Fredag 13. september 2019
VELGER SELV: 10 prosent av plassene i Månestråle barnehage på Majorstua vest i Oslo disponerer eieren av barnehagen til «familie og forretningsforbindelser». FOTO: TOM HENNING BRATLIE
Private barnehager kan selv velge hvilke barn de ønsker å gi plasser til:
Slik hindres minoritetsbarn
SKILLE: Private barnehager kan selv velge ut hvilke barn de vil tildele plass. Noen stiller som krav at foreldrene må kjøpe aksjer for å få barnehageplass.

barnehage

Hvis du vil ha plass i Månestråle barnehage på Majorstua vest i Oslo, kan det lønne seg å drive forretninger med eieren. 10 prosent av plassene disponerer nemlig eieren selv til «familie og forretningsforbindelser», ifølge barnehagens vedtekter.

– Vi har benyttet denne klausulen ved tre anledninger i løpet av de tjue årene vi har drevet. To av dem gjaldt eierens egne barn, sier barnehagens advokat Pål Berg.

Han regner med at formuleringen fjernes nå som de er blitt gjort oppmerksomme på den.

Månestråle har ikke gjort noe ulovlig, for private barnehager kan selv bestemme hvilke barn de helst vil ha, så lenge de prioriterer plasser til funksjonshemmede og barn det er knyttet vedtak til etter lov om barnevernstjenester.

Fakta

Private barnehager:

• Det er 2709 offentlige og 3079 private barnehager.

• Kommunale Oslo-barnehager har nesten tre ganger flere minoritetsspråklige barn enn private.

Foreldrene til barn i private Oslo-barnehager har høyere inntekt, høyere utdanning og får sjeldnere sosialhjelp.

Private barnehager kan selv velge opptakskriterier.

Ekskluderende kriterier

Kommunale Oslo-barnehager har nesten tre ganger så mange minoritetsspråklige barn som de private, skrev Klassekampen onsdag.

Men hvis alle minoritets­foreldre som søkte barnehage­plass hadde fått oppfylt sitt førstevalg, ville minoritetsandelen i de private barnehagene øke med 14 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Klassekampen har sett på opptakskriteriene til de 36 dyreste private Oslo-barnehagene. I tillegg til at maten koster mellom 510 og 1107 kroner per måned, har flere av dem opptaks­kriterier som sier at de kan gi plass til visse barn.

Noen barnehager oppfordrer til eller krever at foreldre kjøper aksjer for å få plass. Flere av barnehagene prioriterer foreldre som er ansatt i et spesielt selskap, for eksempel Hydro, eller Thon Holding. Mange prioriterer foreldre som er med i en organisasjon eller bor i et spesielt borettslag.

Selv om opptakskriteriene ligger åpent på nett, er det vanskelig å vite sikkert hva private barnehager gjør med søkerlistene, ifølge forsker Håkon Trætteberg ved Institutt for samfunnsforskning.

– Kravene er jo at det skal være transparente regler, men realiteten er at en privat barne­hage har mulighet til å velge mellom barn hvis det er flere som oppfyller kriteriene enn det er plasser, sier han.

Kommunale barnehager har ikke den samme muligheten, men får tildelt barn fra kommunen.

Foreldrenes valg viktigst

Den største grunnen til at forskjellene i minoritetsandel er så store, er likevel foreldrenes valg, ifølge SSB-rapporten.

Minoritetsforeldre velger sjeldnere private barnehager enn andre foreldre.

Klassekampen skrev onsdag om en kommunal barnehage hvor andelen minoritetsspråklige er nesten tre ganger så høy som i en privat barnehage i samme nabolag. Det kan komme av at ressurs­sterke foreldre er flinkere til å gjøre aktive valg på vegne av barna sine, ifølge Trætteberg.

– Brukervalgsystemer lønner seg mer for ressurssterke. Men vi har ikke noen grunn til å tro at private barnehager er bedre enn kommunale, sier han.

Foreldrene kan likevel danne seg et inntrykk av hva de tror er best, ifølge Trettebærg.

– Hvis man har venner som har positive erfaringer, vil man selv søke seg dit. Mye bygger på sosiale relasjoner.

«Alle barn er en berikelse»

Fordi det først og fremst er foreldrenes valg som avgjør, er det viktig at alle foreldre får god informasjon om tilbudene i nærområdet, mener direktør i Private barnehagers landsforbund, Anne Lindboe.

«En insinuasjon om at private barnehager bevisst unngår enkelte barn fordi det kan gjøre hverdagen i barnehagen enklere, er både misvisende og nedlatende overfor barna det gjelder. Alle barn, uansett bakgrunn, er en berikelse for barnegruppene i den enkelte barnehage. I en forskningsrapport fra 2015 konkluderes det med at ‘det er ingen tendens eller holdepunkter i vårt datamateriale som tyder på at private barnehager aktivt motsetter seg å motta barn som har særlige behov’, skriver Lindboe i en sms.

ainah@klassekampen.no

Mandag 14. oktober 2019
FRONTER: Forbundsledelsen håper i det lengste på et kompromiss, men mye tyder på at det blir kamp­avstemning for eller mot EØS i Fellesforbundet.
Lørdag 12. oktober 2019
SMUTTHULL: ­Norge vil forplikte seg til å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030 gjennom en avtale med EU. Men avtalen åpner for at man slipper å ta kuttene i Norge.
Fredag 11. oktober 2019
KONTROLL: Snart går toget for norsk råderett over jernbanen. Torsdag lammet ansatte på tog, buss og bane kollektivtrafikken i protest mot at EU får kontroll over togene.
Torsdag 10. oktober 2019
KRYMPER: De store industriarbeiderforeningene er ryggraden i Fellesforbundet. Men på mange verft er nå østeuropeiske innleide arbeidere i flertall.
Onsdag 9. oktober 2019
OPPRUSTING: Forsvarssjefen vil helst ha 25 milliarder kroner i økte forsvarsbudsjetter. Det er like mye som Solberg-regjeringens samlede skattekutt.
Tirsdag 8. oktober 2019
GÅR IKKE: – Tidenes grønneste budsjett, sier Venstres Ola Elvestuen om budsjettet som viser at Norge ligger an til å bryte klimamålene for 2020 og 2030.
Mandag 7. oktober 2019
AVSLAG: Anniken Nymo fra Harstad har sterke smerter og alvorlig angst og depresjon. Fastlege og psykolog mener hun ikke klarer å jobbe, men Nav-legen mener hun først må gå ned i vekt.
Lørdag 5. oktober 2019
SIER JA: MDG-profiler tar plass i Europabevegelsens sentralstyre. Byråd i Oslo, Hanna E. Marcussen, mener EU trengs for å løse klimakrisa.
Fredag 4. oktober 2019
BLÅ SMELL: Målet var at annenhver nordmann skulle bo i en Høyre-styrt kommune. Nå ligger det an til at knapt én av ti vil gjøre det.
Torsdag 3. oktober 2019
SKILT: Når lærerutdanningen i Nesna legges ned, sendes faglærerne til Bodø og studentene til Mo i Rana. Sist Nord Universitet prøvde å utdanne lærere i Mo i Rana, gikk det ikke.