Torsdag 15. august 2019
UENIG I AVSLAG: Den egyptiske kunstneren Mohamed El Masry nektes visum fordi UDI frykter at han vil søke asyl i Norge. Her ses han hjemme hos seg selv i Kairo.
Å nekte kunstnere visum i frykt for at de vil søke asyl, er problematisk, mener kulturleder Erik Hillestad:
Utestengt fra egen utstilling
Undersak

UDI: Nye opplysninger kan endre utfallet

I avslaget på kunstner Mohamed El Masrys visum­søknad skriver UDI at de tviler på at han vil forlate Norge før visumet utløper, til tross for at han kan vise til omfattende reisevirksomhet i Europa og USA.

«Vi må vurdere hvor lenge det er siden søkeren sist hadde et Schengen-visum, om søkerens situasjon har endret seg, eller om situasjonen i hans hjemland har endret seg […]», skriver Steinar A. Munch Rotevatn, områdeleder for visum- og au pair-enheten i UDI, i en e-post.

Han sier UDI ikke har vært kjent med deler av reise­historikken før El Masry klaget på vedtaket, og at det vil blitt tatt stilling til i klagebehandlingen.

Eirik Hillestads påstand om at UDI siden 2015 er blitt mer engstelige (se hovedsak), kjenner ikke Rotevatn seg igjen i.

«De aller fleste som søker om visum, får visum […]. Enkelte ganger er det imidlertid dessverre slik at vilkårene for å reise til Norge på besøk ikke er oppfylt. […]. Dersom konfliktnivået i et land plutselig eskalerer, kan det føre til endringer i visumpolitikken, men normalt sett følger utviklingen et mer langsiktig løp med marginale endringer over tid», skriver han.

– Tar dere spesielle hensyn for å ivareta kunstnerisk frihet?

«Ja, friheten til å utøve sin kunst og kultur er noe vi ønsker å legge til rette for.»

– Hvorfor avviser dere likevel søknaden?

«Vi er satt til å vurdere søknader ut ifra alle relevante opplysninger opp mot vilkårene for å få visum. Søkeren har klaget på vedtaket, og i den forbindelse kommet med nye opplysninger som kan endre utfallet.»

– Hvorfor er det ikke tilstrekkelig at to kuns­tinstitusjoner forsikrer at de vil betale reise og opphold for kunstneren?

«I de tilfeller hvor en ­søker ikke kan dokumen­tere å ha midler til opp­holdet sitt i Norge, kan en person eller organisasjon i Norge garantere økonomisk for ­søkerens opphold […]. Foreligger et slikt garanti­skjema, vil kravet til midler være oppfylt. I denne saken har ikke Kirkelig Kulturverksted eller Kunstnerkvarteret […] sendt en slik garanti», ­skriver Rotevatn i e-posten.

Lørdag åpner egyptiske Mohamed El Masrys utstilling i Oslo. Men kunstneren selv nektes visum fordi UDI frykter at han vil søke asyl. – Et angrep på min kunstneriske frihet, sier han.

KUNST

Etter planen skulle den egyptiske kunstneren Mohamed El Masry åpne utstillingen «Prayers – on power and powerlessness» i Kulturkirken Jakob i Oslo denne helga. Dit er han blitt invitert av Kirkelig Kulturverksted til å vise sine forgylte, oppblåsbare stridsvogner.

Men når utstillingen, som kommenterer de enorme summene som sprøytes inn i krigføring, åpner lørdag, er det uten hovedpersonen. For El Masry har fått avslag på ­visumsøknaden og får ikke komme til Norge.

– Jeg er veldig sint og forstår ikke avgjørelsen. Med mine papirer forventet jeg å få et visum, sier El Masry til Klassekampen fra Egypt.

Han viser til at han la ved invitasjoner fra både Kirkelig Kulturverksted og Kunstkvarteret Lofoten, hvor han skulle på et to måneder langt kunstneropphold. Begge skal ha forsikret UDI om at de ville dekke reise og opphold.

I avslaget, som Klassekampen har fått innsyn i, heter det at UDI tviler på at kunstneren vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Dette begrunnes med at han ikke har nok økonomiske ressurser, at han mangler bånd til hjemlandet og at det erfaringsmessig er mange egyptere som vil bosette seg i andre land.

– Avslaget er et direkte angrep på min kunstneriske frihet, sier El Masry.

Fakta

Mohamed El Masry:

• Egyptisk kunstner (f. 1978), bor og arbeider i Kairo.

• Utdannet ved Helwan University i 2004.

• Jobber blant annet med maleri, installasjon og fotografi.

• Hans utstilling «Prayers – on power and powerlessness» vises i Kulturkirken Jakob i Oslo fra og med lørdag. Den består av flere forgylte ballonger formet som stridsvogner.

– Snevert tilfang

Erik Hillestad er daglig leder i Kirkelig Kulturverksted, som inviterte Mohamed El Masry til Oslo. Han mener at det er problematisk å nekte en kunstner adgang til landet fordi han kommer fra et land preget av økonomiske og sosiale utfordringer.

– Tilfanget blir veldig snevert om vi bare skal omgås kunstnere fra land vi liker å sammenlikne oss med – land som ikke preges av fattigdom eller politiske kriser, sier Hillestad.

Han mener vi i Norge er avhengige av å høre fra dem som lever under omstendigheter som fører til flukt.

– Vi demmer opp for en flom av mennesker i frykt for at de kan komme til å forandre samfunnet vårt. Men vi unndrar oss muligheten til å forstå bakgrunnen for hvorfor de flykter. For det gjør vi ikke bare gjennom korrespondentbrev og nyheter. Kunsten har en mulighet til å gi oss en dypere forståelse, sier Hillestad.

– Hva kan Norge tilby meg?

Synet på kunst som en kilde til forståelse er også grunn­pilaren i El Masrys virke.

– Jeg er et produkt av sosial, geografisk og kulturell utveksling. Jeg forsøker å forstå «den andre», og i mitt virke er jeg avhengig av å tilegne meg en dyp forståelse av kulturelle forskjeller, sier Masry.

Han mener UDI ikke har tatt hans omfattende reisevirksomhet i betraktning når de finner det sannsynlig at han vil søke asyl i Norge. De siste årene har han reist til blant annet Italia, Storbritannia, Østerrike og USA – og returnert til Egypt hver gang.

– Hva kan Norge tilby meg? Norge vil kun være et av mange stopp på veien til å lære om ulike kulturer, sier han.

I sitt avslag skriver UDI at El Masry ikke har sterke nok bånd til hjemlandet. Den 40 år gamle kunstneren er ugift og har ikke barn. Han eier ingen bolig og har ikke andre økonomiske forpliktelser til Egypt.

– Det stemmer at økonomien i Egypt er ustabil og at landet preges av store omveltninger. Men Egypt er også en kilde til inspirasjon for kunstnerisk arbeid, sier El Masry.

– Her er jeg ikke en fjern observatør, men en aktiv deltaker. Kunstnerens plikt er ikke bare å dele sine erfaringer med verden, men også å kaste lys over dagens utfordringer og hjelpe å løse dem.

Mener angsten har økt

I avslaget legges det vekt på at El Masry ikke kan dokumentere en god økonomi. Å legge vekt på en kunstners økonomi i behandlingen av visumsøknader er ikke uproblematisk, mener Hillestad.

– De fleste kunstnere fra land man er redd for å få flyktninger fra, er fattige. De kan ikke leve tett på regimet dersom de skal kunne uttrykke seg fritt, og det er jo det vi vil at de skal. Og om ikke Norge kan gi dem en scene, hva sier det om vår tro på kunstneren og ytringsfriheten? spør Hillestad.

Siden 1974 har han drevet Kirkelig Kulturverksted og har gjennom et langt liv invitert kunstnere hit fra alle verdenshjørner. Han opplever at nåløyet er blitt trangere.

– Siden 2015 har vi merket økt angst for å slippe inn folk fra land der det kan være grunnlag for asylsak. Men det har alltid gått seg til ved at vi har forklart at kunstneren vil reise tilbake igjen. Dette er første gang vi har en kunstner som, til tross for forsikringer, ikke får visum, sier Hillestad.

sarah@klassekampen.no

Torsdag 2. april 2020
Videotjenesten Zoom er i hardt vær for sin behandling av personvern og sikkerhet. Forbrukerrådet håper nå at flere tjenester rydder opp.
Onsdag 1. april 2020
Navs kompensasjons­ordning til selv­stendig nærings­drivende blir trolig ikke utbetalt før tidligst i juni. Musiker Anja Lauvdal er redd for å miste leiligheten i mellomtida.
Tirsdag 31. mars 2020
Filmregissør Geir Greni etterlyser krisehjelp fra Norsk filminstitutt etter stengingen av kinoene. Men instituttet venter på svar fra regjeringen.
Mandag 30. mars 2020
Uansett hvor lenge unntakstilstanden varer, vil 2020 neppe bli et normalt inntektsår for museene. Museumsforbundet frykter at tapet kan vedvare i flere år.
Lørdag 28. mars 2020
En av ti nordmenn har liten tiltro til forsk­ning på kjønn og likestilling, viser en ny undersøkelse. I flere land er kjønnsstudier under sterkt press.
Fredag 27. mars 2020
Hole bibliotek lar brukerne bestille og plukke opp bøker i en eske på utsida av døra. Nå håper Norsk bibliotekforening at flere små bibliotek følger etter.
Torsdag 26. mars 2020
Et treårig arbeidsstipend til Karl Ove Knausgård fikk forfatter Rune Salvesen til å se rødt. Nå etterlyser han en behovsprøvd stipendordning.
Onsdag 25. mars 2020
Bokbransjen frykter dårlig boksalg påvirker det litterære kretsløpet. – Bøker kan bli en luksus­vare mange ikke unner seg, sier ­daglig leder ved ­Sagene bokhandel.
Tirsdag 24. mars 2020
Kristin Flood trekker lydbøkene sine fra strømmetjenesten Storytel. Hun beskriver forfatterhonoraret som skandaløst lavt.
Mandag 23. mars 2020
Tusenvis av selskaper kan vite hvor Grindr-bruker Rolf Martin Angeltvedt befinner seg. Det kan det snart bli satt en stopper for.