Onsdag 25. september 2019
Blankt papir

• Justitiarius Brenda Hale – Lady Hale – leste i går opp begrunnelsen for den enstemmige dommen i britisk høyesterett om hvorvidt stengingen av Parlamentet i fem uker var i strid med konstitusjonen. Hun understreket at denne saken ikke handler om når og på hvilke vilkår Storbritannia skal forlate EU, men utelukkende om lovligheten av suspensjonen. Høyesterett slår i utgangspunktet fast at statsministeren ifølge britisk lov har rett til å suspendere Parlamentet. Likevel begrenses denne retten – først og fremst av hensynet til Parlamentets uavhengighet. Den utøvende makta kan ikke forpurre eller forhindre de folkevalgte fra å utøve sine konstitusjonelle plikter uten en rimelig begrunnelse.

• Høyesterett konkluderer med at stengingen i høyeste grad forpurret og forhindret Parlamentet fra å utøve sine konstitusjonelle forpliktelser, først og fremst fordi suspensjonsperioden var så lang – hele fem uker. Vanlig prosedyre er at Parlamentet holder stengt fire til seks dager før en trontale. Høyesterett kan heller ikke se at regjeringen har gitt noen rimelig begrunnelse for en så lang oppløsnings­periode, midt i en hektisk innspurt før Storbritannia skal gå ut av EU.

• Regjeringen har hevdet at Høyeste­rett ikke kunne ta opp saken fordi suspensjonen var en del av Parlamentets beslutninger og forhandlinger, som ifølge Bill of Rights fra 1688 ikke kan påklages eller underkjennes av domstolene. Til det svarer Høyesterett at oppløsningsvedtaket ikke var gjort av de folkevalgte. «Det skjedde i overhussalen, men det var ikke deres beslutning. Det var påtvunget dem utenfra. De folkevalgte kunne ikke ta ordet eller stemme over vedtaket. Det er derfor ikke en del av det Bill of Rights beskytter», heter det i dommen. Suspensjonen i fem uker erklæres således for rettsstridig fordi den forhindret Parlamentet i å utøve sine konstitusjonelle plikter. Da Dronningens utsendinger kom til Overhuset med den kongelige forordningen, kom de ifølge Høyesterett derfor med «et blankt papir». Boris Johnsons konstitusjonelle tjuvtriks lyktes ikke. I dag er det britiske parlamentet igjen samlet.

Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...