Torsdag 1. august 2019
Honours

• Elitestudiene inntar norske universiteter. Om halvannen uke begynner de tjue første studentene på Universitetet i Oslos (UiO) såkalte honours-program. Tanken med programmet er ifølge universitetsstyret å etablere en «individtilpasset, tverrfaglig utdanning» for særskilt motiverte studenter. Honours-studentene fordyper seg i enten humaniora eller realfag, i tillegg til at de får fellesundervisning om kunstig intelligens. Studentene skal i løpet av tre år ta 210 studiepoeng, mot normen på 180. Hver student blir tildelt mentorer som skal sørge for et studieløp som passer til den enkeltes ønsker, talenter og ambisjoner. De får også egne lokaler, slik at de kan bygge opp en felles identitet. Bakgrunnen, heter det i universitetsstyrets saksdokumenter, er at «talentfulle studenter har et særlig behov for tilhørighet og fellesskap».

• Dette slår an. Tall fra Samordna opptak viser at programmet rager øverst på lista over studiene med høyest karaktersnitt for søkere under 22 år med førstegangsvitnemål. Som Klassekampen skrev onsdag, planlegger også Universitetet i Bergen (UiB) å rulle ut et nytt elitestudium i 2021. «Vi mener slike programmer er viktig for å utvikle den kompetansen som trengs for å løse framtidas utfordringer», sa viserektor Oddrun Samdal ved UiB da. I saken melder andre utdanningsinstitusjoner at de følger UiOs eksperiment med stor interesse. Også regjeringen er begeistret. Satsingen er da også som tatt ut av regjeringens utdanningsmelding, som etterlyser nye linjer «for de mest talentfulle og motiverte».

• UiO har tradisjon for å prioritere aktivitet som spisser toppene og bidrar til gode plasseringer på internasjonale rangeringer. Egne lokaler er sikkert positivt for identitetsfølelsen for de tjue utvalgte studentene som får sjansen. Spørsmålet er hva elitesatsingen får å si for de øvrige 28.000 studentene ved universitetet. Prorektor Kristian Bogen ved Universitetet i Sørøst-Norge pekte i onsdagsavisa på at elitestudier deler studenter inn i A- og B-lag. Det er en viktig advarsel i en tid der viljen til lagdeling brer seg i Utdannings-Norge.

Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...