Torsdag 8. august 2019
Dyrker enere

• Universitetet i Oslos nye satsing av året er et bachelor-program for de mest ambisiøse studentene. 20 stykker er tatt opp i høst, hvor den ene halvparten har fordyping i humaniora og den andre halvparten i realfag. Første kull skal ha kunstig intelligens som overordnet tema, og målet er ifølge universitetsrektor Svein Stølen at programmet skal bidra til å løse samfunnets utfordringer på nye måter. På sikt ønsker universitetet flere slike programmer, hvor mindre grupper får spesielt tett oppfølging og får tatt flere studiepoeng. Karakter­kravene kan bli høye; i år var programmet det vanskeligste studiet å komme inn på. Slik sikres allerede faglig sterke studenter et svært godt utdanningstilbud, som er utprøvd gjennom århundrer med stor suksess: Mindre grupper og tett personlig oppfølging. Det er nok mange studenter som kunne hatt god hjelp av en slik oppfølging i studiehverdagen.

• Universitetet står selvsagt helt fritt til å utvikle smale programmer for mindre studentgrupper. Det er likevel verdt å se nærmere på hva det såkalte honours-programmet er et uttrykk for. Programmet går inn i en samfunnstrend hvor såkalte enere skal dyrkes. Da er det verdt å minne om det store samfunnsløftet det har vært å gi den breie befolkningen tilgang på utdanning, det være seg i fagskoler, høgskoler eller på universitetene. Slik har kunnskap om samfunn, vitenskap og kultur blitt delt av mange, og slik bygges demokratiet. Konkurransesamfunnet, slik det har vokst fram, vektlegger i stedet vinnerne.

• Målet for institusjoner har i dag blitt å toppe den til enhver tid gjeldende statistikken de måles etter. En slik tankegang innen høyere utdanning har allerede bidratt til nedleggelse av mindre studiesteder, som Sandnessjøen og Nesna. De ryker når målet ikke lenger er å utdanne lokale fagpersoner, men å konkurrere med andre fag- og universitetsmiljøer, ofte med betydelig lengre erfaring og mer ressurser. Honours-programmer vil også kreve penger og professortid på bekostning av de breie fagene. De passer slik sett godt inn i dagens konkurransesamfunn.

Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...