Onsdag 31. juli 2019
Eksistens

• Norway Cup har et rettmessig rykte som en internasjonal idrettsfest for barn og unge. Det er noe vakkert over at over 2000 fotballag fra flere titalls ulike land møtes til kappestrid på Ekebergsletta. I år, som mange tidligere år, er det også to palestinske lag med, med spillere fra Vestbredden og Gaza. Det må unektelig være et velkomment avbrekk fra en hverdag preget av vanskelige forhold under en langvarig okkupasjon, å spille fotball i fredelige Norge. Et skår i gleden må det dog ha vært at ledelsen i Norway Cup i år grep inn mot de palestinske spillernes pausetelt. Teltet var merket med opphavslandet (Palestina), med det palestinske flagget, samt en kontur av kartet over Israel/Palestina, der Vestbredden og Gaza var tegnet inn. Dette falt arrangørene tungt for brystet, og de reagerte med å teipe over kartet, med henvisning til at Norway Cup skal være «politikkfritt».

• Det er en kjensgjerning at i nasjonale konflikter blir det gjerne den svake partens symboler sett på som «politiske». I Norge har det samiske flagget i mange situasjoner vært omstridt og politisert. Også det norske flagget har hatt en politisk funksjon på denne måten i ulike historiske perioder. Det skyldes rett og slett at flagg er symboler. De sier «vi finnes, vi har en identitet». Og dette burde være en selvsagt rett for alle å kunne uttrykke.

• Men i Israel/Palestina-konflikten har det lyktes for Israel og deres politiske allierte å i mange situasjoner gjøre selve det å uttrykke at palestinerne finnes, til noe forbudt. Et skammelig eksempel er musikkfesten Eurovision, der bare det å vise et palestinsk flagg ble regnet som en politisk handling som kunne medføre utestenging, samtidig som selve festen foregikk i et land som begår en folkerettsstridig okkupasjon. Alle er enige om at Norway Cup ikke skal være en politisk slagmark. Det er det da også bare en side som har forsøkt å gjøre det til i denne situasjonen: Ledelsen i Norway Cup, som mener seg berettiget til å sensurere de palestinske gjestenes selvsagte rett til å uttrykke hvem de er og hvor de kommer fra. Det burde de holdt seg for gode til.

Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...