Lørdag 10. august 2019
Opprørsvalg

• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig sektor og staten, og for tilliten til politikk i Norge.» Sitatet er fra forsker Reidar Almås ved Ruralis, institutt for rural- og regionalforskning, og er hentet fra Nationens valgkampserie om den stille sentraliseringen. Avisa undersøker fram mot valget hvordan Solberg-regjeringens mange reformer til sammen utarmer lokalsamfunn rundt i landet. De rammer heller ikke bare spredtbygde strøk. Også regionssentre mister arbeidsplasser, funksjoner og etater. Det har ført til et distriktsopprør som får velgerne til å gå til det partiet som klarest har markert seg i opposisjon til sentraliseringen: Senterpartiet. Særlig er det tydelig i Nord-Norge og på Innlandet, hvor Sp overtar for Arbeiderpartiet som største parti.

• Erna Solberg sier til Nationen at utviklingen følger hennes plan for å få offentlige byråkrater over i privat sektor. Det er imidlertid ikke bare byråkrater som forsvinner fra Norges mellomstore byer. Sandnessjøen mister både høgskolen, halvparten av politistillingene og asylmottaket, og det tidligere regionsenteret kan dessuten miste både tingretten og sykehuset om få år. Byen er et godt eksempel på sammenhengen mellom statlige og private arbeidsplasser, som Solberg overser. For at havbruksnæringen skal kunne vokse og få stabil og kvalifisert arbeidskraft, må folk i Sandnessjøen kunne stole på at tjenestene er gode og trygge.

• Også vi i Klassekampen vil følge distriktsopprøret tett i ukene fram mot valgdagen. Dessuten vil vi se nærmere på privatiseringen av offentlige oppgaver som skjer rundt i kommunene. Hvilke konsekvenser har den for arbeidsliv, tillit og muligheten for politisk styring? En tredje sak vi tror blir viktig, er miljøsaken, hvor bompengeopprøret allerede har satt sitt tydelige preg på debatten. Dagens målinger viser dessuten til dels store forflytninger av velgere. Det er duket for en spennende valgkamp.

Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...