Tirsdag 24. september 2019
Uførepensjon

• Regjeringen foreslo forrige uke å kutte i uføres alderspensjon. Regjeringen har nemlig regnet på hvor mye pensjon uføre får sammenliknet med yrkesaktive som går av med pensjon tidlig og hevder at de får opptil 50.000 kroner mer i året. Derfor varsler arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) at hun vil fjerne skjermingstillegget til uføre pensjonister. Tillegget var ment å kompensere uføretrygdede for levealdersjusteringen i pensjonsreformen. Regjeringen mener den nye utregningen viser at dagens skjerming ikke er i tråd med arbeidslinja. At andre arbeidstakere pensjonerer seg tidligere og taper på det, blir et argument for å kutte i pensjonen for uføre. Dersom forslaget blir vedtatt, vil altså folk som er for syke til å jobbe straffes for å ikke stå lenger i jobb.

• Kuttet kommer i tillegg til innstrammingen i reglene for å få arbeidsavklaringspenger fra Nav, som har ført til at mange i disse dager skyves over på uføretrygd og sosialhjelp. Kuttene drives fram av en overbevisning om at bare kuttene er store nok, vil nok syke klare å kare seg tilbake i arbeid igjen. Realiteten er i stedet at mange som har lite i utgangspunktet, vil få større økonomiske problemer. Folk som mottar uføretrygd har ofte mange år, iblant et helt liv, bak seg med lav inntekt. Derfor er de spesielt utsatt når de får kutt i inntekten. Dersom regjeringen vil at yrkesaktive skal stå lenger i jobb, må den rette tiltakene mot dem, ikke kutte i en helt annen gruppe. Ingen vil vel revurdere tidligpensjon fordi uføre får mindre penger.

• Vi har altså en regjering som gir skatteletter til de rike og kutter i inntektene til syke og fattige. Slik skaper dagens blåblå regjering større forskjeller i en tid hvor den burde arbeidet iherdig for å minske den økonomiske ulikheten i landet vårt. I stedet skaper regjeringen flere uføre med én reform og tar fra dem inntekt i neste runde. Anniken Haugli bør dessuten huske at alle som nå mister arbeidsavklaringspenger og uførepensjon, ikke bare rammes økonomisk. Endringene som nå tårner seg opp, rammer også sosialt og psykisk. På sikt taper hele samfunnet.

Torsdag 20. februar 2020
• Hvordan blir folk deltakere i demokratiet? Ofte er utgangspunktet en helt konkret sak de engasjerer seg i og organiserer seg for å fremme. Noen samler seg i grupper på sosiale medier, hvor de møter likesinnede og deler informasjon. Slike...
Onsdag 19. februar 2020
• Professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse kritiserte i Aftenposten mandag resultatene av kommune- og regionreformen. I Aftenposten framstilles de som «to av Norges fremste eksperter på offentlig styring». I realiteten står de...
Tirsdag 18. februar 2020
• Flyselskapet Widerøe varslet i går kutt i rutetilbudet i Nord-Norge. «Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-­Norge», sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding. 4000 flyginger på...
Mandag 17. februar 2020
• Vår nye fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har hatt god inntekt i vinter. Etter at han først tiltrådte som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet 4. november i fjor, har han fått betalt både for den jobben og for jobben som...
Lørdag 15. februar 2020
• Styret i Norsk Redaktørforening sa denne uka nei til å ta opp Resetts redaktør Helge Lurås som medlem. Foreningen finner etter en helhetsvurdering at Resett ikke fyller kriteriene for opptak, som blant annet innebærer at mediet forplikter...
Fredag 14. februar 2020
• Da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus slo seg sammen i 2011, var det en forutsetning at den nye høgskolen skulle ha to studie­steder, et i Pilestredet i Oslo og et på Kjeller i Akershus. I intensjonsavtalen står det også at framtidig...
Torsdag 13. februar 2020
• Joe Biden har vært den amerikanske politiske og økonomiske eliten og det liberale politiske sentrums sikre kort i kampen for å slå Donald Trump i den kommende presidentvalgkampen i november. Denne planen ser nå ut til å gå i vasken. I...
Onsdag 12. februar 2020
• E-tjenesten la mandag fram sin vurdering av aktuelle sikkerhets­utfordringer for Norge. Det nye i analysen er at Kina nå er løftet fram som den største sikkerhets­politiske trusselen mot Norge ved siden av Russland. Som begrunnelse skriver...
Tirsdag 11. februar 2020
• Statskog, som forvalter statens fjell- og skogseiendommer, er Norges suverent største grunneier, men blir stadig mindre. I 2011 begynte statsforetaket å selge unna skog- og utmarkseiendommer, og til nå er 540.000 dekar solgt, viser en...
Mandag 10. februar 2020
• I en reportasje i fredagens A-magasin forteller ti anonyme fastleger historier om sine møter med pasienter. Historiene som gjenfortelles, er riktignok kun om de «problematiske pasientene», de legene mener utnytter systemet, går til legen...