Onsdag 7. august 2019
På tur

• 13.000 kroner. Det er månedslønna til en polsk turbussjåfør som frakter turister rundt om i landet, ifølge Aftenposten. Det er ett av de grelle eksemplene på sosial dumping i en stadig mer utsatt transportbransje. Lønna er litt over halvparten av det som er lovbestemt minstelønn i bransjen, og rundt en tredel av det vanlige sjåfører i norske turbusselskaper koster. Arbeidstilsynet har avdekket underbetaling i 77 prosent av sine kontroller. NHO Transports administrerende direktør Jon Stordrange er med rette bekymret for hva lavlønnskonkurransen gjør med det norske turbussmarkedet. Til tross for vekst i turismen har den norske bussparken blitt redusert med over 30 prosent de siste ti årene. Det har jo ikke blitt færre turbusser på veiene, de bare drives ikke av norske selskaper.

• De utenlandske selskapene som kjører i Norge gjør det under de såkalte kabotasjereglene. Kabotasje er når et transportselskap krysser grensene, og så utfører transportoppdrag mellom steder i vertslandet. Kabotasje er egentlig ikke lov, men EØS-avtalen åpner for det i en viss utstrekning. Det er grunn til å tro at en rekke av dem som opererer, både i turbussmarkedet og med godstransport, bryter reglene. Problemet er at reglene er innfløkte, noe som gjør oppgaven til tilsynsmyndighetene vanskelig.

• For NHO Transports del er utfordringen beslektet med andre bransjer som er rammet av sosial dumping: Mye av det som skjer er ulovlig eller befinner seg i lovens grenseland, men selve strukturene og logikken i det felleseuropeiske markedet skaper enorme økonomiske insentiver til aktører som er villige til å tøye reglene. Prisen betales både av de utenlandske sjåførene som utnyttes, og av ansatte og eiere i norsk transportbransje. Det er dessverre ikke grunn til å tro at situasjonen vil bli enklere. EUs uttalte mål er å legge til rette for mer grenseoverskridende handel og transport, og det er knallhard dragkamp om hvordan de nye reglene skal være. For transportbransjens skyld får vi håpe det ikke er de hardeste fri flyt-tilhengerne som vinner fram.

Fredag 18. oktober 2019
• «Vi har en flott ny avtale som tar tilbake kontrollen – nå må Parlamentet få unnagjort brexit lørdag, så vi kan komme videre med andre prioriteringer, som levekostnader, helsevesenet, voldskriminalitet og miljøet.» Det var meldingen som...
Torsdag 17. oktober 2019
• Fellesforbundet vedtok på slutten av sitt seks dager lange landsmøte å utrede alternativer til EØS-avtalen. Forslaget som ble vedtatt var fremmet av forbundets representantskap i et forsøk på å stilne EØS-motstanderne og hindre et...
Onsdag 16. oktober 2019
• Fellesforbundets landsmøte, som avsluttes på Folkets Hus i Oslo i dag, har vært en oppvisning av styrken norsk fagbevegelse representerer. 500 delegater har vært samlet i fem dager til intense politiske og faglige diskusjoner – ofte til...
Tirsdag 15. oktober 2019
• Finanspolitisk talsperson Henrik Asheim (H) har funnet en gruppe fattige som Høyre bryr seg om: Lavtlønte med høy formue som «ikke kan selge den ene veggen i leiligheten sin for å betale formuesskatt», som Asheim formulerer det til Dagens...
Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...