Tirsdag 24. september 2019
Uførepensjon

• Regjeringen foreslo forrige uke å kutte i uføres alderspensjon. Regjeringen har nemlig regnet på hvor mye pensjon uføre får sammenliknet med yrkesaktive som går av med pensjon tidlig og hevder at de får opptil 50.000 kroner mer i året. Derfor varsler arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) at hun vil fjerne skjermingstillegget til uføre pensjonister. Tillegget var ment å kompensere uføretrygdede for levealdersjusteringen i pensjonsreformen. Regjeringen mener den nye utregningen viser at dagens skjerming ikke er i tråd med arbeidslinja. At andre arbeidstakere pensjonerer seg tidligere og taper på det, blir et argument for å kutte i pensjonen for uføre. Dersom forslaget blir vedtatt, vil altså folk som er for syke til å jobbe straffes for å ikke stå lenger i jobb.

• Kuttet kommer i tillegg til innstrammingen i reglene for å få arbeidsavklaringspenger fra Nav, som har ført til at mange i disse dager skyves over på uføretrygd og sosialhjelp. Kuttene drives fram av en overbevisning om at bare kuttene er store nok, vil nok syke klare å kare seg tilbake i arbeid igjen. Realiteten er i stedet at mange som har lite i utgangspunktet, vil få større økonomiske problemer. Folk som mottar uføretrygd har ofte mange år, iblant et helt liv, bak seg med lav inntekt. Derfor er de spesielt utsatt når de får kutt i inntekten. Dersom regjeringen vil at yrkesaktive skal stå lenger i jobb, må den rette tiltakene mot dem, ikke kutte i en helt annen gruppe. Ingen vil vel revurdere tidligpensjon fordi uføre får mindre penger.

• Vi har altså en regjering som gir skatteletter til de rike og kutter i inntektene til syke og fattige. Slik skaper dagens blåblå regjering større forskjeller i en tid hvor den burde arbeidet iherdig for å minske den økonomiske ulikheten i landet vårt. I stedet skaper regjeringen flere uføre med én reform og tar fra dem inntekt i neste runde. Anniken Haugli bør dessuten huske at alle som nå mister arbeidsavklaringspenger og uførepensjon, ikke bare rammes økonomisk. Endringene som nå tårner seg opp, rammer også sosialt og psykisk. På sikt taper hele samfunnet.

Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...
Mandag 7. oktober 2019
• Siden tirsdag i forrige uke har tusenvis av irakere, først og fremst unge menn, demonstrert i gatene i Bagdad og flere andre irakiske byer i sør. De protesterer mot arbeidsledighet, korrupsjon og dårlige offentlige tjenester. Svaret fra...
Lørdag 5. oktober 2019
• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte...
Fredag 4. oktober 2019
• Storbritannias statsminister Boris Johnson har utformet et nytt, gjennomarbeidet forslag til utmeldingsavtale med EU som tar hensyn til Parlamentets innvendinger mot det såkalte irske «backstop». Denne klausulen gjorde at Storbritannia...
Torsdag 3. oktober 2019
• Domstolkommisjonen har påpekt noen problemer som små tingretter har. De har færre saker enn de store, og det er relativt få embetsdommere der. Det vises også til at dommerfullmektiger dømmer i saker med «særlig sårbare parter», og dommere...