Onsdag 31. juli 2019
Eksistens

• Norway Cup har et rettmessig rykte som en internasjonal idrettsfest for barn og unge. Det er noe vakkert over at over 2000 fotballag fra flere titalls ulike land møtes til kappestrid på Ekebergsletta. I år, som mange tidligere år, er det også to palestinske lag med, med spillere fra Vestbredden og Gaza. Det må unektelig være et velkomment avbrekk fra en hverdag preget av vanskelige forhold under en langvarig okkupasjon, å spille fotball i fredelige Norge. Et skår i gleden må det dog ha vært at ledelsen i Norway Cup i år grep inn mot de palestinske spillernes pausetelt. Teltet var merket med opphavslandet (Palestina), med det palestinske flagget, samt en kontur av kartet over Israel/Palestina, der Vestbredden og Gaza var tegnet inn. Dette falt arrangørene tungt for brystet, og de reagerte med å teipe over kartet, med henvisning til at Norway Cup skal være «politikkfritt».

• Det er en kjensgjerning at i nasjonale konflikter blir det gjerne den svake partens symboler sett på som «politiske». I Norge har det samiske flagget i mange situasjoner vært omstridt og politisert. Også det norske flagget har hatt en politisk funksjon på denne måten i ulike historiske perioder. Det skyldes rett og slett at flagg er symboler. De sier «vi finnes, vi har en identitet». Og dette burde være en selvsagt rett for alle å kunne uttrykke.

• Men i Israel/Palestina-konflikten har det lyktes for Israel og deres politiske allierte å i mange situasjoner gjøre selve det å uttrykke at palestinerne finnes, til noe forbudt. Et skammelig eksempel er musikkfesten Eurovision, der bare det å vise et palestinsk flagg ble regnet som en politisk handling som kunne medføre utestenging, samtidig som selve festen foregikk i et land som begår en folkerettsstridig okkupasjon. Alle er enige om at Norway Cup ikke skal være en politisk slagmark. Det er det da også bare en side som har forsøkt å gjøre det til i denne situasjonen: Ledelsen i Norway Cup, som mener seg berettiget til å sensurere de palestinske gjestenes selvsagte rett til å uttrykke hvem de er og hvor de kommer fra. Det burde de holdt seg for gode til.

Onsdag 16. oktober 2019
• Fellesforbundets landsmøte, som avsluttes på Folkets Hus i Oslo i dag, har vært en oppvisning av styrken norsk fagbevegelse representerer. 500 delegater har vært samlet i fem dager til intense politiske og faglige diskusjoner – ofte til...
Tirsdag 15. oktober 2019
• Finanspolitisk talsperson Henrik Asheim (H) har funnet en gruppe fattige som Høyre bryr seg om: Lavtlønte med høy formue som «ikke kan selge den ene veggen i leiligheten sin for å betale formuesskatt», som Asheim formulerer det til Dagens...
Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...
Mandag 7. oktober 2019
• Siden tirsdag i forrige uke har tusenvis av irakere, først og fremst unge menn, demonstrert i gatene i Bagdad og flere andre irakiske byer i sør. De protesterer mot arbeidsledighet, korrupsjon og dårlige offentlige tjenester. Svaret fra...
Lørdag 5. oktober 2019
• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte...