Mandag 16. september 2019
Stempling

• I går gjenga Aftenposten for tredje gang i år resultatene fra en rapport om populisme utarbeidet av den svenske, markedsøkonomiske tenketanken Timbro. Rapporten har samlet data om oppslutningen til «autoritære populistpartier» i Europa, og den tegner et dystert bilde av situasjonen på kontinentet: Ekstreme og autoritære partier får i snitt støtte fra nesten hver fjerde velger. Problemet med å bruke Timbros tall, er at tenketankens definisjon av autoritære populister favner svært bredt. Når tenketanken skriver om faretruende tendenser i Europa, inkluderer den også partier på venstresida. I Norge gjelder det Rødt, i Sverige Vänsterpartiet og i Danmark Enhedslisten – som i rapportens datagrunnlag defineres som «ekstreme». I Sør-Europa er Syriza i Hellas og Podemos i Spania tatt med i kategorien «autoritære populistpartier».

• På denne måten forsøker Timbro å påvirke opinionen med sitt nyliberale verdensbilde, helt i tråd med sin intensjon. Timbro arbeider for en mindre stat, et mer uregulert marked og mener blant annet at «valfrihet är viktigare än ekonomisk jämlikhet». Tenketanken er finansiert av arbeidsgiverorganisasjonen Svensk Näringsliv, men er mer åpent markedsliberal enn sin søsterorganisasjon i Norge, Civita. For Timbro er det derfor politisk opportunt å klassifisere alle partier til venstre for sosialdemokratiet som «autoritære populistpartier».

• Det er god grunn til å stille seg kritisk til såpass ideologisk ladede og generaliserende rapporter. For det første er det høyst problematisk å omtale flere av partiene i rapporten som autoritære, all den tid mange av dem har arbeidet innenfor det demokratiske systemet i årevis. For det andre er sammenstillingen av partier helt absurd; det tidligere greske regjeringspartiet Syriza og høyreekstreme Gyllent daggry har ingenting annet til felles enn at de ikke er sosialdemokrater, liberalister eller konservative. Det er også selve poenget: Ved å stemple andre som ekstreme, plasserer den markedsliberalistiske høyrefløyen seg i en statsbærende midte. Slik flyttes ideen om hva som er sentrum mot høyre.

Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...
Tirsdag 26. november 2019
• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller...