Mandag 5. august 2019
STRIDES OM SUKKERBIT: SV og Arbeiderpartiet blir ikke enige om framtida til Sukkerbiten-tomta i Bjørvika. Arbeiderpartiet ønsker Fotografi­huset velkommen, mens SV vil omregulere tomta til park. FOTO: MARIA GOSSÉ
SVs ønske om en billigere omregulering av Sukkerbiten-tomta avvises av Oslo Arbeiderparti.
Kjøper ikke SV-løsning
Arbeiderpartiet i Oslo mener SVs billige løsninger for den omstridte Sukkerbiten- tomta ikke lar seg gjennomføre.

Kultur

Hvorvidt Fotografihuset skal ligge på Sukkerbiten eller ikke har vært den store diskusjonen i hovedstaden denne sommeren. Motstandere av bygget ønsker heller en park på tomta i Bjørvika. Men en park krever omregulering og kan innebære kostnader.

Lørdag skrev Klassekampen at beregninger fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, gjengitt på bransjenettstedet Estate nyheter, viser at en omregulering kan koste så mye som 230 millioner kroner. Likevel gikk leder av bystyregruppa til Oslo SV Sunniva Holmås Eidsvoll ut lørdag og sa at det finnes billigere alternativer.

Nå svarer Oslo Arbeiderparti. De mener park- og strandanlegget som ligger inne for området som helhet er tilstrekkelig. I tillegg mener de det vil være økonomisk uansvarlig for kommunen å gjøre området om til park nå.

– Vi legger til grunn de ­beregningene som er gjort av eiendomsetaten. Å ­bygge en park nå, vil få store økonomiske konsekvenser, sier Anders Røberg-Larsen (Ap), leder av byutviklingskomiteen i Oslo bystyre.

Fakta

Sukkerbiten i Oslo:

• I 2018 inngikk Hav Eiendom AS og Fotografihuset AS en samarbeidsavtale om å etablere Fotografihuset på tomta Sukkerbiten i Oslo.

• Huset skal bli en «verdens­arena for fotografi» på 3700 kvadratmeter.

• SV, Rødt, MDG og Senterpartiet ønsker at Fotografihuset skal ligge et annet sted. De vil heller ha friområde på tomta.

• SV gikk lørdag ut og påpekte at en omregulering ikke trenger å være så kostbar for kommunen.

Ureint farvann

SV ønsker å utrede om det er mulig å bruke paragraf 32 i den nye farvannsloven. Her åpnes det for at man kan overdra verdier fra havnekassa til kommunekassa dersom det finnes tilstrekkelig med midler til både havna og drifta av denne. Dermed mener SV det kan være mulig å overføre tomta fra dagens eier Hav Eiendom til Oslo kommune.

Oslo Ap mener imidlertid det er feil å bruke kampen om Sukkerbiten til å svekke havnekapitalen. De peker på at havna fremdeles trenger penger til store investeringer.

– Særlig i Oslo hvor det er viktig at havna har mulighet til å innfri de forventningene det grønne skiftet stiller. Det grønne skiftet vil kreve store investeringer i infrastruktur for alternativt drivstoff, lading og landstrøm, avfallshåndtering med mer. Ikke minst gjelder dette overfor cruisetrafikken, sier han.

Han reagerer på at det er nettopp SV som foreslår dette.

– Regjeringen foreslo full liberalisering av havnekapitalen. Stortingsflertallet strammet inn dette for å unngå den utbyttepolitikken som regjeringen la opp til. Da er det jo litt merkelig at SV, av alle partier, nå mener at man skal gå like langt som regjeringen opprinnelig foreslo.

Vanskelig omregulering

Lovendringen trer i kraft 1. januar 2020. Røberg-Larsen er usikker på om forslaget til SV er klok strategi.

– Staten har i lenge stengt for utdeling fra havnekapitalen fordi man har vært redd for uansvarlige uttak fra kommunene. Hvis det første kommunen gjør etter den nye loven er å overta Sukkerbiten, bekrefter dette at vi er uansvarlige.

Et annet forslag fra Eidsvoll og SV er at Oslo kommune ikke trenger å overta Sukkerbiten-tomta fra Hav Eiendom i det hele tatt. «Vi ønsker å omregulere tomta til friområde, så kan Hav Eiendom fortsatt eie det som park», sa hun.

Kjell Kalland, direktør for Hav Eiendom, er skeptisk til en slik løsning. Han viser til at grunneierne og kommunen inngikk en utbyggingsavtale i 2003 som regulerer Hav Eiendom og kommunens rettigheter og plikter.

– Avtalen avklarer hvilke områder grunneierne skal opparbeide til parker, torg, sykkelveier og liknende. Når disse er ferdig opparbeidet blir de overlevert til kommunen for videre drift. Jeg ser derfor ikke hvorfor Hav Eiendom skal eie tomta som en park, sier han.

– Hva tenker Hav Eiendom om at SV åpner for å omregulere tomta?

– Vi forholder oss til den reguleringen som til enhver tid gjelder. Hvis kommunen omregulerer området, vil det innebære at saken blir sendt til en advokat for å vurdere hvilke rettigheter vi har.

Vil ikke snu

Arbeiderpartiet advarer mot at Oslo kommune skal utnytte sin makt i denne saken.

– Det er ikke slik at Oslo kommune kan bruke sin reguleringsmyndighet til å fremme egne interesser på bekostning av tredjeparter. Eiendom som er en del av havnekapitalen er å anse som tredjepart.

– Er det aktuelt for dere å snu i denne saken?

– Som vi har sagt mange ganger tidligere tror vi at gode områder for bading, park samt Fotografihuset lar seg realisere på samme tomt. De faglige innspillene i forkant av reguleringen gikk også på at området trengte et mindre bygg der ute for å få området til å henge sammen.

– Men nå er området blitt en større suksess enn man trodde for få år siden. Er det ikke mulig å tilpasse reguleringsplanen til en ny virkelighet?

– På samme måte er det vanskelig å se i dag hvordan dette området blir til slutt. Jeg tror det vil framstå helt annerledes når Bystranda ved Operaen er opparbeidet, og Fotografihuset er på plass.

kultur@klassekampen.no

Fredag 18. oktober 2019
Kaptein Sabeltann har vært landfast i 30 år. Nå satses det stort på å få ham ut i verden. – Som å selge en norsk versjon av Coca-Cola, sier markedsføringsekspert.
Torsdag 17. oktober 2019
Bøkene til Jon F­osse og Per Petterson er oversatt til mer enn 40 språk. Likevel velger de å la seg representere av norske bok­agenter.
Tirsdag 15. oktober 2019
Cappelen Damm Agency selger flere rettigheter enn konkurrentene, men går likevel med tap. Ingvild Haugland håper en bestselger skal redde økonomien.
Mandag 14. oktober 2019
Frp kaller det en seier at det ikke deles ut statsstipender neste år. Nå åpner regjeringen for å avvikle ordningen.
Lørdag 12. oktober 2019
I år er «Exit» og andre NRK-serier blitt omtalt 243 ganger på kanalens egne nyhetsflater. Ekspert på presseetikk Svein Brurås mener det svekker NRKs troverdighet.
Fredag 11. oktober 2019
Årets nobelpris i litteratur gikk til den omstridte øster­rikeren Peter Handke. Uttrykk for elendig dømmekraft, mener statsviter Bernt Hagtvet.
Torsdag 10. oktober 2019
Dagens vinnere av nobelprisen i litteratur bør si fra seg prisen, mener kritikere. Men forfatter Dag Solstad ville takket ja.
Onsdag 9. oktober 2019
Norsk filminstitutt må kutte i staben, og teatrene har 70 millioner kroner mindre å rutte med. Nå må ABE-reformen skrotes, mener kulturledere.
Tirsdag 8. oktober 2019
Kulturminister Trine Skei Grande (V) gir lokalavisene økt pressestøtte på bekostning av de største mottakerne. De rødgrønne partiene lover å stanse omfordelingen etter neste valg.
Mandag 7. oktober 2019
Høy pris og dårlig informasjon gjør at barn ikke går på kulturskolen. – Staten må få ned satsene, mener kulturskolerektor.