Mandag 23. september 2019
SAMLAR ALLE SOM FORMIDLAR FILM TIL PUBLIKUM: Biff-sjef Tor Fosse kallar for tredje år på rad inn til konvent for filmformidling. I år under trugsmål om statleg støttekutt til filmkultur. FOTO: GUNNAR WIEDERSTRØM
Med Netflix i stova krev publikum meir av kinoane. Debattar om filmane og møte med regissørar dreg folk.
Folk vil snakka om film
Undersak

Kunstkino for alle

Vega Kino, Oslos første fulldrifts kunstfilmkino, har snart eksistert i eitt år. Det året har prova at «art-cinema» kan vera for alle, ifølgje programsjef Truls Foss. Han fortel at nøkkelen for dei har vore personleg entusiasme, ein sosialt inviterande profil og lågterskelarrangement som set filmane i kontekst.

– Til dømes opne festpremierar utan ekskluderande raud løpar, men med fagleg fokus. Ein etterprat med regissør Brady Corbet om «Vox Lux» gjekk ein time framfor ein nær fullsett sal med stort aldersspenn blant publikum.

Vega hadde òg suksesspremiere på ein «smal» film som Gaspar Noés danse-misantropi «Climax».

– Kompaniet Kiki House of Meraki dansa før filmen og det var etterfest på klubben Blå med MUD Session Oslo bak DJ-pulten. Det drog mange som ikkje er «filmnerdar» til kinoen – også for å sjå filmen på nytt.

Vega arbeider òg med å «læra opp» kinopublikum. Dei har Knøttekino med kvalitetsanimasjon tilpassa barn under fem år og Vega Ung for tenåringar, som lærer kritisk haldning til filmmediet via workshops, føredrag og innleiingar før filmvisingar.

– Programmet er fullteikna og populært.

Onsdag møtest norske filmformidlarar i Bergen. Ei statleg effektiviseringsreform trugar bransjen med kutt.

Film

– Filmformidling er eit prioritert felt i kulturmeldinga, men 90 prosent av offentleg filmstøtte går til produksjon, 10 prosent til formidling. Denne ubalansen gjer at vi har sett det naudsynt å arrangera eit formidlingskonvent, seier Tor Fosse, festivalleiar for Bergen Internasjonale Filmfestival (Biff).

Når filmdistributørar, kinoar og filmfestivalar møtest i Bergen på onsdag, er det ikkje berre for å feira Biffs 20-årsjubileum, men for å drøfta strategiar for ein bransje som driv på usikre vilkår. Den mest akutte uvissa er knytt til utfallet av varsla kutt i Norsk filminstitutt (NFI). Kutta er resultat av regjeringa sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reforma).

I sommar publiserte bransjenettstaden Rushprint eit NFI-notat som blant anna slår fast at «Støtteordningen til filmkulturelle tiltak tas ut i nåværende form» og «Tilskuddsforvaltningen av distribusjon legges om og effektiviseres».

Distributørar av kvalitetsfilm som Klassekampen har snakka med legg vekt på at denne støtta er «essensiell» for å halda oppe repertoarbreidde over heile landet. Dei fortel at digitaliseringa har gjort det teknisk lettare og rimelegare å distribuera aktuell film til eit geografisk spreidd publikum, men at det å trengja gjennom mediemylderet blir stadig vanskelegare.

Fakta

Bergen Internasjonale Filmfestival:

• Onsdag opnar Den 20. Bergen Internasjonale Filmfestival (Biff).

• Onsdag og torsdag er festivalen vertskap for eit konvent for filmformidling.

• Det er knytt spaning til komande kutt i den offentlege filmforvaltinga, som er styrt av Norsk filminstitutt (NFI).

• Biff varar frå 25. september til 3. oktober.

– Risikoen aukar, ikkje minst fordi kino er den eine plattforma som gjev inntekter, seier dagleg leiar i Mer Filmdistribusjon, Øistein S. Refseth.

Må brenna for filmane

Mer Film-filmar finst òg på Itunes, Altibox, Youtube og Canal Digital, men der er det lite pengar å henta.

– Filmbransjen hadde ein mykje sunnare økonomi før strøymetenestene kom og botn fall ut av DVD-marknaden, seier Refseth.

Inntektsspreiing og mangfald i bransjen er òg utfordra av «blockbusterifisering» på kino: Dei største filmane tar storparten av billettinntektene. I 2018 vart det lansert 250 nye filmar, men dei fem mest sette stod for 20,9 prosent av totalbesøket. Jamvel om tilbodet er variert, «delte» storfilmar frå USA (61,3 prosent) og Noreg (25,1 prosent) kinomarknaden mellom seg. Filmar frå resten av verda hadde samla berre 12,4 prosent av besøket (Film&Kino).

– Vi må arbeida mykje meir med kvar einskild lansering enn før, seier Svend B. Jensen, dagleg leiar i Arthaus:

– For ti år sidan hadde vi to og ei halv faste stillingar. I dag har vi like mange eller færre filmar årleg, men fem fulltidsstillingar.

I haust distribuerer Arthaus begge årets mest prisa Cannes-filmar, sørkoreanske «Parasitt» og franske «Portrett av en kvinne i flammer». Typiske titlar for distributøren, som fekk berre 0,6 prosent av kinobesøket i fjor. Gullpalmen hjelper ikkje.

– Slike filmar treng lanseringsbacking, og både vår innsats og risikoen på kino gjer at vi må vera kresne oppkjøparar. Arthaus tar berre inn dei filmane vi verkeleg brenn for.

Kino – ein sosial arena

Personleg engasjementet er òg credoet i Maria Ekerhovds Mer Film, eit lite produksjonsselskap som har gjort som store Hollywood-studio og oppretta sitt eige distribusjonsselskap.

– Det handlar om å ta ansvar for at filmane vi produserer når ut til publikum slik dei er tenkte frå filmskaparane. Vi som skal formidla filmen til publikum kjenner prosjektet innanfrå, frå starten. Det gjev meir kontroll for oss som ikkje berre har «safe» prosjekt, seier Øistein S. Refseth.

Mer Film følgde oppskrifta på Iram Haqs «Hva vil folk si», som skapte offentleg debatt, vann fire Amanda-prisar, sprengde grensa for 100.000 kinobesøk, drog nye publikumsgrupper til kino og nådde ut internasjonalt.

I haust arbeider Refseth på same, tette vis med Jorunn Myklebust Syversens «Disco», der «Skam»-stjerna Josefine Frida spelar ei sårbar jente i eit sekterisk frikyrkjemiljø. No samarbeider Mer Film med Mental Helse Ungdom.

– Vi har lært av lanseringsmetodane til dokumentarfilmprodusentar, fortel ­Refseth, som seier arbeidet hans i dag i stor grad er å laga kulturarrangement:

– Når folk ofte ser film åleine i sofaen, har kinoane vorte viktigare for å setja film i ein samanheng. Publikum ønskjer fagleg påfyll og debatt. Vi har opplevd at slike visingar får svært godt besøk, medan ei vanleg kinovising av filmar med utfordrande tematikk kan gå for tomme salar.

– Spesialvisingar har tatt heilt av. Filmar som ikkje er blockbusterar treng ofte ei ramme for å bli attraktive for publikum, samstemmer Svend B. Jensen.

Arthaus distribuerer Dag Johan Haugeruds kritikarroste «Barn». Også det ein film med eit krevjande utgangspunkt, der eit barn drep eit anna barn. Etter premieren i Venezia, har filmen vore på ein nasjonal kinoturne med regissør og skodespelarar.

– Kinoane er positive samarbeidspartnarar og det er gjevande, men også krevjande å få i stand spesialvisingar med nye partnarar for kvart arrangement. Utan støtteordningar vil denne typen filmformidling vera uråd.

guri.kulaas@klassekampen.no

Torsdag 20. februar 2020
De siste fem årene er det knapt blitt utgitt diktsamlinger for ungdom. Nå tror flere at trenden kan snu.
Onsdag 19. februar 2020
Resetts søknad om medlemskap i Redaktørforeningen ble avslått etter en «helhetsvurdering». Pressenestor Per Edgar Kokkvold etterlyser en bedre begrunnelse.
Tirsdag 18. februar 2020
Poet og bibliotekar Paal Bjelke Andersen opplever at de «enkle» diktene ikke snakker til ham.
Mandag 17. februar 2020
Kulturrådet har bedt Bylarm om å betale artistene bedre, og samtidig kuttet i støtta til festivalen. – De kveler Bylarms sjel, sier programsjef Joakim Haugland.
Fredag 14. februar 2020
SSB presenterer misvisende besøkstall ved norske teatre, vedgår byrået selv. BI-professor Anne-Britt Gran sier at statistikken skjuler en betydelig markedssvikt.
Torsdag 13. februar 2020
NTB-sjef Sarah Sørheim vil innføre en ny type avtale for levering av nyhetsstoff, der nyhetsbyrået skiller på redaksjonelle medier og andre. Diskriminering, svarer Resett-redaktør Helge Lurås.
Onsdag 12. februar 2020
Da Martin Svedman skrev sin første diktsamling, ville han gjøre den så tilgjengelig som mulig. – Jeg ønsket at den skulle treffe flere enn bare poesi­kjennerne, sier han.
Tirsdag 11. februar 2020
Ifølge Pressens Faglige Utvalg er det innafor presse­etikken å omtale islam som «nazisme» – og å bruke ord som «jødesvin» i humor. – Tilliten til PFU er skadet, sier Anti­rasistisk Senter.
Mandag 10. februar 2020
Espen Haavardsholm konsentrerer seg om prosaen og vonar venstresida vil sameinast om politiske løysingar.
Lørdag 8. februar 2020
Trygve Skaugs nye diktsamling selger i bøtter og spann, men kritikerne er uenige om han egentlig skriver «poesi». Forlaget hans har heller ikke meldt opp boka til innkjøpsordningen.