Onsdag 11. september 2019
AKSJONERTE: Studenter ved NTNU i Trondheim hengte før sommeren opp plakater med bilder av mannlige filosofer og teksten «All men are created equal». Aksjonen var en protest mot den lave andelen kvinnelige ansatte på Institutt for filosofi.
• Få kvinnelige filosofilærere ved norske universiteter • Studenter ved NTNU gikk til aksjon
Slåss mot mannsvelde
Undersak

Heier på studentene

Anne Kristine Børresen, dekan ved Humanistisk fakultet på NTNU, innrømmer at kvinneandelen på filosofi er for lav.

– Dessverre later dette også til å være tilfelle for flere andre læresteder. Derfor er det bra at dette nå diskuteres.

– Kunne vårens ansettelsesprosess ha økt kvinneandelen?

– Jo, det kunne den ha gjort. Slik ble det dessverre ikke. Det er en dyrekjøpt lærdom, og målet er nå å sikre at det ikke skjer igjen.

Et utvalg har gitt fakultetet råd, og i løpet av høsten skal nye stillinger lyses ut.

– Vi har et klart mål om å tilsette kvinner, sier Børresen.

– Hva syns du om engasjementet fra studentene?

– Jeg forstår studentenes frustrasjon, også at de gir utløp for denne ved å henge opp plakater. Jeg har i dag forsikret meg om at plakatene er tatt ned på grunn av stedene de er hengt opp. Jeg heier på studentenes faglige engasjement. Det vet jeg også at instituttets ledelse gjør.

NTNU sliter med å få opp kvinneandelen ved filosofisk institutt. – Forsterker en trend hvor menn underviser menn om menn, sier student.

Akademia

En natt i slutten av mai hadde studentene ved NTNU fått nok. Da ansatte kom på jobb om morgenen, var tavlene i trappeoppgangen klistret over med plakater med bilder av mannlige filosofer og teksten «All men are created equal».

På trappetrinnene var det i tillegg hengt opp sexistiske sitater av kjente tenkere som Aristoteles og Immanuel Kant. Filosofiundervisningen ved NTNU hadde da havnet i søkelyset etter at man i en stor ansettelsesprosess hadde ansatt menn i ti av ti utlyste stillinger.

En opptelling Klassekampen har utført, viser at bare 25 prosent av de ansatte filosofene ved NTNU er kvinner (se grafikk).

Dette semesteret skal det etter det Klassekampen kjenner til, bare være én kvinne som underviser i ex.phil. ved NTNU.

– Studentene reagerte

Plakatene i trappeoppgangene ble fjernet raskt, og det er ikke kjent hvem som står bak aksjonen. Den får imidlertid støtte fra flere studenter.

– Da det ble kjent at alle de ti nyansatte var menn, reagerte studentene. Det var jo allerede en sterk overvekt av menn blant de faste ansatte, sier Frida Aune Borstad.

– Hvordan ser mannsdominansen ut fra et studentperspektiv?

– Som ny student blir man møtt av en overvekt av menn på forelesningene og på seminarene. Jeg har selvfølgelig også hatt undervisning med kvinner, men vårens ansettelser forsterket bare inntrykket av filosofi som et mannsfag.

Borstad fullførte sitt masterløp ved NTNU denne våren. Det samme gjorde Arild Julius Østrem. Også han reagerte på at universitetet ikke grep muligheten til å bedre kjønnsbalansen i den siste ansettelsesprosessen.

Han påpeker at også studentmassen blir mer og mer mannstung jo lenger man kommer i studiene.

– Man ender opp med å forsterke trenden hvor menn underviser menn om menn. Da er man i en situasjon hvor mange stemmer ikke blir hørt, sier Østrem.

I forrige uke skrev Klassekampen om en ny ex.phil.-bok fra filosofimiljøet ved NTNU hvor bare seks kvinner er nevnt i kildelista. Blant dem som er utelatt, er Hannah Arendt (1906–1975).

– Det er ikke slik at en tenker som Arendt tilfeldigvis blir glemt. Det må sees i en kontekst hvor menn dominerer i fagmiljøet, sier Østrem.

– Kvinner er rollemodeller

Også ved andre av landets universiteter er det flest menn som underviser i filosofi.

Klassekampen har sett på antall ansatte filosofer – unntatt stipendiater og pensjonerte professorer – ved universitetene i Tromsø, Oslo, Bergen og Trondheim. Ingen av lærestedene har en høyere kvinneandel enn 34 prosent.

Professor emerita Else Wiestad var den første kvinnelige professoren i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hun mener det er ytterst viktig at det skjer endringer i filosofifaget, både når det gjelder ansettelser og pensumtekster.

– Det er helt uutholdelig at instituttene i vår tid ikke velger å ansette flere kvinner, sier Wiestad.

– Man ser gang på gang at de kvinnelige professorene pløyer ny mark og tilfører faget nye synsvinkler. De er også rollemodeller for nye studenter.

Wiestad mener at få kvinnelige forelesere og mannstungt pensum kan skremme kvinner bort fra filosofifaget.

De nye studentene mister anledningen til å se hva kvinner har bidratt med.

– Hver gang jeg har undervist i Simone de Beauvoir, har hun vært en av dem som engasjerer mest – både blant kvinner, menn og nye landsmenn. Hun tilfører et nytt perspektiv på hva det vil si å være menneske.

kultur@klassekampen.no

Fredag 15. november 2019
Scenerøyk ved Den Norske Opera & Ballett har gjort 21 orkestermusikere syke. – Omfanget har økt betraktelig i år, sier kommunikasjonssjef.
Torsdag 14. november 2019
Bare en knapp promille av befolkningen har meldt seg på «Hele Norge leser». Anne-Kari Bratten i Spekter, som er samarbeidspartner for kampanjen, har selv valgt å ligge unna.
Onsdag 13. november 2019
Céline Sciammas partnar, filmstjerna Adèle Haenel, har blåse liv i fransk metoo. Saman har dei laga ein film om stormfull erotikk fri frå dominas.
Tirsdag 12. november 2019
Forfatterforbundet har i lengre tid forhandlet med andre forfatter­organisasjoner om millioner fra bibliotekvederlaget. Nå står forhandlingene bom fast.
Mandag 11. november 2019
En tredel av Forfatterforbundets medlemmer gir ut bøkene sine selv. Snart kan de få enklere tilgang til ettertraktede stipendmidler.
Lørdag 9. november 2019
Striden rundt kulturredaktør Eivind Røssaak i 1996–97 handlet egentlig om andre ting enn hva som sto i avisa, mener tidligere Klassekampen- redaktør Paul Bjerke.
Fredag 8. november 2019
Resetts bruk av anonyme skribenter gjør at redaktør Helge Lurås ikke har fått innpass i Norsk Redaktør­forening.
Torsdag 7. november 2019
Av 17 bildekunstnere som tjente over én million kroner i fjor, er bare fire kvinner. Utstillingsaktuelle Ørnulf Opdahl er på andreplass med 6,4 millioner kroner i nettoinntekt.
Onsdag 6. november 2019
Jo Nesbø og Jørn Lier Horst tok store lønnshopp i fjor. Til sammen tjente de 64 millioner kroner. – Vinnerne tar det meste, sier forfatter Mikkel Bugge.
Tirsdag 5. november 2019
Medietilsynet gir Dagbladet Pluss stryk for innholdet, men tar ikke stilling til selskaps­konstruksjonen. – Kan åpne for liknende søknader, sier medieviter.