Torsdag 12. september 2019
Systemsvikt

• Hovedstadens barnehager er langt mer segregert enn det området de ligger i skulle tilsi. Som vi viste i en artikkel i gårsdagens avis går det et skille mellom kommunale og private barnehager. Om lag seks av ti Oslo-barnehager er private, og i disse har i snitt 13 prosent av barna med innvandrerbakgrunn. I de kommunale barnehagene er andelen 31 prosent. Dessuten har private barnehager færre barn med foreldre på sosialhjelp og færre med en funksjonshemmet forelder. Familiene med unger i private barnehager har også 30 prosent høyere inntekt, fedrene har lenger utdanning og færre av dem har droppet ut av skolen. Det er med andre ord et stort sosialt skille mellom unger som går i kommunale og private barnehager.

• Slike systematiske skiller er et stort problem, fordi barnehagen er et av de viktigste stedene integrering foregår. Her praktiserer barna språk og møter folk med annen sosial og kulturell bakgrunn, og det er her også foreldre møtes. Når barnehager som ligger rett i nær­heten av hverandre, har store forskjeller i andel med minoritetsbakgrunn og økonomisk vanskeligstilte, blir barnehagen i stedet et sted som segregerer. Til tross for felles søkesystem i bydelene, står private barnehager relativt fritt til å ta inn barna de vil. De har rett og slett muligheten til å ta inn barn som gjør hverdagen enklere. En del krever også ekstra kostpenger, som gjør dem mindre aktuelle for foreldre med dårlig råd.

• Alle barnehager bør bestrebe seg på å være trygge og gode steder for lek og læring. Men alle som har jobbet med barn, vet at det kan bidra positivt at barna har blandet bakgrunn. En stor overvekt av minoritetsspråklige barn krever for eksempel et mer omfattende arbeid med begrepslæring. Gjennom kvalitetstester som foreldreundersøkelsen forsterkes dessuten skillene, fordi mindre opphoping av sosiale problemer gir rom til andre aktiviteter. Slik skapes A- og B-barnehager. Høyresida vil lappe på feilene i systemet med blant annet tidlig språktesting. Det er langt mer effektfullt å gjøre noe med selve systemet.

Lørdag 21. september 2019
• Det har vært en spesiell uke for Klassekampen. Mens stormene raser om digitalstrategier og sluttpakker i Morgenbladet og Dagens Næringsliv, har vi i roligere former passert en nesten mytisk grense for avisa. Da mediehusenes opplagstall ble...
Fredag 20. september 2019
• Den siste uka har det stormet rundt Venstre-politiker Abid Raja, etter at han anklaget Fremskrittsparti-leder Siv Jensens bruk av ordet snikislamisering for «brun skremselspropaganda». Bakgrunnen for Rajas utblåsing var Siv Jensens kronikk...
Torsdag 19. september 2019
• Er det nå over for den lengst­sittende statsministeren i Israels historie, Benjamin Netanyahu? Det får vi antakeligvis ikke vite på en god stund. De jevne resultatene etter nyvalget på tirsdag viser at den politiske situasjonen i Israel er...
Onsdag 18. september 2019
• Lørdag for halvannen uke siden sto en gruppe foreldre viftende med flagget til Ukrainas marine på Boryspil lufthavn utenfor Kiev for å ta imot sine sønner. De hadde vært i fangenskap siden i fjor da Russland tok tre ukrainske fartøy i...
Tirsdag 17. september 2019
• Fra noen brøt seg inn og endevendte huset til 74 år gamle Sigrid Nørstebø utenfor Rødberg i Numedal, tok det tre dager før politiet kom og gjorde undersøkelser. I mellomtida ba de henne ikke røre steinen som var kastet inn gjennom vinduet...
Mandag 16. september 2019
• I går gjenga Aftenposten for tredje gang i år resultatene fra en rapport om populisme utarbeidet av den svenske, markedsøkonomiske tenketanken Timbro. Rapporten har samlet data om oppslutningen til «autoritære populistpartier» i Europa, og...
Lørdag 14. september 2019
• Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet gikk tilbake. Alle andre partier gikk fram. Det er resultatet av årets lokalvalg, som ble gjennomført mandag. Det fins en rekke lokale forklaringer på stemme­givning i hver enkelt kommune, men...
Fredag 13. september 2019
• Dagens store utfordring for norske mediehus er å finne ut hvordan de skal finansiere journalistikken i en tid der løssalget faller, annonseinntektene synker og mange lesere skifter ut avisa med mobilen. En rekke modeller testes ut, men få...
Torsdag 12. september 2019
• Hovedstadens barnehager er langt mer segregert enn det området de ligger i skulle tilsi. Som vi viste i en artikkel i gårsdagens avis går det et skille mellom kommunale og private barnehager. Om lag seks av ti Oslo-barnehager er private,...
Onsdag 11. september 2019
• Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) gjorde i går et kjempevalg. I Bergen fikk partiet 16,9 prosent av stemmene, i Oslo 5,9 prosent, i Stavanger 9,3 og i Drammen fikk lista Nei til bomring 7,7 prosent. Når vi ser nærmere på hvor i...