Onsdag 11. september 2019
AKSJONERTE: Studenter ved NTNU i Trondheim hengte før sommeren opp plakater med bilder av mannlige filosofer og teksten «All men are created equal». Aksjonen var en protest mot den lave andelen kvinnelige ansatte på Institutt for filosofi.
• Få kvinnelige filosofilærere ved norske universiteter • Studenter ved NTNU gikk til aksjon
Slåss mot mannsvelde
Undersak

Heier på studentene

Anne Kristine Børresen, dekan ved Humanistisk fakultet på NTNU, innrømmer at kvinneandelen på filosofi er for lav.

– Dessverre later dette også til å være tilfelle for flere andre læresteder. Derfor er det bra at dette nå diskuteres.

– Kunne vårens ansettelsesprosess ha økt kvinneandelen?

– Jo, det kunne den ha gjort. Slik ble det dessverre ikke. Det er en dyrekjøpt lærdom, og målet er nå å sikre at det ikke skjer igjen.

Et utvalg har gitt fakultetet råd, og i løpet av høsten skal nye stillinger lyses ut.

– Vi har et klart mål om å tilsette kvinner, sier Børresen.

– Hva syns du om engasjementet fra studentene?

– Jeg forstår studentenes frustrasjon, også at de gir utløp for denne ved å henge opp plakater. Jeg har i dag forsikret meg om at plakatene er tatt ned på grunn av stedene de er hengt opp. Jeg heier på studentenes faglige engasjement. Det vet jeg også at instituttets ledelse gjør.

NTNU sliter med å få opp kvinneandelen ved filosofisk institutt. – Forsterker en trend hvor menn underviser menn om menn, sier student.

Akademia

En natt i slutten av mai hadde studentene ved NTNU fått nok. Da ansatte kom på jobb om morgenen, var tavlene i trappeoppgangen klistret over med plakater med bilder av mannlige filosofer og teksten «All men are created equal».

På trappetrinnene var det i tillegg hengt opp sexistiske sitater av kjente tenkere som Aristoteles og Immanuel Kant. Filosofiundervisningen ved NTNU hadde da havnet i søkelyset etter at man i en stor ansettelsesprosess hadde ansatt menn i ti av ti utlyste stillinger.

En opptelling Klassekampen har utført, viser at bare 25 prosent av de ansatte filosofene ved NTNU er kvinner (se grafikk).

Dette semesteret skal det etter det Klassekampen kjenner til, bare være én kvinne som underviser i ex.phil. ved NTNU.

– Studentene reagerte

Plakatene i trappeoppgangene ble fjernet raskt, og det er ikke kjent hvem som står bak aksjonen. Den får imidlertid støtte fra flere studenter.

– Da det ble kjent at alle de ti nyansatte var menn, reagerte studentene. Det var jo allerede en sterk overvekt av menn blant de faste ansatte, sier Frida Aune Borstad.

– Hvordan ser mannsdominansen ut fra et studentperspektiv?

– Som ny student blir man møtt av en overvekt av menn på forelesningene og på seminarene. Jeg har selvfølgelig også hatt undervisning med kvinner, men vårens ansettelser forsterket bare inntrykket av filosofi som et mannsfag.

Borstad fullførte sitt masterløp ved NTNU denne våren. Det samme gjorde Arild Julius Østrem. Også han reagerte på at universitetet ikke grep muligheten til å bedre kjønnsbalansen i den siste ansettelsesprosessen.

Han påpeker at også studentmassen blir mer og mer mannstung jo lenger man kommer i studiene.

– Man ender opp med å forsterke trenden hvor menn underviser menn om menn. Da er man i en situasjon hvor mange stemmer ikke blir hørt, sier Østrem.

I forrige uke skrev Klassekampen om en ny ex.phil.-bok fra filosofimiljøet ved NTNU hvor bare seks kvinner er nevnt i kildelista. Blant dem som er utelatt, er Hannah Arendt (1906–1975).

– Det er ikke slik at en tenker som Arendt tilfeldigvis blir glemt. Det må sees i en kontekst hvor menn dominerer i fagmiljøet, sier Østrem.

– Kvinner er rollemodeller

Også ved andre av landets universiteter er det flest menn som underviser i filosofi.

Klassekampen har sett på antall ansatte filosofer – unntatt stipendiater og pensjonerte professorer – ved universitetene i Tromsø, Oslo, Bergen og Trondheim. Ingen av lærestedene har en høyere kvinneandel enn 34 prosent.

Professor emerita Else Wiestad var den første kvinnelige professoren i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hun mener det er ytterst viktig at det skjer endringer i filosofifaget, både når det gjelder ansettelser og pensumtekster.

– Det er helt uutholdelig at instituttene i vår tid ikke velger å ansette flere kvinner, sier Wiestad.

– Man ser gang på gang at de kvinnelige professorene pløyer ny mark og tilfører faget nye synsvinkler. De er også rollemodeller for nye studenter.

Wiestad mener at få kvinnelige forelesere og mannstungt pensum kan skremme kvinner bort fra filosofifaget.

De nye studentene mister anledningen til å se hva kvinner har bidratt med.

– Hver gang jeg har undervist i Simone de Beauvoir, har hun vært en av dem som engasjerer mest – både blant kvinner, menn og nye landsmenn. Hun tilfører et nytt perspektiv på hva det vil si å være menneske.

kultur@klassekampen.no

Lørdag 21. september 2019
«Hele Norge leser» er en av de største satsingene i Bok­året 2019. Nå får prosjektet slakt. – Vitner om bokbransjens svake selvtillit, sier kulturredaktør Arne Borge i Vårt Land.
Fredag 20. september 2019
DN-ansatte må belage seg på å flytte inn i medie­husets nye «bokser», men får ikke få vite hva det innebærer før sluttpakkevinduet lukkes. Ansatte er særlig bekymret for at lørdagsmagasinet blir pulverisert.
Torsdag 19. september 2019
Lydbøkene har inntatt skolen. Forsker Bjarte Reidar Furnes mener lærerne først og fremst må legge til rette for at elevene leser papir­bøker.
Onsdag 18. september 2019
Motstanderne av fotografihus på Sukkerbiten jubler over valgresultatet i Oslo. – Nå blir det ikke noe av det planlagte Fotografihuset, hevder ­styreleder Sverre Jervell i Sukker­bitens venner.
Tirsdag 17. september 2019
Skoleforsker Marte Blikstad-Balas mener lærerne må gi plass til romanen i klasserommet. – Den kognitive utholdenheten går ned når man bare leser korte tekster, sier hun.
Mandag 16. september 2019
Forfatter Bjørn Sortland er bekymret for norske barns mentale kondis. – Å lese i et kvarter er blitt «helt Himalaya», sier han.
Lørdag 14. september 2019
Petter Stordalens 190.000 Instagram-følgere har flere ganger sett ham posere med bøker fra Straw­berry-forlagene. Dette kan være ulovlig reklame, ifølge Forbruker­tilsynet.
Fredag 13. september 2019
Dagens Næringsliv og Morgenbladet kutter til sammen 38 millioner kroner for å bli mer digitale. – Vil gå utover kvaliteten, sier medieforsker.
Torsdag 12. september 2019
Styreleder Amund Djuve har gitt Morgenbladets redaktør en klar bestilling: driftsmarginen må opp på ti prosent. Denne uka startet nedbemanningene i ukeavisa.
Onsdag 11. september 2019
NTNU sliter med å få opp kvinneandelen ved filosofisk institutt. – Forsterker en trend hvor menn underviser menn om menn, sier student.