Torsdag 22. august 2019
TOMME HYLLER: Mariann Schjeide, leder i Norsk bibliotekforening, tror mange biblioteker vil droppe å abonnere på tidsskrifter når de nå må betale deler av prisen selv. – Jeg frykter at dette vil bety kroken på døra for mange.
Det kan bli langt færre tidsskrifter på bibliotekene i framtida, mener Norsk bibliotekforening:
Frykter tidsskriftdød
Ingrid Rommetveit
Kulturrådet har lagt ned innkjøpsordningen for tidsskrifter. Det kan føre til færre tidsskrifter i norske biblioteker, mener Norsk bibliotek­forening.

kultur

– Norske biblioteker har tradisjonelt hatt et bredt tilbud av norske tidsskrifter, men det tror jeg kan forsvinne nå, sier Mariann Schjeide, leder av Norsk bibliotekforening.

Kulturrådet har nettopp endret innretningen på støtteordningen for norske tidsskrifter. I går skrev Klassekampen om hvordan omleggingen har medført nye krav om honorering av tidsskriftenes bidragsytere.

I denne prosessen har Kulturrådet også valgt å skrote innkjøpsordningen for tidsskrifter. Tidligere kunne tidsskriftene få en såkalt innkjøpsstøtte dersom de stilte et visst antall trykte eksemplarer gratis til disposisjon for offentlige institusjoner, for eksempel i norske biblioteker.

I år har 15 tidsskrifter mottatt denne formen for støtte.

Fakta

Kulturtidsskrifter:

• Det blir anslått at vi har rundt 130 ulike tidsskrifter i Norge.

• Mange av disse får økonomisk støtte fra Kulturrådet.

• Nå har Kulturrådet endret innretningen på støtta til tidsskriftene.

• Rådet har blant annet fjernet innkjøpsordningen for tidsskrifter.

Tror flere må legge ned

Nå blir denne ordningen erstattet med en modell hvor tidsskriftene kan søke om subsidiering av abonnementer til offentlige institusjoner. Kulturrådet tilbyr seg å subsidiere abonnementene med 75 prosent av ordinær pris.

Mariann Schjeide i Norsk bibliotekforening mener det er urealistisk at norske folkebiblioteker skal punge ut med de resterende 25 prosentene av abonnementsprisen for norske tidsskrifter. Hun viser til at folkebibliotekene har svært stramme mediebudsjetter.

– Derfor tror jeg mange vil droppe innkjøp av smale og ukjente tidsskrifter, og jeg frykter at dette vil bety kroken på døra for mange publikasjoner, sier hun.

Schjeide viser til at tidsskriftene har visse likheter med lyrikksjangeren.

– Det krever ekstra innsats å formidle tidsskrifter til de besøkende, og siden det er vanskelig å måle tidsbruken, er vi usikre på hvor mye tidsskriftene blir lest. Men av egen erfaring vet jeg at de blir relativt lite brukt.

Må ringe 400 biblioteker

Filmtidsskriftet Z har tidligere vært innlemmet i innkjøpsordningen for allmenne tidsskrift. Ansvarlig redaktør Ingrid Rommetveit forteller at de gjennom denne ordningen har sendt bladet til over 400 folkebiblioteker rundt om i landet.

Hun er tydelig på at når Kulturrådet nå har lagt ned ordningen, innebærer det at langt færre får lese bladet.

Rommetveit er heller ikke fornøyd med den nye modellen hvor Kulturrådet tilbyr seg å subsidiere deler av abonnementene.

– Vi må uansett ringe rundt til 400 biblioteker og spørre om de ønsker å abonnere. Det krever en tidsbruk som er hårreisende og uholdbar for tidsskrifter som allerede drives på enormt mye frivillighet og stå-på-vilje, uttaler hun.

Tidligere i år skrev Dags­avisen at den svenske distributøren Tidsam, som leverer blader til Narvesen-kjeden, har sagt opp distribusjonsavtalen med over 30 norske tidsskrifter. Rommetveit mener derfor at situasjonen nå er dramatisk.

– Før har biblioteker og Narvesen-kiosker vært naturlige steder å oppdage ny sak­prosa. Nå forsvinner disse kanalene, og vi må stole på at folk selv får lyst til å søke ny kunnskap utenfor sin eksisterende boble.

– Må ta ansvar selv

Rolf Engelsen i Kulturrådet understreker at omleggingen av støtteordningen for norske tidsskrifter kommer som følge av en grundig utredning.

– Vi ønsker at støtteordningene skal treffe så presist som mulig. I fjor brukte vi tre millioner kroner på innkjøpsordningen, som gikk til 15 tidsskrift. Nå gjør vi et grep for å se om vi kan bruke ressursene på en enda bedre måte.

I rapporten «Kulturtidsskriftene», som ble lansert i fjor, blir også innkjøpsstøtten til norske tidsskrifter drøftet utførlig. Her pekes det blant annet på flere svakheter ved innkjøps­støtten, og det kommer fram at flere tidsskrifter føler seg bondefanget i ordningen.

Rolf Engelsen innrømmer at tidsskriftene er sårbare for endringer i tilskuddsordningene. Samtidig står han fast ved beslutningen om ikke å helsubsidiere tidsskriftenes institusjonsabonnementer til norske folkebiblioteker.

– Her må også bibliotekene ta et ansvar. Dersom de vet de har lesere og derfor ønsker å ha tidsskrifter i hyllene, må de også prioritere dette på sine budsjetter. Men vi skal følge nøye med og evaluere hvordan dette utvikler seg, sier Engelsen.

dageivindl@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 22. august 2019 kl. 13.15
Onsdag 13. november 2019
Céline Sciammas partnar, filmstjerna Adèle Haenel, har blåse liv i fransk metoo. Saman har dei laga ein film om stormfull erotikk fri frå dominas.
Tirsdag 12. november 2019
Forfatterforbundet har i lengre tid forhandlet med andre forfatter­organisasjoner om millioner fra bibliotekvederlaget. Nå står forhandlingene bom fast.
Mandag 11. november 2019
En tredel av Forfatterforbundets medlemmer gir ut bøkene sine selv. Snart kan de få enklere tilgang til ettertraktede stipendmidler.
Lørdag 9. november 2019
Striden rundt kulturredaktør Eivind Røssaak i 1996–97 handlet egentlig om andre ting enn hva som sto i avisa, mener tidligere Klassekampen- redaktør Paul Bjerke.
Fredag 8. november 2019
Resetts bruk av anonyme skribenter gjør at redaktør Helge Lurås ikke har fått innpass i Norsk Redaktør­forening.
Torsdag 7. november 2019
Av 17 bildekunstnere som tjente over én million kroner i fjor, er bare fire kvinner. Utstillingsaktuelle Ørnulf Opdahl er på andreplass med 6,4 millioner kroner i nettoinntekt.
Onsdag 6. november 2019
Jo Nesbø og Jørn Lier Horst tok store lønnshopp i fjor. Til sammen tjente de 64 millioner kroner. – Vinnerne tar det meste, sier forfatter Mikkel Bugge.
Tirsdag 5. november 2019
Medietilsynet gir Dagbladet Pluss stryk for innholdet, men tar ikke stilling til selskaps­konstruksjonen. – Kan åpne for liknende søknader, sier medieviter.
Mandag 4. november 2019
Historien om Henrik Ibsens uekte barn, som framsettes i Sverre Mørk­hagens nye bio­grafi, er ettergått av slektsgranskere. De konkluderer med at det ikke er hold i teorien.
Lørdag 2. november 2019
I fjor spilte Sigrid og bandet for Jimmy Fallon. Band­lederen fikk aldri sjekken fra tv-kanalen og ble ikke betalt av managementet før over ett år seinere.