Tirsdag 30. juli 2019
Evig vekst

• Mandag var den såkalte Earth overshoot day. Basert på utregninger gjort av Global Footprint Network, markerer det den dagen i året da det globale forbruket overstiger jordas bærekraft. Resten av året går vi kollektivt i minus. Utregningene baserer seg på både klimagassutslipp, forbruk av mat, ødeleggelse av natur og nedbygging av uberørte områder. Datoen for overforbruksdagen har blitt flyttet to måneder tidligere i løpet av de siste 20 årene. Den triste sannheten er at vi bruker for mye: Vi forbruker ikke-fornybare ressurser i et alarmerende tempo, vi overforbruker og utarmer fornybare ressurser, vi utrydder stadig flere arter, og vi påfører klimaet stadig større belastning.

• Av de 134 landene som er med i oversikten, ligger Norge på en ikke spesielt ærerik 29. plass. Det vil si at vi har et mindre bærekraftig forbruk enn 105 andre land. Slik utviklingen er nå, ville det globale forbruket kreve at vi har 1,75 jordkloder tilgjengelig. Det har vi åpenbart ikke. Vi må rett og slett bruke mindre: Spise mindre (og mer miljøvennlig), kjøre mindre, transportere mindre gods langveis, fly mindre, og så videre. Alt dette vil få konsekvenser for hver av oss, men det viktige er at vi trenger økonomiske strukturer som gjør det mulig å leve bærekraftig.

• Den dystre sannheten er at vi lever i et globalt økonomisk system som er basert på evig vekst. Når veksten blir for lav, går samfunnet inn i økonomisk krise. Et stadig økende konsum av varer og energi er en grunnleggende bestanddel i den moderne kapitalismen. Skal vi lykkes med å skape en reelt bærekraftig verden, holder det derfor rett og slett ikke å appellere til den gode moral i hver enkelt av oss. Vi må gjøre grunnleggende endringer i hvordan det økonomiske systemet er bygget opp. Som med det meste annet er det de nederst ved bordet som merker konsekvensene av dagens overforbruk hardest. Den økonomiske eliten kan i stor grad kjøpe seg bort fra problemene de skaper. Både Norge og verden trenger en venstreside som tar mål av seg til å skape et system som ikke fører oss i undergangen.

Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...