Torsdag 8. august 2019
Dyrker enere

• Universitetet i Oslos nye satsing av året er et bachelor-program for de mest ambisiøse studentene. 20 stykker er tatt opp i høst, hvor den ene halvparten har fordyping i humaniora og den andre halvparten i realfag. Første kull skal ha kunstig intelligens som overordnet tema, og målet er ifølge universitetsrektor Svein Stølen at programmet skal bidra til å løse samfunnets utfordringer på nye måter. På sikt ønsker universitetet flere slike programmer, hvor mindre grupper får spesielt tett oppfølging og får tatt flere studiepoeng. Karakter­kravene kan bli høye; i år var programmet det vanskeligste studiet å komme inn på. Slik sikres allerede faglig sterke studenter et svært godt utdanningstilbud, som er utprøvd gjennom århundrer med stor suksess: Mindre grupper og tett personlig oppfølging. Det er nok mange studenter som kunne hatt god hjelp av en slik oppfølging i studiehverdagen.

• Universitetet står selvsagt helt fritt til å utvikle smale programmer for mindre studentgrupper. Det er likevel verdt å se nærmere på hva det såkalte honours-programmet er et uttrykk for. Programmet går inn i en samfunnstrend hvor såkalte enere skal dyrkes. Da er det verdt å minne om det store samfunnsløftet det har vært å gi den breie befolkningen tilgang på utdanning, det være seg i fagskoler, høgskoler eller på universitetene. Slik har kunnskap om samfunn, vitenskap og kultur blitt delt av mange, og slik bygges demokratiet. Konkurransesamfunnet, slik det har vokst fram, vektlegger i stedet vinnerne.

• Målet for institusjoner har i dag blitt å toppe den til enhver tid gjeldende statistikken de måles etter. En slik tankegang innen høyere utdanning har allerede bidratt til nedleggelse av mindre studiesteder, som Sandnessjøen og Nesna. De ryker når målet ikke lenger er å utdanne lokale fagpersoner, men å konkurrere med andre fag- og universitetsmiljøer, ofte med betydelig lengre erfaring og mer ressurser. Honours-programmer vil også kreve penger og professortid på bekostning av de breie fagene. De passer slik sett godt inn i dagens konkurransesamfunn.

Fredag 18. oktober 2019
• «Vi har en flott ny avtale som tar tilbake kontrollen – nå må Parlamentet få unnagjort brexit lørdag, så vi kan komme videre med andre prioriteringer, som levekostnader, helsevesenet, voldskriminalitet og miljøet.» Det var meldingen som...
Torsdag 17. oktober 2019
• Fellesforbundet vedtok på slutten av sitt seks dager lange landsmøte å utrede alternativer til EØS-avtalen. Forslaget som ble vedtatt var fremmet av forbundets representantskap i et forsøk på å stilne EØS-motstanderne og hindre et...
Onsdag 16. oktober 2019
• Fellesforbundets landsmøte, som avsluttes på Folkets Hus i Oslo i dag, har vært en oppvisning av styrken norsk fagbevegelse representerer. 500 delegater har vært samlet i fem dager til intense politiske og faglige diskusjoner – ofte til...
Tirsdag 15. oktober 2019
• Finanspolitisk talsperson Henrik Asheim (H) har funnet en gruppe fattige som Høyre bryr seg om: Lavtlønte med høy formue som «ikke kan selge den ene veggen i leiligheten sin for å betale formuesskatt», som Asheim formulerer det til Dagens...
Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...