Torsdag 15. august 2019
UENIG I AVSLAG: Den egyptiske kunstneren Mohamed El Masry nektes visum fordi UDI frykter at han vil søke asyl i Norge. Her ses han hjemme hos seg selv i Kairo.
Å nekte kunstnere visum i frykt for at de vil søke asyl, er problematisk, mener kulturleder Erik Hillestad:
Utestengt fra egen utstilling
Undersak

UDI: Nye opplysninger kan endre utfallet

I avslaget på kunstner Mohamed El Masrys visum­søknad skriver UDI at de tviler på at han vil forlate Norge før visumet utløper, til tross for at han kan vise til omfattende reisevirksomhet i Europa og USA.

«Vi må vurdere hvor lenge det er siden søkeren sist hadde et Schengen-visum, om søkerens situasjon har endret seg, eller om situasjonen i hans hjemland har endret seg […]», skriver Steinar A. Munch Rotevatn, områdeleder for visum- og au pair-enheten i UDI, i en e-post.

Han sier UDI ikke har vært kjent med deler av reise­historikken før El Masry klaget på vedtaket, og at det vil blitt tatt stilling til i klagebehandlingen.

Eirik Hillestads påstand om at UDI siden 2015 er blitt mer engstelige (se hovedsak), kjenner ikke Rotevatn seg igjen i.

«De aller fleste som søker om visum, får visum […]. Enkelte ganger er det imidlertid dessverre slik at vilkårene for å reise til Norge på besøk ikke er oppfylt. […]. Dersom konfliktnivået i et land plutselig eskalerer, kan det føre til endringer i visumpolitikken, men normalt sett følger utviklingen et mer langsiktig løp med marginale endringer over tid», skriver han.

– Tar dere spesielle hensyn for å ivareta kunstnerisk frihet?

«Ja, friheten til å utøve sin kunst og kultur er noe vi ønsker å legge til rette for.»

– Hvorfor avviser dere likevel søknaden?

«Vi er satt til å vurdere søknader ut ifra alle relevante opplysninger opp mot vilkårene for å få visum. Søkeren har klaget på vedtaket, og i den forbindelse kommet med nye opplysninger som kan endre utfallet.»

– Hvorfor er det ikke tilstrekkelig at to kuns­tinstitusjoner forsikrer at de vil betale reise og opphold for kunstneren?

«I de tilfeller hvor en ­søker ikke kan dokumen­tere å ha midler til opp­holdet sitt i Norge, kan en person eller organisasjon i Norge garantere økonomisk for ­søkerens opphold […]. Foreligger et slikt garanti­skjema, vil kravet til midler være oppfylt. I denne saken har ikke Kirkelig Kulturverksted eller Kunstnerkvarteret […] sendt en slik garanti», ­skriver Rotevatn i e-posten.

Lørdag åpner egyptiske Mohamed El Masrys utstilling i Oslo. Men kunstneren selv nektes visum fordi UDI frykter at han vil søke asyl. – Et angrep på min kunstneriske frihet, sier han.

KUNST

Etter planen skulle den egyptiske kunstneren Mohamed El Masry åpne utstillingen «Prayers – on power and powerlessness» i Kulturkirken Jakob i Oslo denne helga. Dit er han blitt invitert av Kirkelig Kulturverksted til å vise sine forgylte, oppblåsbare stridsvogner.

Men når utstillingen, som kommenterer de enorme summene som sprøytes inn i krigføring, åpner lørdag, er det uten hovedpersonen. For El Masry har fått avslag på ­visumsøknaden og får ikke komme til Norge.

– Jeg er veldig sint og forstår ikke avgjørelsen. Med mine papirer forventet jeg å få et visum, sier El Masry til Klassekampen fra Egypt.

Han viser til at han la ved invitasjoner fra både Kirkelig Kulturverksted og Kunstkvarteret Lofoten, hvor han skulle på et to måneder langt kunstneropphold. Begge skal ha forsikret UDI om at de ville dekke reise og opphold.

I avslaget, som Klassekampen har fått innsyn i, heter det at UDI tviler på at kunstneren vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Dette begrunnes med at han ikke har nok økonomiske ressurser, at han mangler bånd til hjemlandet og at det erfaringsmessig er mange egyptere som vil bosette seg i andre land.

– Avslaget er et direkte angrep på min kunstneriske frihet, sier El Masry.

Fakta

Mohamed El Masry:

• Egyptisk kunstner (f. 1978), bor og arbeider i Kairo.

• Utdannet ved Helwan University i 2004.

• Jobber blant annet med maleri, installasjon og fotografi.

• Hans utstilling «Prayers – on power and powerlessness» vises i Kulturkirken Jakob i Oslo fra og med lørdag. Den består av flere forgylte ballonger formet som stridsvogner.

– Snevert tilfang

Erik Hillestad er daglig leder i Kirkelig Kulturverksted, som inviterte Mohamed El Masry til Oslo. Han mener at det er problematisk å nekte en kunstner adgang til landet fordi han kommer fra et land preget av økonomiske og sosiale utfordringer.

– Tilfanget blir veldig snevert om vi bare skal omgås kunstnere fra land vi liker å sammenlikne oss med – land som ikke preges av fattigdom eller politiske kriser, sier Hillestad.

Han mener vi i Norge er avhengige av å høre fra dem som lever under omstendigheter som fører til flukt.

– Vi demmer opp for en flom av mennesker i frykt for at de kan komme til å forandre samfunnet vårt. Men vi unndrar oss muligheten til å forstå bakgrunnen for hvorfor de flykter. For det gjør vi ikke bare gjennom korrespondentbrev og nyheter. Kunsten har en mulighet til å gi oss en dypere forståelse, sier Hillestad.

– Hva kan Norge tilby meg?

Synet på kunst som en kilde til forståelse er også grunn­pilaren i El Masrys virke.

– Jeg er et produkt av sosial, geografisk og kulturell utveksling. Jeg forsøker å forstå «den andre», og i mitt virke er jeg avhengig av å tilegne meg en dyp forståelse av kulturelle forskjeller, sier Masry.

Han mener UDI ikke har tatt hans omfattende reisevirksomhet i betraktning når de finner det sannsynlig at han vil søke asyl i Norge. De siste årene har han reist til blant annet Italia, Storbritannia, Østerrike og USA – og returnert til Egypt hver gang.

– Hva kan Norge tilby meg? Norge vil kun være et av mange stopp på veien til å lære om ulike kulturer, sier han.

I sitt avslag skriver UDI at El Masry ikke har sterke nok bånd til hjemlandet. Den 40 år gamle kunstneren er ugift og har ikke barn. Han eier ingen bolig og har ikke andre økonomiske forpliktelser til Egypt.

– Det stemmer at økonomien i Egypt er ustabil og at landet preges av store omveltninger. Men Egypt er også en kilde til inspirasjon for kunstnerisk arbeid, sier El Masry.

– Her er jeg ikke en fjern observatør, men en aktiv deltaker. Kunstnerens plikt er ikke bare å dele sine erfaringer med verden, men også å kaste lys over dagens utfordringer og hjelpe å løse dem.

Mener angsten har økt

I avslaget legges det vekt på at El Masry ikke kan dokumentere en god økonomi. Å legge vekt på en kunstners økonomi i behandlingen av visumsøknader er ikke uproblematisk, mener Hillestad.

– De fleste kunstnere fra land man er redd for å få flyktninger fra, er fattige. De kan ikke leve tett på regimet dersom de skal kunne uttrykke seg fritt, og det er jo det vi vil at de skal. Og om ikke Norge kan gi dem en scene, hva sier det om vår tro på kunstneren og ytringsfriheten? spør Hillestad.

Siden 1974 har han drevet Kirkelig Kulturverksted og har gjennom et langt liv invitert kunstnere hit fra alle verdenshjørner. Han opplever at nåløyet er blitt trangere.

– Siden 2015 har vi merket økt angst for å slippe inn folk fra land der det kan være grunnlag for asylsak. Men det har alltid gått seg til ved at vi har forklart at kunstneren vil reise tilbake igjen. Dette er første gang vi har en kunstner som, til tross for forsikringer, ikke får visum, sier Hillestad.

sarah@klassekampen.no

Torsdag 22. august 2019
Kulturrådet har lagt ned innkjøpsordningen for tidsskrifter. Det kan føre til færre tidsskrifter i norske biblioteker, mener Norsk bibliotek­forening.
Onsdag 21. august 2019
Kulturrådet krever at de som søker om tidsskriftstøtte, skal honorere sine bidragsytere etter vedtatte minstesatser. – Urealistisk, mener Tidsskrift­foreningen.
Tirsdag 20. august 2019
Astrup Fearnleys sponsor anklages for folkerettsbrudd, mens Nasjonal­museet tar imot støtte fra skatte­paradis. Kunstnere mener debatten om «giftige donasjoner» må reises også her hjemme.
Mandag 19. august 2019
Medvirking og mediebruk er viktig i den kommende kulturmeldingen for barn og unge.
Lørdag 17. august 2019
Det internasjonale kunstfeltet er i ferd med å kutte sine bånd til rike filantroper. Det nye begrepet er «giftige donasjoner».
Fredag 16. august 2019
Det danske medie­konsernet Aller tok ut 100 millioner kroner i utbytte og konsern­bidrag fra Dagbladet i fjor. – Det virker ikke som avisa har behov for presse­støtte, sier medieviter.
Torsdag 15. august 2019
Lørdag åpner egyptiske Mohamed El Masrys utstilling i Oslo. Men kunstneren selv nektes visum fordi UDI frykter at han vil søke asyl. – Et angrep på min kunstneriske frihet, sier han.
Onsdag 14. august 2019
Terror fra ytre høyre har påvirket hvordan svenskene snakker om innvandring. – Sveriges historie med høyreekstrem vold har preget landet mer enn vi tror, sier Bjarne Riiser Gundersen.
Tirsdag 13. august 2019
Terrorforskere ber mediene tone ned omtalen av den terrorsiktede 21-åringen etter moskéskytingen i helga.
Mandag 12. august 2019
Fem studieplasser på journalistikk­utdanningen ved Oslomet reserveres til søkere med minoritetsbakgrunn. I år har bare to studenter kommet inn via kvoten.