Fredag 9. august 2019
Rettferdighet

• I fjor på denne tida slet norske bønder med en ekstrem tørkesommer, som ga dårlige avlinger og for lite mat til dyra. Tørka ble knyttet til global oppvarming, og mange fryktet at ekstremt vær ville bli den nye normalen. FNs klimapanel lanserte i går en ny rapport som slår fast at det er tilfelle: Klimaendringene truer den globale matvaresikkerheten. Allerede nå opplever bønder verden rundt mer ekstremt vær, og det vil bare tilta etter hvert som temperaturen kryper oppover. Areal som i dag dyrkes, vil bli oversvømt eller uttørket. Rapporten anbefaler også en omlegging av landbruket slik at det blir mer klimavennlig, blant annet ved å minske produksjonen av rødt kjøtt.

• Rapporten tar også for seg klima i videre forstand, nærmere bestemt hvilket politisk klima som skal håndtere global oppvarming. Internasjonalt samarbeid, mindre ulikhet og større rettferdighet vil bidra til å minke framtidas matkriser, mener forskerne. Dessverre er det lite i dagens situasjon som tyder på at vi går inn i en slik epoke. I stedet preges vår samtid av oppsigelser av nedrustningsavtaler, økt stormaktspress for egen vinning og særdeles liten forståelse for rettferdig fordeling. Det siste kan bli prekært framover, ettersom dårligere matsikkerhet vil ramme fattige land hardest. Og mennesker som ikke har mat og muligheter, legger seg ikke ned og dør der de er. De drar, slik en av forskerne bak rapporten formulerte det under gårsdagens pressekonferanse.

• I hele menneskets levetid har klima påvirket migrasjon. Slik er det også i dag. Den store økningen i innvandring fra El Salvador, Guatemala og Honduras til USA mellom 2010 og 2015, hang for eksempel sammen med en ekstrem tørkeperiode. I dag er spørsmål om folke­forflyttinger blant de mest politisk betente, både i Europa og i USA. Rapporten fra FNs klimapanel viser at rike land kan gjøre mye for å styre unna de verste scenarioene. For det første må de bidra til drastiske klimakutt. Samtidig må kuttene fordeles rettferdig slik at konsekvensene av klimaendringene ikke rammer fattige og folkerike land mens rike murer seg inne.

Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...