønder-Avisa at Støre med dette utspillet forskutterer en intern prosess i partiet. Det kan se rolig ut på overflata i Ap, men i virkeligheten er det sterk uenighet om årsakene til valgnederlaget – en uenighet som går helt til topps i partiet og kommer til uttrykk i helt forskjellige forklaringer på hva som er Arbeiderpartiets problem.

• Noen i Ap har vært raskt ute med å utrope valget til en slags seier i og med at det ble rødgrønt flertall i de store byene. I den grad det er behov for å gjøre noe med partiets politikk, handler det om å satse enda mer på klima og miljø. I andre deler av partiet er det en helt annen oppfatning av hva som er årsakene til valgnederlaget. Det var ikke manglende klimaengasjement som gjorde at velgerne forlot Ap, men det faktum at partiet ikke tok et tilstrekkelig kraftfullt oppgjør med regjeringens sentraliseringspolitikk og derfor mistet tillit blant mange tradisjonelle Ap-velgere i Distrikts-Norge. Det er også en utbredt følelse av at Ap ikke ivaretar interessene til partiets tradisjonelle kjernevelgere, arbeidsfolk i by og bygd. I deler av fagbevegelsen i privat sektor opplever man at Arbeiderpartiet i mindre grad enn tidligere står opp for arbeidsplassene i olje- og kraftindustrien.

• Det er et åpent spørsmål hvor lenge disse to helt diametralt motsatte fortellingene – som egentlig er uttrykk for en dyptgående konflikt om hva slags parti Ap skal være – kan leve side om side uten at det trekkes en konklusjon. Å vakle videre med en diplomatisk Støre på toppen som forsøker å gjøre alle til lags, kan være den sikre oppskriften på nye, framtidige valgnederlag.

Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...