Lørdag 24. august 2019
GÅR OPP: Frp har hatt ein oppsving på målingane siste veka. Her frå då Siv Jensen la fram ei stortingsmelding tidlegare i år. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Frp er i vekst etter at dei sette hardt mot hardt under bompengekrisa i regjeringa:
Veks på krisa
KRISEVEKST: Både ekspertar og partileiar Siv Jensen set Frp si vekst i samanheng med partiet si handsaming av bompengesaka internt i regjering.

Frp

Tre målingar som er tekne opp etter at Frp sette foten ned for fleire forhandlingar i bompengespørsmålet, viser at Frp har styrka seg.

Torsdag skreiv Klassekampen om Frp sine krisemålingar. Nasjonale målingar tekne opp heilt eller delvis den siste veka, viser at den negative trenden no har snudd.

Det kan ha samanheng med Frp sin harde linje i forhandlingane.

Då Klassekampen gjekk i trykken i går, gjekk det føre seg framleis møter i statsministerbustaden for å finne ei løysing på bompengekrisa i regjeringa. Der deltok ikkje finansminister Siv Jensen (Frp).

Etter Frp sitt landsstyremøte førre søndag slo Frp-leiaren fast at Frp ser på bompengeforhandlingane som avslutta.

Under landsstyremøtet gav Frp sin tilslutnad til ei skisse til løysing på regjeringa si bompengekrise, utarbeida av Høgre. Då Klassekampen gjekk i trykken i går, hadde regjeringspartnar Venstre ikkje slutta seg til. KrF-kjelder uttalte i går til Vårt Land at partiet jobbar med å halde alle fire parti i regjering.

Fakta

Oppsving for Frp:

• Torsdag skreiv Klassekampen at pilene har peika nedover for Frp det siste året.

• Meiningsmålingar som er tekne opp heilt eller delvis den siste veka, syner at Frp styrkar seg.

• Frp fekk i gjennomsnitt 6,7 prosent på dei landsomfattande målingane som vart tekne opp i veka før landsstyremøte der partiet handsama resultatet av bompengeforhandlingane.

• På målingane som er tekne opp heilt eller delvis etter landsstyremøtet er gjennomsnittet for Frp 9,5 prosent.

Tydeleg oppsving

Klassekampen har rekna ut snittet av tre nasjonale meiningsmålingar tekne opp heilt eller delvis den siste veka, etter Frps landsstyremøte.

Frp fekk i gjennomsnitt 6,7 prosent på dei landsomfattande målingane som vart tekne opp i veka før landsstyremøte der partiet handsama resultatet av bompengeforhandlingane.

På målingane som er tekne opp heilt eller delvis etter landsstyremøtet er gjennomsnittet for Frp 9,5 prosent, det same partiet fekk i kommunevalet i 2015.

Frp har dermed eit tydeleg oppsving på meiningsmålingane. Partiet vinn på bompengesaka, meiner Johan Giertsen i valnettstaden Poll og Polls.

– Gjennomsnittet av målingane som er tekne opp heilt eller delvis etter landsstyremøtet syner eit markant oppsving for Frp, konstaterer Johan Giertsen i valnettstaden Poll of Polls som publiserer alle meiningsmålingane.

Giertsen meiner Frps bompenge-handsaming fell i god jord hos grasrota.

– Partiet vinn på ei sak som treffer kjerneveljarane, seier han.

Jensen: «Oppmuntrande»

Det er teke opp tre landsomfattande målingar heilt eller delvis etter landsstyremøtet.

I Ipsos-målinga for Dagbladet får Frp 10 prosent. Dette er den første landsomfattande kommunevalsmålinga etter sommarferien i Dagbladet. På målinga i VG som Respons Analyse har gjort, får Frp 9.8 prosent, fram 1,4 prosentpoeng frå måling 15. august. I TV 2-målinga Kantar har gjort, får Frp 8,8 prosent, fram 1,7 prosent frå målinga publisert 19. august.

Aftenposten og Klassekampen/Nationen har også publisert meiningsmålingar etter sommaren. I desse målingane fekk partiet høvesvis 6,8 og 6,7 prosent.

Også Frp-leiar Siv Jensen set partiet sin oppsving i samanheng med bompengesaka. Frp sin vekst på meiningsmålingane to veker før valet er «En hyggelig oppmuntring når vi kjemper for lavere bompenger for folk flest», skriv Jensen i ein sms til Klassekampen.

politikk@klassekampen.no

Lørdag 21. september 2019
FORNØYD: Årets valg har vært en gamechanger for kampen mot profitt i velferd, sier Fagforbundets Mette Nord. Nå vil hun at staten skal brukes mer aktivt for et grønt skifte.
Fredag 20. september 2019
UTÅLMODIG: USAs ambassadør har møtt representanter fra utenrikskomiteen med klar beskjed: Norge må bruke mer penger på Forsvaret, eller risikere å stå alene.
Onsdag 18. september 2019
VIL SNAKKE: Flere LO-forbund har kontant avvist å inkludere MDG i en rødgrønn koalisjon i 2021. Nå inviterer MDG fagbevegelsen til samtaler.
Torsdag 12. september 2019
VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.
Onsdag 11. september 2019
NØTT: Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.
Tirsdag 10. september 2019
OPPVASK: Etter nok et smertefullt valg ber tidligere Ap-topp Helga Pedersen partiet om å alliere seg med MDG for å vinne regjeringsmakt i 2021.
Mandag 9. september 2019
POSISJON: MDG håper et brakvalg i dag vil gi makt i en rekke byer. Nasjonal talsperson Arild Hermstad åpner for å ta partiet inn i regjering i 2021.
Fredag 6. september 2019
AVTALE: Oslo-byrådet har fått med seg fagbevegelsen på å godta langturnuser i barnevernet. Nå lover Inga Marte Thorkildsen (SV) at alle kommersielle skal ut av Oslos barnevern innen 2021.
Torsdag 5. september 2019
DYRT: Bent Høie (H) inviterer helse­sektoren til nettverksbygging og faglig påfyll om Sykehus-Norge. Prislappen kan føre til at bare dem som er på innsida, har råd, sier fag­forening.
Onsdag 4. september 2019
TRAVELT: Om 120 dager blir fire kommuner til én. Nå tømmer de tvangssammenslåtte kommunene i Senja sparekassa før det er for seint.