Fredag 9. august 2019
MÅ LEGGE OM KOSTEN: FNs klimapanel skriver at verdens befolkning må legge om kosten for å nå klimamålene. Klimaforskerne anbefaler grove kornslag, belgfrukt, frukt, grønnsaker, nøtter og frø. Den siste klimarapporten advarer om høy risiko for mat- og vannmangel. Her fra Chennai i India, der byens vannreservoarer har tørket inn. FOTO: ARUN SANKAR, AFP/NTB SCANPIX
Ulikhet, nasjonalisme, opprusting og konflikt gjør klimaendringene farligere:
Verden blir mer sårbar
FRAMTID: Dersom ikke ulikhetene og konfliktnivået i verden går ned, vil klimaendringene bli mye verre å leve med. Det melder FNs klimapanel i sin siste rapport.

KLIMA

Økonomisk ulikhet og internasjonal konflikt gjør klimaendringene mye farligere. Fred og økonomisk rettferdighet ville derimot ha gjort klimaendringene lettere å leve med. Det er blant funnene i den siste rapporten fra FNs klimapanel.

Faren for alvorlig hungersnød blir høyere og slår inn langt tidligere dersom de økonomiske ulikhetene i verden ikke reduseres, skriver klimapanelet.

I det aller verste scenarioet slår faren for alvorlig matmangel inn allerede ved en global oppvarming på mellom 1,3 til 1,7 grader. Det er ikke lenge til, sier klimaforskeren Francesco Cherubini til Klassekampen.

– Verden har allerede blitt én grad varmere, og vi kommer til å nå dette kritiske nivået innen et tiår, eller deromkring. Det er en akutt situasjon, sier han.

Fakta

Klimarapport:

• FNs klimapanel la i går fram en rapport om landbruk og klima.

• Hovedkonklusjonene er blant annet at verden må legge om fra kjøtt- til plantebasert kost.

• Mennesker påvirker i dag over 70 prosent av den isfrie landjorda.

• Jordbruk, skogbruk og annen bruk av landarealer står i dag for 23 prosent av verdens samlede utslipp av drivhusgasser.

• Global oppvarming påvirker allerede nå den globale matvaresikkerheten. Mange steder i verden opplever bønder mer ekstremt vær.

Kilde: NTB

– Donald Trumps verden

Cherubini er professor ved program for industriell økologi ved NTNU i Trondheim og er en av forfatterne bak klimarapporten.

Han forklarer at FNs klimaforskere har tatt utgangspunkt i flere ulike scenarioer, altså modeller for hvordan verden kan utvikle seg. Scenarioene blir brukt til å undersøke både hvordan ulike samfunn påvirker klimaet, og hva slags effekter klimaendringene får på ulike typer samfunn.

I den siste klimarapporten setter forskerne spesielt to av scenarioene opp mot hverandre.

Det første scenarioet er det klart beste. Klimaforskerne har gitt det navnet «Bærekraftig utvikling.

Her er verden preget av internasjonalt samarbeid, flere får utdanning og befolkningsveksten er under kontroll. De økonomiske forskjellene minker, og forbruket blir mindre materielt.

I dette scenarioet er det ikke bare lettere å bremse klimaendringene, det blir også lettere å leve med et varmere klima. Her oppstår faren for alvorlig matmangel først mellom 2,5 og 3,5 graders oppvarming.

I klimaforskernes skrekk­scenario er verden derimot preget av internasjonale konflikter, opprusting og store problemer med internasjonalt samarbeid. Her er de økonomiske forskjellene store, og forbruket fortsetter å kreve store materielle ressurser. Scenarioet har fått navnet «Regional rivalisering».

– Dette er det vi kaller Donald Trumps verden, sier Cherubini.

Bruker nesten all jord

Den siste rapporten fra FNs klimapanel finner at landbruket ikke bare påvirker klimaendringene – landbruket er også svært sårbart for endringer i klimaet.

Cherubini forklarer at forskjellen mellom de ulike scenarioene kommer av flere ulike ting. I klimaforskernes skrekkscenario har ikke fattige, tropiske land tilgang på verdensmarkedet. Da klarer de ikke å kompensere for de negative klimaeffektene i sin egen matproduksjon.

Manglende internasjonalt samarbeid gjør det også mye vanskeligere å få i stand internasjonale avtaler som legger begrensninger på bruken av landjord.

– Uten internasjonalt samarbeid vil vi ikke ha mekanismer for å håndtere problemene, sier han.

– Alle ønsker seg mer

Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero i Oslo sier at verden har kort tid på å nå det første og klart beste scenarioet.

– Dersom vi ikke begynner å kutte i de nærmeste årene er det usannsynlig at vi når det første scenarioet, sier han.

– Det blir vanskeligere og vanskeligere å vedlikeholde det samfunnet som vi har nå, i tillegg veit vi at vi må legge om det samfunnet for å få ned utslippene, sier Samset.

Han legger til at befolkningsøkning gjør problemene langt større.

– Det er et forvalterbehov; vi blir flere mennesker. Alle ønsker seg mat, sikkerhet og nok energi, det er vi enige om. Spørsmålet er hvordan vi organiserer oss for å få det til, sier han.

En Paris-avtale for landjord

70 prosent av all isfri landjord i verden er nå på en eller annen måte forvaltet av mennesker. Ulike former for landbruk tar opp mesteparten av arealet.

Bruken av landjord har svært mye å si både for kutt i klimautslipp og for mat- produksjonen i verden.

– Mange enkeltforskere, meg selv inkludert mener vi burde få en Paris-avtale for land, sier Samset.

Han mener Parisavtalen kan være et forbilde for en slik avtale. I Parisavtalen kom land med egne forslag, og samlet seg seinere for bli enige om en helhet. Det vil også vil fungere når det kommer til land, mener Samset.

– Vi vet hva vi trenger framover. Vi vet hvor mye mat vi trenger, hvor mye jord vi må verne, det ligger ganske fast. Så kan landene melde inn hva de kan avse til den og den biten, sier han.

Samset trekker fram skogplanting som et eksempel, og påpeker at det passer bedre i noen deler av verden.

– Planting av skog vil fungere bedre i Amazonas enn på Hardangervidda. Det er nødt til å bli en global enighet om hvilke landareal vi skal bruke til hva. Landjorda ikke er uendelig, og det går ikke å løse alle utfordringene og hver enkelt flekk som et isolert problem, sier han.

utenriks@klassekampen.no

Mandag 14. oktober 2019
SAMTALER: Etter nesten to uker med protester gikk urfolksbevegelsen Conaie lørdag med på å møte president Moreno. Like etter ble det innført portforbud i hovedstaden Quito.
Lørdag 12. oktober 2019
SOLIDARITET: Tyrkiske styrker rykker lenger inn i Syria. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier han forventer at medlemslandene i alliansen fortsetter å støtte Tyrkia militært.
Fredag 11. oktober 2019
FLYKTER: Tobarnsmora Haifa Mohamed (34) er på flukt fra bombene. Hun er livredd for ungene sine, men sverger på at Tyrkia ikke skal ta fra henne hjem­landet.
Torsdag 10. oktober 2019
I GANG: I går varslet Tyrkia at invasjonen av Nord-Syria er iverksatt. Kurderne ba sivile komme til grensa for å forsvare området. – Norge må bruke maksimalt press mot Tyrkia, sier SVs Audun Lysbakken.
Onsdag 9. oktober 2019
ANSPENT: Donald Trump får motstand fra Pentagon etter å ha gitt grønt lys for en tyrkisk offensiv mot kurderne. – Vi forbereder oss på krig. Folk her frykter for sine liv, sier talsperson for kurderstyrker i Syria.
Tirsdag 8. oktober 2019
FRITT FRAM: Tyrkia får fritt leide av USA til å invadere Nord-Syria. – Vi sviktes igjen, sier utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene.
Mandag 7. oktober 2019
NOK: I går demonstrerte irakere for sjette dagen på rad. De krever slutt på den sekteriske maktfordelingen som fulgte den amerikanske invasjonen i 2003, sier irakisk forsker.
Lørdag 5. oktober 2019
VALG: Avtalen om valg i Øst-Ukraina kan gi god tur til Paris i oktober.
Fredag 4. oktober 2019
GAMBLER: Kan Boris Johnson klare det umulige – å få ja til en brexitplan fra både EU og det britiske parlamentet? Flere mener det ikke er det han prøver på.
Torsdag 3. oktober 2019
PLAN: Boris Johnsons har lagt fram et forslag til brexit-plan. Hoved­problemet ligger i Nord-Irland, der Johnson nå aksepterer en åpen grense til EU. Alternativet er «no deal», sier han.