Fredag 9. august 2019
Rettferdighet

• I fjor på denne tida slet norske bønder med en ekstrem tørkesommer, som ga dårlige avlinger og for lite mat til dyra. Tørka ble knyttet til global oppvarming, og mange fryktet at ekstremt vær ville bli den nye normalen. FNs klimapanel lanserte i går en ny rapport som slår fast at det er tilfelle: Klimaendringene truer den globale matvaresikkerheten. Allerede nå opplever bønder verden rundt mer ekstremt vær, og det vil bare tilta etter hvert som temperaturen kryper oppover. Areal som i dag dyrkes, vil bli oversvømt eller uttørket. Rapporten anbefaler også en omlegging av landbruket slik at det blir mer klimavennlig, blant annet ved å minske produksjonen av rødt kjøtt.

• Rapporten tar også for seg klima i videre forstand, nærmere bestemt hvilket politisk klima som skal håndtere global oppvarming. Internasjonalt samarbeid, mindre ulikhet og større rettferdighet vil bidra til å minke framtidas matkriser, mener forskerne. Dessverre er det lite i dagens situasjon som tyder på at vi går inn i en slik epoke. I stedet preges vår samtid av oppsigelser av nedrustningsavtaler, økt stormaktspress for egen vinning og særdeles liten forståelse for rettferdig fordeling. Det siste kan bli prekært framover, ettersom dårligere matsikkerhet vil ramme fattige land hardest. Og mennesker som ikke har mat og muligheter, legger seg ikke ned og dør der de er. De drar, slik en av forskerne bak rapporten formulerte det under gårsdagens pressekonferanse.

• I hele menneskets levetid har klima påvirket migrasjon. Slik er det også i dag. Den store økningen i innvandring fra El Salvador, Guatemala og Honduras til USA mellom 2010 og 2015, hang for eksempel sammen med en ekstrem tørkeperiode. I dag er spørsmål om folke­forflyttinger blant de mest politisk betente, både i Europa og i USA. Rapporten fra FNs klimapanel viser at rike land kan gjøre mye for å styre unna de verste scenarioene. For det første må de bidra til drastiske klimakutt. Samtidig må kuttene fordeles rettferdig slik at konsekvensene av klimaendringene ikke rammer fattige og folkerike land mens rike murer seg inne.

Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...
Mandag 7. oktober 2019
• Siden tirsdag i forrige uke har tusenvis av irakere, først og fremst unge menn, demonstrert i gatene i Bagdad og flere andre irakiske byer i sør. De protesterer mot arbeidsledighet, korrupsjon og dårlige offentlige tjenester. Svaret fra...
Lørdag 5. oktober 2019
• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte...
Fredag 4. oktober 2019
• Storbritannias statsminister Boris Johnson har utformet et nytt, gjennomarbeidet forslag til utmeldingsavtale med EU som tar hensyn til Parlamentets innvendinger mot det såkalte irske «backstop». Denne klausulen gjorde at Storbritannia...
Torsdag 3. oktober 2019
• Domstolkommisjonen har påpekt noen problemer som små tingretter har. De har færre saker enn de store, og det er relativt få embetsdommere der. Det vises også til at dommerfullmektiger dømmer i saker med «særlig sårbare parter», og dommere...