Torsdag 22. august 2019
TOMME HYLLER: Mariann Schjeide, leder i Norsk bibliotekforening, tror mange biblioteker vil droppe å abonnere på tidsskrifter når de nå må betale deler av prisen selv. – Jeg frykter at dette vil bety kroken på døra for mange.
Det kan bli langt færre tidsskrifter på bibliotekene i framtida, mener Norsk bibliotekforening:
Frykter tidsskriftdød
Ingrid Rommetveit
Kulturrådet har lagt ned innkjøpsordningen for tidsskrifter. Det kan føre til færre tidsskrifter i norske biblioteker, mener Norsk bibliotek­forening.

kultur

– Norske biblioteker har tradisjonelt hatt et bredt tilbud av norske tidsskrifter, men det tror jeg kan forsvinne nå, sier Mariann Schjeide, leder av Norsk bibliotekforening.

Kulturrådet har nettopp endret innretningen på støtteordningen for norske tidsskrifter. I går skrev Klassekampen om hvordan omleggingen har medført nye krav om honorering av tidsskriftenes bidragsytere.

I denne prosessen har Kulturrådet også valgt å skrote innkjøpsordningen for tidsskrifter. Tidligere kunne tidsskriftene få en såkalt innkjøpsstøtte dersom de stilte et visst antall trykte eksemplarer gratis til disposisjon for offentlige institusjoner, for eksempel i norske biblioteker.

I år har 15 tidsskrifter mottatt denne formen for støtte.

Fakta

Kulturtidsskrifter:

• Det blir anslått at vi har rundt 130 ulike tidsskrifter i Norge.

• Mange av disse får økonomisk støtte fra Kulturrådet.

• Nå har Kulturrådet endret innretningen på støtta til tidsskriftene.

• Rådet har blant annet fjernet innkjøpsordningen for tidsskrifter.

Tror flere må legge ned

Nå blir denne ordningen erstattet med en modell hvor tidsskriftene kan søke om subsidiering av abonnementer til offentlige institusjoner. Kulturrådet tilbyr seg å subsidiere abonnementene med 75 prosent av ordinær pris.

Mariann Schjeide i Norsk bibliotekforening mener det er urealistisk at norske folkebiblioteker skal punge ut med de resterende 25 prosentene av abonnementsprisen for norske tidsskrifter. Hun viser til at folkebibliotekene har svært stramme mediebudsjetter.

– Derfor tror jeg mange vil droppe innkjøp av smale og ukjente tidsskrifter, og jeg frykter at dette vil bety kroken på døra for mange publikasjoner, sier hun.

Schjeide viser til at tidsskriftene har visse likheter med lyrikksjangeren.

– Det krever ekstra innsats å formidle tidsskrifter til de besøkende, og siden det er vanskelig å måle tidsbruken, er vi usikre på hvor mye tidsskriftene blir lest. Men av egen erfaring vet jeg at de blir relativt lite brukt.

Må ringe 400 biblioteker

Filmtidsskriftet Z har tidligere vært innlemmet i innkjøpsordningen for allmenne tidsskrift. Ansvarlig redaktør Ingrid Rommetveit forteller at de gjennom denne ordningen har sendt bladet til over 400 folkebiblioteker rundt om i landet.

Hun er tydelig på at når Kulturrådet nå har lagt ned ordningen, innebærer det at langt færre får lese bladet.

Rommetveit er heller ikke fornøyd med den nye modellen hvor Kulturrådet tilbyr seg å subsidiere deler av abonnementene.

– Vi må uansett ringe rundt til 400 biblioteker og spørre om de ønsker å abonnere. Det krever en tidsbruk som er hårreisende og uholdbar for tidsskrifter som allerede drives på enormt mye frivillighet og stå-på-vilje, uttaler hun.

Tidligere i år skrev Dags­avisen at den svenske distributøren Tidsam, som leverer blader til Narvesen-kjeden, har sagt opp distribusjonsavtalen med over 30 norske tidsskrifter. Rommetveit mener derfor at situasjonen nå er dramatisk.

– Før har biblioteker og Narvesen-kiosker vært naturlige steder å oppdage ny sak­prosa. Nå forsvinner disse kanalene, og vi må stole på at folk selv får lyst til å søke ny kunnskap utenfor sin eksisterende boble.

– Må ta ansvar selv

Rolf Engelsen i Kulturrådet understreker at omleggingen av støtteordningen for norske tidsskrifter kommer som følge av en grundig utredning.

– Vi ønsker at støtteordningene skal treffe så presist som mulig. I fjor brukte vi tre millioner kroner på innkjøpsordningen, som gikk til 15 tidsskrift. Nå gjør vi et grep for å se om vi kan bruke ressursene på en enda bedre måte.

I rapporten «Kulturtidsskriftene», som ble lansert i fjor, blir også innkjøpsstøtten til norske tidsskrifter drøftet utførlig. Her pekes det blant annet på flere svakheter ved innkjøps­støtten, og det kommer fram at flere tidsskrifter føler seg bondefanget i ordningen.

Rolf Engelsen innrømmer at tidsskriftene er sårbare for endringer i tilskuddsordningene. Samtidig står han fast ved beslutningen om ikke å helsubsidiere tidsskriftenes institusjonsabonnementer til norske folkebiblioteker.

– Her må også bibliotekene ta et ansvar. Dersom de vet de har lesere og derfor ønsker å ha tidsskrifter i hyllene, må de også prioritere dette på sine budsjetter. Men vi skal følge nøye med og evaluere hvordan dette utvikler seg, sier Engelsen.

dageivindl@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 22. august 2019 kl. 13.15
Lørdag 25. januar 2020
Venstres Abid Raja tar over som kulturminister etter partileder Trine Skei Grande. Kulturlivets aktører står klar med en lang kravliste.
Fredag 24. januar 2020
Medietilsynet er skeptisk til å gi vide fullmakter til et nytt mediestøtteråd. – Det kan være utfordrende å samle såpass mye makt på ett sted, sier direktør Mari Velsand.
Torsdag 23. januar 2020
Aschehoug får kritikk for å la debutanter seile sin egen sjø. – Vi har en sunn rekrutteringspraksis, svarer forlagssjef Nora Campbell.
Onsdag 22. januar 2020
Uønskede kommentarer om kropp og sex er like utbredt i mediebransjen som for to år siden, viser ny undersøkelse. – Vi må forstå alvoret, sier journalist Ragnhild Ås Harbo.
Tirsdag 21. januar 2020
Ved å utelate Utøya-naboene tidlig i prosessen kan man ha rotet bort sjansen til å få en konstruktiv dialog om minnested etter 22. juli, mener forsker.
Mandag 20. januar 2020
I Hamar har det vært arbeidet i 26 år for å få på plass et museum som hedrer den folkekjære poeten Rolf Jacobsen. Fortsatt er planene helt i det blå.
Lørdag 18. januar 2020
Skattedirektør Hans Christian Holte er skeptisk til at flere land inn­fører nasjonal digitalskatt. – Det kan svekke krafta i den internasjonale prosessen, sier han.
Fredag 17. januar 2020
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gir Konkurransetilsynet ny marsj­ordre: Kampen mot internasjonale IT-giganters markedsdominans skal trappes opp.
Torsdag 16. januar 2020
Tre av Vigmostad & Bjørkes nye titler ble ikke sendt rett til bibliotekene. Om tendensen brer seg, kan leserne måtte vente lenger på at bøker når bibliotekhyllene.
Onsdag 15. januar 2020
Regjeringen kan ikke bare lene seg på internasjonale avtaler om beskatning av IT-gigantene, mener SV og Arbeiderpartiet.