Lørdag 10. august 2019
Opprørsvalg

• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig sektor og staten, og for tilliten til politikk i Norge.» Sitatet er fra forsker Reidar Almås ved Ruralis, institutt for rural- og regionalforskning, og er hentet fra Nationens valgkampserie om den stille sentraliseringen. Avisa undersøker fram mot valget hvordan Solberg-regjeringens mange reformer til sammen utarmer lokalsamfunn rundt i landet. De rammer heller ikke bare spredtbygde strøk. Også regionssentre mister arbeidsplasser, funksjoner og etater. Det har ført til et distriktsopprør som får velgerne til å gå til det partiet som klarest har markert seg i opposisjon til sentraliseringen: Senterpartiet. Særlig er det tydelig i Nord-Norge og på Innlandet, hvor Sp overtar for Arbeiderpartiet som største parti.

• Erna Solberg sier til Nationen at utviklingen følger hennes plan for å få offentlige byråkrater over i privat sektor. Det er imidlertid ikke bare byråkrater som forsvinner fra Norges mellomstore byer. Sandnessjøen mister både høgskolen, halvparten av politistillingene og asylmottaket, og det tidligere regionsenteret kan dessuten miste både tingretten og sykehuset om få år. Byen er et godt eksempel på sammenhengen mellom statlige og private arbeidsplasser, som Solberg overser. For at havbruksnæringen skal kunne vokse og få stabil og kvalifisert arbeidskraft, må folk i Sandnessjøen kunne stole på at tjenestene er gode og trygge.

• Også vi i Klassekampen vil følge distriktsopprøret tett i ukene fram mot valgdagen. Dessuten vil vi se nærmere på privatiseringen av offentlige oppgaver som skjer rundt i kommunene. Hvilke konsekvenser har den for arbeidsliv, tillit og muligheten for politisk styring? En tredje sak vi tror blir viktig, er miljøsaken, hvor bompengeopprøret allerede har satt sitt tydelige preg på debatten. Dagens målinger viser dessuten til dels store forflytninger av velgere. Det er duket for en spennende valgkamp.

Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...
Mandag 7. oktober 2019
• Siden tirsdag i forrige uke har tusenvis av irakere, først og fremst unge menn, demonstrert i gatene i Bagdad og flere andre irakiske byer i sør. De protesterer mot arbeidsledighet, korrupsjon og dårlige offentlige tjenester. Svaret fra...
Lørdag 5. oktober 2019
• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte...
Fredag 4. oktober 2019
• Storbritannias statsminister Boris Johnson har utformet et nytt, gjennomarbeidet forslag til utmeldingsavtale med EU som tar hensyn til Parlamentets innvendinger mot det såkalte irske «backstop». Denne klausulen gjorde at Storbritannia...
Torsdag 3. oktober 2019
• Domstolkommisjonen har påpekt noen problemer som små tingretter har. De har færre saker enn de store, og det er relativt få embetsdommere der. Det vises også til at dommerfullmektiger dømmer i saker med «særlig sårbare parter», og dommere...