Onsdag 7. august 2019
På tur

• 13.000 kroner. Det er månedslønna til en polsk turbussjåfør som frakter turister rundt om i landet, ifølge Aftenposten. Det er ett av de grelle eksemplene på sosial dumping i en stadig mer utsatt transportbransje. Lønna er litt over halvparten av det som er lovbestemt minstelønn i bransjen, og rundt en tredel av det vanlige sjåfører i norske turbusselskaper koster. Arbeidstilsynet har avdekket underbetaling i 77 prosent av sine kontroller. NHO Transports administrerende direktør Jon Stordrange er med rette bekymret for hva lavlønnskonkurransen gjør med det norske turbussmarkedet. Til tross for vekst i turismen har den norske bussparken blitt redusert med over 30 prosent de siste ti årene. Det har jo ikke blitt færre turbusser på veiene, de bare drives ikke av norske selskaper.

• De utenlandske selskapene som kjører i Norge gjør det under de såkalte kabotasjereglene. Kabotasje er når et transportselskap krysser grensene, og så utfører transportoppdrag mellom steder i vertslandet. Kabotasje er egentlig ikke lov, men EØS-avtalen åpner for det i en viss utstrekning. Det er grunn til å tro at en rekke av dem som opererer, både i turbussmarkedet og med godstransport, bryter reglene. Problemet er at reglene er innfløkte, noe som gjør oppgaven til tilsynsmyndighetene vanskelig.

• For NHO Transports del er utfordringen beslektet med andre bransjer som er rammet av sosial dumping: Mye av det som skjer er ulovlig eller befinner seg i lovens grenseland, men selve strukturene og logikken i det felleseuropeiske markedet skaper enorme økonomiske insentiver til aktører som er villige til å tøye reglene. Prisen betales både av de utenlandske sjåførene som utnyttes, og av ansatte og eiere i norsk transportbransje. Det er dessverre ikke grunn til å tro at situasjonen vil bli enklere. EUs uttalte mål er å legge til rette for mer grenseoverskridende handel og transport, og det er knallhard dragkamp om hvordan de nye reglene skal være. For transportbransjens skyld får vi håpe det ikke er de hardeste fri flyt-tilhengerne som vinner fram.

Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...