Mandag 23. september 2019
PROTEST: I mars i år demonstrerte en rekke fagforeninger mot bemanningsbransjen. Et viktig argument var lave stillingsbrøker for arbeiderne. FOTO: ODIN JÆGER
Avtale mellom bemanningsbransjen og Fellesforbundet gir økt forutsigbarhet for arbeiderne:
Flere jobber fulltid i bygg
Undersak

Utålmodighet blant bygningsarbeiderne

– Vi ser at tallene er i ferd med å endre seg. Det er bra, men vi forventer oss mer, sier nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad.

– Vi skal være tålmodige fram til nyttår. Vi skal ha en utvikling som gjør at det er en bransje med ansettelses­forhold mer i tråd med det vanlige i arbeidslivet.

Petter Vellesen i Oslo Bygningsarbeiderforening sier de fortsatt får mange henvendelser fra arbeidere som ikke får forutsigbare arbeidsavtaler.

– For å være ærlig er jeg ikke sikker på om bransjen får det til, det er deres eksistensberettigelse å levere når behovet oppstår. De lever av dårlig forutsigbarhet.

– Dere har tidligere tatt til orde for forbud mot bemanningsbyråer. Ser du annerledes på det med de nye avtalene som nå innarbeides?

– Tvert om. Jeg har blitt mer og mer sikker på at forbud må til. Selv om de skulle skikke seg bedre er premisset feil. Det kan ikke være slik at arbeidskrafta skal være tilknytta et meklerledd, det burde være knyttet til bedriften der fagopplæring og kompetanseheving skjer.

OPP: I 2018 jobbet en av fire vikarbyråansatte i byggebransjen under 20-prosentstillinger. Nå er tallet 2,9 prosent. NHO mener samarbeidet med fagbevegelsen har gitt resultater.

Arbeidsliv

– Det er ærlig talt noe nytt at vi har satt oss ned sammen med Fellesforbundet. Det kunne vi kanskje gjort før, sier Anne Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Hun leder NHO-foreningen som organiserer bemanningsbransjen. Mange i LO er sterkt kritiske til bemanningsselskapenes funksjon i byggebransjen, og har pekt på lave stillingsbrøker og usikker jobb­hverdag. Det mener Kaltenborn nå er i ferd med å snu.

I juni ble NHO Service og Handel enige med Fellesforbundet om en ny arbeidsavtale for de rundt 10.000 bygningsarbeiderne i bemanningsselskapene. NHO har gjennomført en undersøkelse blant sine bemanningsbedrifter, og endringen er tydelig:

I 2018 hadde hele 26,5 prosent av bygningsarbeiderne i vikarbyråene mellom 5 og 19-prosentstillinger. I september har kun 2,9 prosent av dem så lav stillingsbrøk.

I 2018 jobbet 25,5 prosent imellom 80 og 100 prosentstillinger. I september i år er tallet 36,9.

– Arbeidet vi har gjort med kontraktene fungerer. Det er veldig gledelig, sier Kaltenborn.

Fakta

Bemanningsbransjen:

• I andre kvartal av 2019 fakturerte bemanningsselskaper organisert i NHO Service og Handel i alt 12,4 millioner timer for utleie av arbeidskraft.

• Bygg og anlegg er største område for bransjen, som utgjør 35 prosent av all arbeidskraftutleie.

• Bransjen omsatte for fem milliarder kroner i andre kvartal i 2019.

• Tre selskaper – Manpower, Adecco og Jobzone – står for 42,5 prosent av all arbeidskraftutleie.

Kilde: NHO Service og Handel, Bemanningsbarometeret

Stiller krav

NHO Service og Handel har også spurt medlemsbedriftene om de har tatt i bruk de nye avtalene. Halvparten sier ja. 13,8 prosent har gjort det for nyansatte, og resten sier de skal få det på plass før nyttår.

– Kunne de svart nei?

– Ja, men da kan de ikke være medlemmer hos oss lenger. Vi har styrebehandlet dette som et krav til medlemmene våre.

Under press

Ved mange store byggeprosjekter utgjør innleide arbeidere et flertall, og de store entreprenørselskapene har over tid slanket staben, og gått over til å benytte underentrepriser. Fra fagbevegelsen har bemanningsbransjen blitt anklaget for å undergrave seriøse vilkår og fagkompetanse. En rekke har tatt til orde for forbud mot vikarbyråer i byggebransjen. Kaltenborn sier det sterke presset er en av grunnene til at de har gått i dialog med Fellesforbundet.

– Bemanningsbransjen har fokus på å bli bedre på å sikre riktig kompetanse, og er ikke interessert i å stå i en situasjon der selve virksomheten deres blir satt spørsmålstegn ved.

– Tror du det vil bli mindre kritikk framover?

– Ja. Jeg opplever nå at vi vet mye mer om hvordan situasjonen er på den andre sida. Vi har utvekslet et helt bibliotek av eksempler fra arbeidsgivere og arbeidstakere.

palh@klassekampen.no

Tirsdag 7. april 2020
KRISETID: I hvor stor grad skal krise­tiltakene fortsette etter påske? Tida er inne for en langsiktig strategi og ­retning for landet, mener flere i ­opposisjonen.
Mandag 6. april 2020
ENIG: Sju av ti nordmenn støtter regjeringens strenge korona­tiltak, viser en undersøkelse. Flesteparten av dem som er uenige, vil stramme enda mer inn.
Lørdag 4. april 2020
SPESIALIST: Hun var laboratorielege ved et sykehus i Aleppo. – Jeg kan jobbe og vil bidra i denne krisa, sier Itab Khalayli.
Fredag 3. april 2020
I FELT: Hver kveld siden 15. mars har Mohamed El Morabet gått gatelangs for å hindre bråk, slåsskamper og ­spredning av koronaviruset.
Torsdag 2. april 2020
BREMS: I morgen legger regjeringen fram en plan for kontantstøtte til korona­rammede bedrifter. SV, Rødt og LO vil ha klare regler som forhindrer at kapitalister beriker seg på ordningen.
Onsdag 1. april 2020
FRITT: Riksadvokaten instruerer politiet om å ikke prioritere saker som handler om besittelse av narkotika under pandemien.
Tirsdag 31. mars 2020
SPREDNING: Flere av dem som har dødd av korona­viruset, bodde på sykehjem. – Deltidskrisa kan ha forsterket korona-krisa, sier Mette Nord.
Mandag 30. mars 2020
DEBATT: Velferdsstatsforkjemper Linn Herning advarer mot å prioritere korona­tiltak over ressurssvake grupper. Hun ber venstresida våkne.
Lørdag 28. mars 2020
MØRKT: Koronakrisa kan gi rekordmange konkurser i år. Nå åpner staten lommeboka og vil gi direkte pengestøtte til bedrifter som er rammet.
Fredag 27. mars 2020
SPOR: FHI lager en app som skal gjøre det lettere å spore koronasmitten i Norge. Men i motsetning til i Sør- Korea blir det frivillig å delta.