Lørdag 21. september 2019
Motstrøms

• Det har vært en spesiell uke for Klassekampen. Mens stormene raser om digitalstrategier og sluttpakker i Morgenbladet og Dagens Næringsliv, har vi i roligere former passert en nesten mytisk grense for avisa. Da mediehusenes opplagstall ble presentert onsdag, kunne Klassekampen for første gang notere seg et opplag på mer enn 30.000. Det tallet ble trukket fram i en hilsningstekst fra Rune Slagstad til avisa da den feiret 30 år som dagsavis i 2007. I artikkelen skriver Slagstad at tidligere redaktør Bjørgulv Braanen nok var opptatt av «å etterlikne Dagbladets ‘tigersprang’ på 30-tallet fra et opplag under 10.000 til 30.000». I dag er vi der. Dét var det nok få som trodde var innen rekkevidde da avisa ble stablet på beina for 50 år siden.

• Klassekampens vekst viser at avisas motstrømsstrategi – på mer enn ett felt – så langt har vært vellykket. Vi har vært motstrøms kommersielt og holdt fast på papirproduktet i tider der mange konkurrerte om å være først ute med gratisstoff på nett. I dag har flere moderert strategien, og det er godt å se at opplagstallene viser at betalingsviljen på nett nå stabiliserer avisøkonomien hos flere. Først og fremst har Klassekampen likevel vært motstrøms som en samfunnsaktør i en tid der mange aviser sluttet å se på seg selv som politiske prosjekter. I stedet har Klasse­kampen holdt fast på engasjementet, og vi har et klart prosjekt utover å tjene penger.

• Hvor går vi nå, når våre villeste anslag har slått til? I god journalistisk tradisjon går vi til fakta, og der finner vi at Dagbladets opplag slett ikke endte på 30.000, slik Rune Slagstad skrev. I 1939 hadde Dagbladets opplag steget til 42.000 eksemplarer. Så det fins alltids et nytt mål. Viktigere er det å se på hvorfor en radikal venstresideavis vokste på 1930-tallet. I en turbulent tid, med fascisme på frammarsj, må avisa ha framstått som viktig. Også vi lever i en tid med intens kamp om samfunnsretningen. Kanskje er det derfor behov for en avis hvor samfunnsengasjerte kan diskutere strategi og politisk endring. Som gammelredaktøren pleide å si: «Vi er bare ved reisens begynnelse.»

Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...