Lørdag 3. august 2019
Vikarbruk

• Tidsskriftet Sykepleien kunne nylig vise at norske kommuner er store kunder hos landets bemanningsbyråer. Hele 1,1 milliarder kroner ble brukt på å leie inn vikarer fra bemanningsselskaper i til helse- og omsorgssektoren i norske kommuner i 2018. Det er 100 millioner mer enn i 2017. Det er ikke vanskelig å forstå at Norsk Sykepleierforbund er kritisk til den omfattende vikarbruken. Som forbundsleder Eli Gunhild By sier, er kontinuitet og kompetanse viktig for kvaliteten. Hun har også et godt poeng når hun påpeker at det kan være en fordel for brukerne å ikke måtte forholde seg til stadig skiftende personale.

• Derfor er det svært gledelig å se at Kari Kjønaas Kjos, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget for Frp, mener kommunene burde kutte i vikarbruken og heller øke grunnbemanningen. «Økes grunnbemanningen kan man både gjøre noe ekstra for pasientene når det er full bemanning, og man slipper å ringe vikarer hvis noen er syke. Og man driver ikke rovdrift på de ansatte. Det gir både bedre tjeneste, bedre arbeidsmiljø og mer fornøyde pasienter», sa hun til Fri Fagbevegelse. Frp og regjeringen som helhet har ellers varmt forsvart bemanningsbransjen. Derfor er det positivt at de her ser fordelene med å heller ha faste ansatte i offentlig sektor.

• Det er Oslo, Tromsø og Bergen som topper Sykepleiens liste over storforbrukere av innleie, med henholdsvis 80, 50 og 39 millioner kroner i utgifter i 2018. Dette er store byer, så slik sett er det ikke rart de havner høyt på lista. Men samtidig er det også byer styrt av Ap, som ellers liker å snakke både om behovet for flere hender i offentlig velferd og om heltidskultur i helsesektoren. Dette er et felt der kommunene faktisk har muligheter til å ta grep. Det viser erfaringene fra rødgrønne Trondheim, der de på ett år reduserte utgiftene til bemanningsbyråer med 18,9 millioner kroner. 143 kommuner brukte ikke ei krone på innleie fra vikarbyråer i 2018. Det kunne være en god valgkampsak for venstresida i de store byene å følge deres eksempel.

Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...