Onsdag 7. august 2019
På tur

• 13.000 kroner. Det er månedslønna til en polsk turbussjåfør som frakter turister rundt om i landet, ifølge Aftenposten. Det er ett av de grelle eksemplene på sosial dumping i en stadig mer utsatt transportbransje. Lønna er litt over halvparten av det som er lovbestemt minstelønn i bransjen, og rundt en tredel av det vanlige sjåfører i norske turbusselskaper koster. Arbeidstilsynet har avdekket underbetaling i 77 prosent av sine kontroller. NHO Transports administrerende direktør Jon Stordrange er med rette bekymret for hva lavlønnskonkurransen gjør med det norske turbussmarkedet. Til tross for vekst i turismen har den norske bussparken blitt redusert med over 30 prosent de siste ti årene. Det har jo ikke blitt færre turbusser på veiene, de bare drives ikke av norske selskaper.

• De utenlandske selskapene som kjører i Norge gjør det under de såkalte kabotasjereglene. Kabotasje er når et transportselskap krysser grensene, og så utfører transportoppdrag mellom steder i vertslandet. Kabotasje er egentlig ikke lov, men EØS-avtalen åpner for det i en viss utstrekning. Det er grunn til å tro at en rekke av dem som opererer, både i turbussmarkedet og med godstransport, bryter reglene. Problemet er at reglene er innfløkte, noe som gjør oppgaven til tilsynsmyndighetene vanskelig.

• For NHO Transports del er utfordringen beslektet med andre bransjer som er rammet av sosial dumping: Mye av det som skjer er ulovlig eller befinner seg i lovens grenseland, men selve strukturene og logikken i det felleseuropeiske markedet skaper enorme økonomiske insentiver til aktører som er villige til å tøye reglene. Prisen betales både av de utenlandske sjåførene som utnyttes, og av ansatte og eiere i norsk transportbransje. Det er dessverre ikke grunn til å tro at situasjonen vil bli enklere. EUs uttalte mål er å legge til rette for mer grenseoverskridende handel og transport, og det er knallhard dragkamp om hvordan de nye reglene skal være. For transportbransjens skyld får vi håpe det ikke er de hardeste fri flyt-tilhengerne som vinner fram.

Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...