Mandag 29. juli 2019
Redd avtalen

• De gjenværende partene i den internasjonale atomavtalen med Iran møttes i Wien i går, i et forsøk på å berge avtalen. Den ble inngått i 2015 av Iran, USA, EU, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Kina og Russland og sikret Iran sanksjonslette mot at landet godtok internasjonale inspeksjoner av dets atomprogram. President Donald Trump trakk USA fra avtalen i mai i fjor, og har siden gjeninnført strenge sanksjoner som blant annet rammer Irans vitale oljeeksport.

• Sanksjonene, som også berører tredjeparter, har vært svært ødeleggende for iransk økonomi. Ifølge Reuters har Kinas import av iransk råolje falt med 60 prosent siden USA skjerpet sanksjonene for over ett år siden. Dermed har Saudi-Arabia, en alliert av USA og Irans nemesis, nå blitt største leverandør av råolje til Kina. Irans ønske er at de andre partene i avtalen gjør mer for å bistå landet med å takle det utenriksminister Javad Zarif kaller «økonomisk krig» fra USAs side. De europeiske landene bak Iran-avtalen har lagd en handelsmekanisme for å omgå USAs sanksjonsregime, men mekanismen dekker bare visse varer – i hovedsak mat og medisiner – og er langt ifra en tilfredsstillende ordning.

• Trumps «maksimalt press»-­strategi mot Iran er oppskrift på en militær opptrapping som kan ende i krig. Bare i løpet av to måneder har spenningene i Persiabukta økt dramatisk: Tankskip utsettes for sabotasje, droner skytes ned og skip tas i arrest. Trump ga på et tidspunkt grønt lys for et militært angrep mot Iran, før han ombestemte seg. Iran har på sin side anriket mer uran de siste ukene enn det landet forpliktet seg til i atomavtalen. I går sa lederen for det iranske atomenergibyrået, Ali Akbar Salehi, at landet også hadde planer om å starte opp igjen en tungtvannsreaktor. Som USAs allierte har de europeiske garantistene for atomavtalen et særskilt ansvar for å minimere skadene av Trumps alenegang. I første omgang er det avgjørende at Iran sikres retten til å eksportere olje fritt. På sikt må USA vende tilbake til atomavtalen – selv om det neppe vil skje så lenge Trump er president.

Torsdag 20. februar 2020
• Hvordan blir folk deltakere i demokratiet? Ofte er utgangspunktet en helt konkret sak de engasjerer seg i og organiserer seg for å fremme. Noen samler seg i grupper på sosiale medier, hvor de møter likesinnede og deler informasjon. Slike...
Onsdag 19. februar 2020
• Professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse kritiserte i Aftenposten mandag resultatene av kommune- og regionreformen. I Aftenposten framstilles de som «to av Norges fremste eksperter på offentlig styring». I realiteten står de...
Tirsdag 18. februar 2020
• Flyselskapet Widerøe varslet i går kutt i rutetilbudet i Nord-Norge. «Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-­Norge», sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding. 4000 flyginger på...
Mandag 17. februar 2020
• Vår nye fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har hatt god inntekt i vinter. Etter at han først tiltrådte som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet 4. november i fjor, har han fått betalt både for den jobben og for jobben som...
Lørdag 15. februar 2020
• Styret i Norsk Redaktørforening sa denne uka nei til å ta opp Resetts redaktør Helge Lurås som medlem. Foreningen finner etter en helhetsvurdering at Resett ikke fyller kriteriene for opptak, som blant annet innebærer at mediet forplikter...
Fredag 14. februar 2020
• Da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus slo seg sammen i 2011, var det en forutsetning at den nye høgskolen skulle ha to studie­steder, et i Pilestredet i Oslo og et på Kjeller i Akershus. I intensjonsavtalen står det også at framtidig...
Torsdag 13. februar 2020
• Joe Biden har vært den amerikanske politiske og økonomiske eliten og det liberale politiske sentrums sikre kort i kampen for å slå Donald Trump i den kommende presidentvalgkampen i november. Denne planen ser nå ut til å gå i vasken. I...
Onsdag 12. februar 2020
• E-tjenesten la mandag fram sin vurdering av aktuelle sikkerhets­utfordringer for Norge. Det nye i analysen er at Kina nå er løftet fram som den største sikkerhets­politiske trusselen mot Norge ved siden av Russland. Som begrunnelse skriver...
Tirsdag 11. februar 2020
• Statskog, som forvalter statens fjell- og skogseiendommer, er Norges suverent største grunneier, men blir stadig mindre. I 2011 begynte statsforetaket å selge unna skog- og utmarkseiendommer, og til nå er 540.000 dekar solgt, viser en...
Mandag 10. februar 2020
• I en reportasje i fredagens A-magasin forteller ti anonyme fastleger historier om sine møter med pasienter. Historiene som gjenfortelles, er riktignok kun om de «problematiske pasientene», de legene mener utnytter systemet, går til legen...