Mandag 29. juli 2019
Redd avtalen

• De gjenværende partene i den internasjonale atomavtalen med Iran møttes i Wien i går, i et forsøk på å berge avtalen. Den ble inngått i 2015 av Iran, USA, EU, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Kina og Russland og sikret Iran sanksjonslette mot at landet godtok internasjonale inspeksjoner av dets atomprogram. President Donald Trump trakk USA fra avtalen i mai i fjor, og har siden gjeninnført strenge sanksjoner som blant annet rammer Irans vitale oljeeksport.

• Sanksjonene, som også berører tredjeparter, har vært svært ødeleggende for iransk økonomi. Ifølge Reuters har Kinas import av iransk råolje falt med 60 prosent siden USA skjerpet sanksjonene for over ett år siden. Dermed har Saudi-Arabia, en alliert av USA og Irans nemesis, nå blitt største leverandør av råolje til Kina. Irans ønske er at de andre partene i avtalen gjør mer for å bistå landet med å takle det utenriksminister Javad Zarif kaller «økonomisk krig» fra USAs side. De europeiske landene bak Iran-avtalen har lagd en handelsmekanisme for å omgå USAs sanksjonsregime, men mekanismen dekker bare visse varer – i hovedsak mat og medisiner – og er langt ifra en tilfredsstillende ordning.

• Trumps «maksimalt press»-­strategi mot Iran er oppskrift på en militær opptrapping som kan ende i krig. Bare i løpet av to måneder har spenningene i Persiabukta økt dramatisk: Tankskip utsettes for sabotasje, droner skytes ned og skip tas i arrest. Trump ga på et tidspunkt grønt lys for et militært angrep mot Iran, før han ombestemte seg. Iran har på sin side anriket mer uran de siste ukene enn det landet forpliktet seg til i atomavtalen. I går sa lederen for det iranske atomenergibyrået, Ali Akbar Salehi, at landet også hadde planer om å starte opp igjen en tungtvannsreaktor. Som USAs allierte har de europeiske garantistene for atomavtalen et særskilt ansvar for å minimere skadene av Trumps alenegang. I første omgang er det avgjørende at Iran sikres retten til å eksportere olje fritt. På sikt må USA vende tilbake til atomavtalen – selv om det neppe vil skje så lenge Trump er president.

Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...