Torsdag 15. august 2019
Frierferd

• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i velferdssektoren. Anne Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel fortsetter å skrive om norgeshistorien i tråd med NHOs valgkampanje «proffentlig». NHOs fortelling går ut på at det norske velferdssamfunnet er basert på et vellykket samarbeid mellom offentlig og privat drift. NHO viser til at private aktører har drevet helse- og omsorgsvirksomhet helt siden 1800-tallet, da en offentlig velferdsstat kom til. NHO får det til å se ut som velferdshistorien har vært preget av en vennskapelig veksling mellom private og offentlige aktører, som kommer alle til gode.

• I realiteten var det utbyggingen av velferdsstaten i offentlig regi som gjorde grunnleggende helse- og omsorgstjenester tilgjengelig for alle. De tidlige helseinstitusjonene var avhengige av at folk kunne betale, eller så drev de veldedighet. Det var dette utbyggingen av et skattefinansiert helse- og omsorgstilbud til alle skulle motvirke. Om denne historien sier noe, må det være at utbyggingen av offentlig velferd er den store, norske suksesshistorien. Den var mulig fordi politikere som representerte breie lag av befolkningen, så begrensningene i tidligere tiders helsesektor og gjorde noe med dem.

• Likevel tviholder NHO på at private aktører gir bedre og billigere tjenester. Det er ikke så rart. NHO vet at utfallet av valgkampen får store konsekvenser for deres medlemsbedrifter. Rødgrønne flertall kan gi rekommunalisering og færre oppdrag, mens blå kommunestyrer sikrer nye avtaler for velferdsbedrifter. Derfor frir NHO-direktør Ole Erik Almlid til Senterpartiet i gårsdagens Nationen. Han håper partiet velger blå samarbeidspartnere, slik at NHO-bedriftene kan vokse. Vi vil advare kommunene mot å tro at velferden blir bedre bare private tar over. Å la et firma ta over som arbeidsgiver i stedet for kommunen, skaper heller ikke nye arbeidsplasser.

Onsdag 19. februar 2020
• Professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse kritiserte i Aftenposten mandag resultatene av kommune- og regionreformen. I Aftenposten framstilles de som «to av Norges fremste eksperter på offentlig styring». I realiteten står de...
Tirsdag 18. februar 2020
• Flyselskapet Widerøe varslet i går kutt i rutetilbudet i Nord-Norge. «Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-­Norge», sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding. 4000 flyginger på...
Mandag 17. februar 2020
• Vår nye fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har hatt god inntekt i vinter. Etter at han først tiltrådte som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet 4. november i fjor, har han fått betalt både for den jobben og for jobben som...
Lørdag 15. februar 2020
• Styret i Norsk Redaktørforening sa denne uka nei til å ta opp Resetts redaktør Helge Lurås som medlem. Foreningen finner etter en helhetsvurdering at Resett ikke fyller kriteriene for opptak, som blant annet innebærer at mediet forplikter...
Fredag 14. februar 2020
• Da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus slo seg sammen i 2011, var det en forutsetning at den nye høgskolen skulle ha to studie­steder, et i Pilestredet i Oslo og et på Kjeller i Akershus. I intensjonsavtalen står det også at framtidig...
Torsdag 13. februar 2020
• Joe Biden har vært den amerikanske politiske og økonomiske eliten og det liberale politiske sentrums sikre kort i kampen for å slå Donald Trump i den kommende presidentvalgkampen i november. Denne planen ser nå ut til å gå i vasken. I...
Onsdag 12. februar 2020
• E-tjenesten la mandag fram sin vurdering av aktuelle sikkerhets­utfordringer for Norge. Det nye i analysen er at Kina nå er løftet fram som den største sikkerhets­politiske trusselen mot Norge ved siden av Russland. Som begrunnelse skriver...
Tirsdag 11. februar 2020
• Statskog, som forvalter statens fjell- og skogseiendommer, er Norges suverent største grunneier, men blir stadig mindre. I 2011 begynte statsforetaket å selge unna skog- og utmarkseiendommer, og til nå er 540.000 dekar solgt, viser en...
Mandag 10. februar 2020
• I en reportasje i fredagens A-magasin forteller ti anonyme fastleger historier om sine møter med pasienter. Historiene som gjenfortelles, er riktignok kun om de «problematiske pasientene», de legene mener utnytter systemet, går til legen...
Fredag 7. februar 2020
• Riksrettssaken mot USAs president Donald Trump er over. Senatet stemte for å frifinne Trump for begge anklagene: maktmisbruk og for å ha hindret Kongressens arbeid. Begge avstemningene forløp som forventet, og fordi avstemningsresultatet...