Tirsdag 30. juli 2019
Evig vekst

• Mandag var den såkalte Earth overshoot day. Basert på utregninger gjort av Global Footprint Network, markerer det den dagen i året da det globale forbruket overstiger jordas bærekraft. Resten av året går vi kollektivt i minus. Utregningene baserer seg på både klimagassutslipp, forbruk av mat, ødeleggelse av natur og nedbygging av uberørte områder. Datoen for overforbruksdagen har blitt flyttet to måneder tidligere i løpet av de siste 20 årene. Den triste sannheten er at vi bruker for mye: Vi forbruker ikke-fornybare ressurser i et alarmerende tempo, vi overforbruker og utarmer fornybare ressurser, vi utrydder stadig flere arter, og vi påfører klimaet stadig større belastning.

• Av de 134 landene som er med i oversikten, ligger Norge på en ikke spesielt ærerik 29. plass. Det vil si at vi har et mindre bærekraftig forbruk enn 105 andre land. Slik utviklingen er nå, ville det globale forbruket kreve at vi har 1,75 jordkloder tilgjengelig. Det har vi åpenbart ikke. Vi må rett og slett bruke mindre: Spise mindre (og mer miljøvennlig), kjøre mindre, transportere mindre gods langveis, fly mindre, og så videre. Alt dette vil få konsekvenser for hver av oss, men det viktige er at vi trenger økonomiske strukturer som gjør det mulig å leve bærekraftig.

• Den dystre sannheten er at vi lever i et globalt økonomisk system som er basert på evig vekst. Når veksten blir for lav, går samfunnet inn i økonomisk krise. Et stadig økende konsum av varer og energi er en grunnleggende bestanddel i den moderne kapitalismen. Skal vi lykkes med å skape en reelt bærekraftig verden, holder det derfor rett og slett ikke å appellere til den gode moral i hver enkelt av oss. Vi må gjøre grunnleggende endringer i hvordan det økonomiske systemet er bygget opp. Som med det meste annet er det de nederst ved bordet som merker konsekvensene av dagens overforbruk hardest. Den økonomiske eliten kan i stor grad kjøpe seg bort fra problemene de skaper. Både Norge og verden trenger en venstreside som tar mål av seg til å skape et system som ikke fører oss i undergangen.

Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...