Mandag 16. september 2019
Stempling

• I går gjenga Aftenposten for tredje gang i år resultatene fra en rapport om populisme utarbeidet av den svenske, markedsøkonomiske tenketanken Timbro. Rapporten har samlet data om oppslutningen til «autoritære populistpartier» i Europa, og den tegner et dystert bilde av situasjonen på kontinentet: Ekstreme og autoritære partier får i snitt støtte fra nesten hver fjerde velger. Problemet med å bruke Timbros tall, er at tenketankens definisjon av autoritære populister favner svært bredt. Når tenketanken skriver om faretruende tendenser i Europa, inkluderer den også partier på venstresida. I Norge gjelder det Rødt, i Sverige Vänsterpartiet og i Danmark Enhedslisten – som i rapportens datagrunnlag defineres som «ekstreme». I Sør-Europa er Syriza i Hellas og Podemos i Spania tatt med i kategorien «autoritære populistpartier».

• På denne måten forsøker Timbro å påvirke opinionen med sitt nyliberale verdensbilde, helt i tråd med sin intensjon. Timbro arbeider for en mindre stat, et mer uregulert marked og mener blant annet at «valfrihet är viktigare än ekonomisk jämlikhet». Tenketanken er finansiert av arbeidsgiverorganisasjonen Svensk Näringsliv, men er mer åpent markedsliberal enn sin søsterorganisasjon i Norge, Civita. For Timbro er det derfor politisk opportunt å klassifisere alle partier til venstre for sosialdemokratiet som «autoritære populistpartier».

• Det er god grunn til å stille seg kritisk til såpass ideologisk ladede og generaliserende rapporter. For det første er det høyst problematisk å omtale flere av partiene i rapporten som autoritære, all den tid mange av dem har arbeidet innenfor det demokratiske systemet i årevis. For det andre er sammenstillingen av partier helt absurd; det tidligere greske regjeringspartiet Syriza og høyreekstreme Gyllent daggry har ingenting annet til felles enn at de ikke er sosialdemokrater, liberalister eller konservative. Det er også selve poenget: Ved å stemple andre som ekstreme, plasserer den markedsliberalistiske høyrefløyen seg i en statsbærende midte. Slik flyttes ideen om hva som er sentrum mot høyre.

Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...
Mandag 7. oktober 2019
• Siden tirsdag i forrige uke har tusenvis av irakere, først og fremst unge menn, demonstrert i gatene i Bagdad og flere andre irakiske byer i sør. De protesterer mot arbeidsledighet, korrupsjon og dårlige offentlige tjenester. Svaret fra...
Lørdag 5. oktober 2019
• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte...
Fredag 4. oktober 2019
• Storbritannias statsminister Boris Johnson har utformet et nytt, gjennomarbeidet forslag til utmeldingsavtale med EU som tar hensyn til Parlamentets innvendinger mot det såkalte irske «backstop». Denne klausulen gjorde at Storbritannia...
Torsdag 3. oktober 2019
• Domstolkommisjonen har påpekt noen problemer som små tingretter har. De har færre saker enn de store, og det er relativt få embetsdommere der. Det vises også til at dommerfullmektiger dømmer i saker med «særlig sårbare parter», og dommere...