Onsdag 25. september 2019
Blankt papir

• Justitiarius Brenda Hale – Lady Hale – leste i går opp begrunnelsen for den enstemmige dommen i britisk høyesterett om hvorvidt stengingen av Parlamentet i fem uker var i strid med konstitusjonen. Hun understreket at denne saken ikke handler om når og på hvilke vilkår Storbritannia skal forlate EU, men utelukkende om lovligheten av suspensjonen. Høyesterett slår i utgangspunktet fast at statsministeren ifølge britisk lov har rett til å suspendere Parlamentet. Likevel begrenses denne retten – først og fremst av hensynet til Parlamentets uavhengighet. Den utøvende makta kan ikke forpurre eller forhindre de folkevalgte fra å utøve sine konstitusjonelle plikter uten en rimelig begrunnelse.

• Høyesterett konkluderer med at stengingen i høyeste grad forpurret og forhindret Parlamentet fra å utøve sine konstitusjonelle forpliktelser, først og fremst fordi suspensjonsperioden var så lang – hele fem uker. Vanlig prosedyre er at Parlamentet holder stengt fire til seks dager før en trontale. Høyesterett kan heller ikke se at regjeringen har gitt noen rimelig begrunnelse for en så lang oppløsnings­periode, midt i en hektisk innspurt før Storbritannia skal gå ut av EU.

• Regjeringen har hevdet at Høyeste­rett ikke kunne ta opp saken fordi suspensjonen var en del av Parlamentets beslutninger og forhandlinger, som ifølge Bill of Rights fra 1688 ikke kan påklages eller underkjennes av domstolene. Til det svarer Høyesterett at oppløsningsvedtaket ikke var gjort av de folkevalgte. «Det skjedde i overhussalen, men det var ikke deres beslutning. Det var påtvunget dem utenfra. De folkevalgte kunne ikke ta ordet eller stemme over vedtaket. Det er derfor ikke en del av det Bill of Rights beskytter», heter det i dommen. Suspensjonen i fem uker erklæres således for rettsstridig fordi den forhindret Parlamentet i å utøve sine konstitusjonelle plikter. Da Dronningens utsendinger kom til Overhuset med den kongelige forordningen, kom de ifølge Høyesterett derfor med «et blankt papir». Boris Johnsons konstitusjonelle tjuvtriks lyktes ikke. I dag er det britiske parlamentet igjen samlet.

Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...
Mandag 7. oktober 2019
• Siden tirsdag i forrige uke har tusenvis av irakere, først og fremst unge menn, demonstrert i gatene i Bagdad og flere andre irakiske byer i sør. De protesterer mot arbeidsledighet, korrupsjon og dårlige offentlige tjenester. Svaret fra...
Lørdag 5. oktober 2019
• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte...
Fredag 4. oktober 2019
• Storbritannias statsminister Boris Johnson har utformet et nytt, gjennomarbeidet forslag til utmeldingsavtale med EU som tar hensyn til Parlamentets innvendinger mot det såkalte irske «backstop». Denne klausulen gjorde at Storbritannia...
Torsdag 3. oktober 2019
• Domstolkommisjonen har påpekt noen problemer som små tingretter har. De har færre saker enn de store, og det er relativt få embetsdommere der. Det vises også til at dommerfullmektiger dømmer i saker med «særlig sårbare parter», og dommere...