Tirsdag 6. august 2019
Valgkamp

• Spin er det engelske ordet for å dreie den politiske kommunikasjonen i ønsket retning, og om det er noe vi kommer til å se mye av i ukene som ligger foran oss, er det nettopp det. Partiene finsliper nå budskapet foran valgkampen for å treffe velgere landet rundt med sin fortelling om hva som bør gjøres og av hvem. En vanlig spin-strategi er å ta mannen, ikke politikken, og en av politikerne som erfaringsmessig kommer til å få mange personrettede saker mot seg, er Arbeider­parti-leder Jonas Gahr Støre. Det er i hovedsak tre fortellinger høyresida trekker fram: For det første er det tåkefyrste-myten, som sier at Støre snakker så nyanserende og utflytende at meningen forsvinner. Støres hang til å omtale saker fra flere sider, gir vann til mølla til hans politiske motstandere.

• Den andre fortellingen er at Støre nærmest vil gjøre Norge til en sovjetstat, fordi han framover vil bli avhengig av partier til venstre for å styre kommuner, fylker og til slutt kanskje landet. Den historien går igjen i Mathilde Tybring-Gjeddes (H) kritikk i VG i går, hvor hun anklager Støre for å kopiere Bjørnar Moxnes’ politikk om private barnehager. En tredje fortelling handler om Støre som rikmann. Tidligere journalist Halle Jørn Hanssen sammenliknet i en kronikk i Dagsavisen i går kritikken av Støre med hatet mot Sveriges tidligere statsminister Olof Palme. Palme kom, som Støre, fra overklassen og ble derfor sett på som en klassesviker, skriver Hanssen. Han trekker særlig fram Finansavisens dekning av Støres private formue.

• Personangrep og karakteristikker er del av valgkampen, men det kan være greit å være orientert om hvor bevisst slik politisk kommunikasjon er fra partienes valgkampstrateger. Dessverre er det slik at dersom en ting sies ofte nok, så kan den framstå som en realitet. Se bare til Storbritannia, hvor Labour-leder Jeremy Corbyn blir koplet til antisemittisme omtrent daglig av politisk motstandere i politikken og pressen. Til slutt er det ikke så viktig hva som er sant lenger. Vi ønsker oss en valgkamp hvor de politiske sakene får dominere. Det bør være nok å ta av.

Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...