Torsdag 8. august 2019
Dyrker enere

• Universitetet i Oslos nye satsing av året er et bachelor-program for de mest ambisiøse studentene. 20 stykker er tatt opp i høst, hvor den ene halvparten har fordyping i humaniora og den andre halvparten i realfag. Første kull skal ha kunstig intelligens som overordnet tema, og målet er ifølge universitetsrektor Svein Stølen at programmet skal bidra til å løse samfunnets utfordringer på nye måter. På sikt ønsker universitetet flere slike programmer, hvor mindre grupper får spesielt tett oppfølging og får tatt flere studiepoeng. Karakter­kravene kan bli høye; i år var programmet det vanskeligste studiet å komme inn på. Slik sikres allerede faglig sterke studenter et svært godt utdanningstilbud, som er utprøvd gjennom århundrer med stor suksess: Mindre grupper og tett personlig oppfølging. Det er nok mange studenter som kunne hatt god hjelp av en slik oppfølging i studiehverdagen.

• Universitetet står selvsagt helt fritt til å utvikle smale programmer for mindre studentgrupper. Det er likevel verdt å se nærmere på hva det såkalte honours-programmet er et uttrykk for. Programmet går inn i en samfunnstrend hvor såkalte enere skal dyrkes. Da er det verdt å minne om det store samfunnsløftet det har vært å gi den breie befolkningen tilgang på utdanning, det være seg i fagskoler, høgskoler eller på universitetene. Slik har kunnskap om samfunn, vitenskap og kultur blitt delt av mange, og slik bygges demokratiet. Konkurransesamfunnet, slik det har vokst fram, vektlegger i stedet vinnerne.

• Målet for institusjoner har i dag blitt å toppe den til enhver tid gjeldende statistikken de måles etter. En slik tankegang innen høyere utdanning har allerede bidratt til nedleggelse av mindre studiesteder, som Sandnessjøen og Nesna. De ryker når målet ikke lenger er å utdanne lokale fagpersoner, men å konkurrere med andre fag- og universitetsmiljøer, ofte med betydelig lengre erfaring og mer ressurser. Honours-programmer vil også kreve penger og professortid på bekostning av de breie fagene. De passer slik sett godt inn i dagens konkurransesamfunn.

Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...
Tirsdag 26. november 2019
• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller...