Mandag 23. september 2019
PROTEST: I mars i år demonstrerte en rekke fagforeninger mot bemanningsbransjen. Et viktig argument var lave stillingsbrøker for arbeiderne. FOTO: ODIN JÆGER
Avtale mellom bemanningsbransjen og Fellesforbundet gir økt forutsigbarhet for arbeiderne:
Flere jobber fulltid i bygg
Undersak

Utålmodighet blant bygningsarbeiderne

– Vi ser at tallene er i ferd med å endre seg. Det er bra, men vi forventer oss mer, sier nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad.

– Vi skal være tålmodige fram til nyttår. Vi skal ha en utvikling som gjør at det er en bransje med ansettelses­forhold mer i tråd med det vanlige i arbeidslivet.

Petter Vellesen i Oslo Bygningsarbeiderforening sier de fortsatt får mange henvendelser fra arbeidere som ikke får forutsigbare arbeidsavtaler.

– For å være ærlig er jeg ikke sikker på om bransjen får det til, det er deres eksistensberettigelse å levere når behovet oppstår. De lever av dårlig forutsigbarhet.

– Dere har tidligere tatt til orde for forbud mot bemanningsbyråer. Ser du annerledes på det med de nye avtalene som nå innarbeides?

– Tvert om. Jeg har blitt mer og mer sikker på at forbud må til. Selv om de skulle skikke seg bedre er premisset feil. Det kan ikke være slik at arbeidskrafta skal være tilknytta et meklerledd, det burde være knyttet til bedriften der fagopplæring og kompetanseheving skjer.

OPP: I 2018 jobbet en av fire vikarbyråansatte i byggebransjen under 20-prosentstillinger. Nå er tallet 2,9 prosent. NHO mener samarbeidet med fagbevegelsen har gitt resultater.

Arbeidsliv

– Det er ærlig talt noe nytt at vi har satt oss ned sammen med Fellesforbundet. Det kunne vi kanskje gjort før, sier Anne Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Hun leder NHO-foreningen som organiserer bemanningsbransjen. Mange i LO er sterkt kritiske til bemanningsselskapenes funksjon i byggebransjen, og har pekt på lave stillingsbrøker og usikker jobb­hverdag. Det mener Kaltenborn nå er i ferd med å snu.

I juni ble NHO Service og Handel enige med Fellesforbundet om en ny arbeidsavtale for de rundt 10.000 bygningsarbeiderne i bemanningsselskapene. NHO har gjennomført en undersøkelse blant sine bemanningsbedrifter, og endringen er tydelig:

I 2018 hadde hele 26,5 prosent av bygningsarbeiderne i vikarbyråene mellom 5 og 19-prosentstillinger. I september har kun 2,9 prosent av dem så lav stillingsbrøk.

I 2018 jobbet 25,5 prosent imellom 80 og 100 prosentstillinger. I september i år er tallet 36,9.

– Arbeidet vi har gjort med kontraktene fungerer. Det er veldig gledelig, sier Kaltenborn.

Fakta

Bemanningsbransjen:

• I andre kvartal av 2019 fakturerte bemanningsselskaper organisert i NHO Service og Handel i alt 12,4 millioner timer for utleie av arbeidskraft.

• Bygg og anlegg er største område for bransjen, som utgjør 35 prosent av all arbeidskraftutleie.

• Bransjen omsatte for fem milliarder kroner i andre kvartal i 2019.

• Tre selskaper – Manpower, Adecco og Jobzone – står for 42,5 prosent av all arbeidskraftutleie.

Kilde: NHO Service og Handel, Bemanningsbarometeret

Stiller krav

NHO Service og Handel har også spurt medlemsbedriftene om de har tatt i bruk de nye avtalene. Halvparten sier ja. 13,8 prosent har gjort det for nyansatte, og resten sier de skal få det på plass før nyttår.

– Kunne de svart nei?

– Ja, men da kan de ikke være medlemmer hos oss lenger. Vi har styrebehandlet dette som et krav til medlemmene våre.

Under press

Ved mange store byggeprosjekter utgjør innleide arbeidere et flertall, og de store entreprenørselskapene har over tid slanket staben, og gått over til å benytte underentrepriser. Fra fagbevegelsen har bemanningsbransjen blitt anklaget for å undergrave seriøse vilkår og fagkompetanse. En rekke har tatt til orde for forbud mot vikarbyråer i byggebransjen. Kaltenborn sier det sterke presset er en av grunnene til at de har gått i dialog med Fellesforbundet.

– Bemanningsbransjen har fokus på å bli bedre på å sikre riktig kompetanse, og er ikke interessert i å stå i en situasjon der selve virksomheten deres blir satt spørsmålstegn ved.

– Tror du det vil bli mindre kritikk framover?

– Ja. Jeg opplever nå at vi vet mye mer om hvordan situasjonen er på den andre sida. Vi har utvekslet et helt bibliotek av eksempler fra arbeidsgivere og arbeidstakere.

palh@klassekampen.no

Lørdag 18. januar 2020
PLAN: SV vil nå måla i Parisavtalen gjennom prosjektet «grøn ny deal». Eit av tiltaka er å kjøpe kriseramma norske verft, for å gjere dei ­grøne og sikre at arbeidsplassane blir i Noreg.
Fredag 17. januar 2020
KLAR TALE: Det er uholdbare tilstander i luftambulansetjenesten, sier Margit U. Kristoffersen fra gata i Alta. Hun er ikke alene om å mene at staten bør inn og overta ambulanseflyene.
Torsdag 16. januar 2020
URO: Frp vil kun være fornøyd med politiske gjenytelser som kommer i tillegg til regjeringsplattformen, etter at en norsk IS-kvinne ble hentet fra Syria, sier Jon Helgheim (Frp).
Onsdag 15. januar 2020
SPLID: I utkastet til nytt program for LO står det både strenge klimamål og en offensiv utbygging av olje- og gassvirksomheten. Nå brygger det til strid.
Tirsdag 14. januar 2020
ÅPENHET: Da Mohammed (16) døde, var det få som våget å snakke. Nå får vitnene støtte fra byråds­lederen i Oslo.
Mandag 13. januar 2020
OPPRØR: Dagfinn Johansen i øykommunen Hasvik i Finnmark er avhengig av ferge og opplever høye priser som straff. Ordføreren krever at staten får ansvaret for fergene.
Lørdag 11. januar 2020
VENTER: Equinor lanserte nye klimamål rett før de åpnet Johan Sverdrup-feltet. Sam­tidig jobber hele bransjen med den faktiske planen for klimakutt.
Fredag 10. januar 2020
MOTSTAND: NHO forventer at regjeringen snur om såkalt fritt skolevalg etter massiv motstand i høringsrunde.
Torsdag 9. januar 2020
SLØKKING: 300 bilar gjekk med då eit parkeringshus i Sola brann tysdag. Brannvesenet veit ikkje korleis dei skal sløkkje el-brannane.
Onsdag 8. januar 2020
AVVENTENDE: Spenningen stiger i Persiabukta, men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen avviser at det er aktuelt å sende norske marineskip til området. Norske soldater i Irak blir værende inntil videre.