Torsdag 12. september 2019
Systemsvikt

• Hovedstadens barnehager er langt mer segregert enn det området de ligger i skulle tilsi. Som vi viste i en artikkel i gårsdagens avis går det et skille mellom kommunale og private barnehager. Om lag seks av ti Oslo-barnehager er private, og i disse har i snitt 13 prosent av barna med innvandrerbakgrunn. I de kommunale barnehagene er andelen 31 prosent. Dessuten har private barnehager færre barn med foreldre på sosialhjelp og færre med en funksjonshemmet forelder. Familiene med unger i private barnehager har også 30 prosent høyere inntekt, fedrene har lenger utdanning og færre av dem har droppet ut av skolen. Det er med andre ord et stort sosialt skille mellom unger som går i kommunale og private barnehager.

• Slike systematiske skiller er et stort problem, fordi barnehagen er et av de viktigste stedene integrering foregår. Her praktiserer barna språk og møter folk med annen sosial og kulturell bakgrunn, og det er her også foreldre møtes. Når barnehager som ligger rett i nær­heten av hverandre, har store forskjeller i andel med minoritetsbakgrunn og økonomisk vanskeligstilte, blir barnehagen i stedet et sted som segregerer. Til tross for felles søkesystem i bydelene, står private barnehager relativt fritt til å ta inn barna de vil. De har rett og slett muligheten til å ta inn barn som gjør hverdagen enklere. En del krever også ekstra kostpenger, som gjør dem mindre aktuelle for foreldre med dårlig råd.

• Alle barnehager bør bestrebe seg på å være trygge og gode steder for lek og læring. Men alle som har jobbet med barn, vet at det kan bidra positivt at barna har blandet bakgrunn. En stor overvekt av minoritetsspråklige barn krever for eksempel et mer omfattende arbeid med begrepslæring. Gjennom kvalitetstester som foreldreundersøkelsen forsterkes dessuten skillene, fordi mindre opphoping av sosiale problemer gir rom til andre aktiviteter. Slik skapes A- og B-barnehager. Høyresida vil lappe på feilene i systemet med blant annet tidlig språktesting. Det er langt mer effektfullt å gjøre noe med selve systemet.

Mandag 18. november 2019
• Hva vil vi egentlig med Nav? Skandalen der minst 48 mennesker ble feilaktig dømt for trygdesvindel ble offentlig kjent 28. oktober, og for hver stein Nav nå løfter opp og kikker under, dukker det opp nye saker som får antallet til å stige.
Lørdag 16. november 2019
• Det er knapt fire uker igjen til britene går til urnene, og valgkampen er – tradisjonen tro – fylt av brageløfter. I går lovte Labours Jeremy Corbyn gratis breibånd til alle briter. Det skal skje ved en delvis nasjonalisering av British...
Fredag 15. november 2019
• Tidsskriftet Foreign Policy har kåret Nato-sjef Jens Stoltenberg til «årets diplomat» for hans «eksepsjonelle ledelse i en turbulent tid for Nato». Over en helside i bladet, som er gjengitt i Aftenposten, skriver Foreign Policy at...
Torsdag 14. november 2019
• Det har vist seg svært vanskelig å øke skattene for de inntektsgruppene som skatteutformerne selv tilhører. Når det politiske liv i stadig større grad domineres av høytlønte, skal det svært bevisste politiske grep til for å hindre at...
Onsdag 13. november 2019
• Forandringen Bolivia har gått gjennom siden Evo Morales og hans parti Bevegelsen for sosialisme (MAS) for 13 år siden kom til makta, mangler nærmest sidestykke i historien. Gjennom å renasjonalisere olje- og gassindustrien fikk landet...
Tirsdag 12. november 2019
• Arbeiderpartiet framla i går sitt alternative budsjett, hvor de på flere områder går inn for å snu retningen Erna Solberg har tatt landet i. Blant annet går partiet inn for økt skattlegging av folk med høye inntekter og formuer, tiltak mot...
Mandag 11. november 2019
• Sverige rystes igjen av alvorlig voldskriminalitet. Lørdag kveld ble to ungdommer skutt på en pizzarestaurant sentralt i Malmö, og den ene, en gutt i femtenårsalderen, døde. Tidligere samme dag gikk nok en sprengladning av i en bil i et...
Lørdag 9. november 2019
• Morgenbladet trykket i går en nyhetssak og en kommentarartikkel av avisas kulturredaktør Ane Farsethås, som forsøker å finne en rød tråd mellom høyst ulike saker vi har publisert den siste tida: den svenske skribenten Jesus Alcalás essay...
Fredag 8. november 2019
• Demokratene har for første gang på over 20 år vunnet full kontroll i delstatsforsamlingen i Virginia. I nabostaten Kentucky kan de få guvernøren. Demokratenes kandidat Andy Beshear oppnådde 49,2 prosent, mens republikanernes Matt Bevin...
Torsdag 7. november 2019
• For fem år siden gjorde finansminister Siv Jensen det umulig å sjekke skattelistene anonymt. Hun ville hindre det hun kalte «grafsing» og «snoking» i andres privatliv, og Skatteetatens nettsider ble derfor endret slik at alle nå kan se...