Torsdag 15. august 2019
Frierferd

• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i velferdssektoren. Anne Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel fortsetter å skrive om norgeshistorien i tråd med NHOs valgkampanje «proffentlig». NHOs fortelling går ut på at det norske velferdssamfunnet er basert på et vellykket samarbeid mellom offentlig og privat drift. NHO viser til at private aktører har drevet helse- og omsorgsvirksomhet helt siden 1800-tallet, da en offentlig velferdsstat kom til. NHO får det til å se ut som velferdshistorien har vært preget av en vennskapelig veksling mellom private og offentlige aktører, som kommer alle til gode.

• I realiteten var det utbyggingen av velferdsstaten i offentlig regi som gjorde grunnleggende helse- og omsorgstjenester tilgjengelig for alle. De tidlige helseinstitusjonene var avhengige av at folk kunne betale, eller så drev de veldedighet. Det var dette utbyggingen av et skattefinansiert helse- og omsorgstilbud til alle skulle motvirke. Om denne historien sier noe, må det være at utbyggingen av offentlig velferd er den store, norske suksesshistorien. Den var mulig fordi politikere som representerte breie lag av befolkningen, så begrensningene i tidligere tiders helsesektor og gjorde noe med dem.

• Likevel tviholder NHO på at private aktører gir bedre og billigere tjenester. Det er ikke så rart. NHO vet at utfallet av valgkampen får store konsekvenser for deres medlemsbedrifter. Rødgrønne flertall kan gi rekommunalisering og færre oppdrag, mens blå kommunestyrer sikrer nye avtaler for velferdsbedrifter. Derfor frir NHO-direktør Ole Erik Almlid til Senterpartiet i gårsdagens Nationen. Han håper partiet velger blå samarbeidspartnere, slik at NHO-bedriftene kan vokse. Vi vil advare kommunene mot å tro at velferden blir bedre bare private tar over. Å la et firma ta over som arbeidsgiver i stedet for kommunen, skaper heller ikke nye arbeidsplasser.

Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...