Mandag 29. juli 2019
NYE KRAV: Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund, Anne Lindboe, mener at det ikke bør være mulig for barne­hager å spare penger på bekostning av de ansattes lønn. 8FOTO: TOM HENNING BRATLIE
Private barnehagers landsforbund vil ha tarifflønn for ansatte i alle barnehager:
Ber om tariff til alle
LØNN: Fem prosent av private barne­hager har ikke tariffavtale. Private barnehagers landsforbund (PBL) vil at det ikke skal være noen vei utenom. De får støtte fra Utdanningsforbundet.

barnehage

Regjeringen har laget forslag til ny barnehagelov, men Private barnehagers landsforbund (PBL) mener noe mangler. De vil at kommunene skal kunne droppe å gi tilskudd til private aktører som ikke har lønns- og pensjonsvilkår forhandlet fram av fagforeningene.

– Det burde være en selvfølge. Vi vet jo at de ansatte er noe av det aller viktigste for kvaliteten i barnehagene. Det er også viktig at det er et godt sted å jobbe, sier administrerende direktør Anne Lindboe, som poengterer at ingen får være medlem i PBL hvis de ikke har tariffavtale.

– Det skal ikke herske noen tvil om at den private barnehagesektoren er en ryddig og ordentlig bransje, sier Lindboe.

1. august i år må de private barnehagene for første gang ha like mange ansatte som de offentlige. Det er Lindboe positiv til så lenge barnehager som sliter med å nå kravet på grunn av dårlig økonomi, får penger til å ansette flere.

I vinter skrev Klassekampen om Månestråle barne­hage i Oslo, hvor de ansatte sa de ikke ble erstattet ved sykdom. Det førte til at de som ble igjen på jobb, ble utslitt.

– Bemanningsnormen gjelder bare grunnbemanning, ikke når folk er sjuke. Ønsker dere noen norm for generell bemanning?

– Det viktigste er jo at man har en bemanningsnorm på plass i bånn, men vi støtter tiltak som gjør at man må sette inn vikarer ved sykdom. Det hjelper ikke med norm hvis ansatte er syke store deler av tida, så voksentetthet er kjempeviktig, sier Lindboe.

Fakta

Private barnehager:

• 3093 norske barnehager er private og 2695 er kommunale.

• Barnehageloven har fått kritikk for å være for vag og gi private barnehager for fritt spillerom.

• I april sendte Kunnskaps­departementet ut forslag til endringer i barnehageloven og høringsfristen er nå ute.

• Private barnehagers landsforbund (PBL) foreslår blant annet at kommunene skal kunne kreve at private barnehager har tarifflønn.

• De ber også regjeringen definere hvor mye overskudd barnehagene kan ha.

Støtte fra fagbevegelsen

Utdanningsforbundet, som organiserer mange ansatte, er positiv til forslaget fra PBL.

– Vi har lenge krevd at alle som jobber i barnehager skal være omfattet av en tariff­avtale, sier nesleder Terje Skyvulstad.

I dag er rundt 5 prosent av ansatte i barnehager ikke dekket av en avtale.

– Det kan virke marginalt, men det føles ikke sånn for dem som står i det, sier nestlederen.

Det er blant annet Utdanningsforbundet som sitter på andre siden av bordet fra PBL når det forhandles lønn i barnehagesektoren.

– Er PBL en grei motpart i forhandlinger?

– Jeg oppfatter dem som en seriøs motpart. Seriøs, men hard. Det er alle motparter vi forhandler med, uansett om det er offentlig eller privat, sier Skyvulstad.

Nå står de foran en ny runde med pensjonsforhandlinger, og Utdanningsforbundet håper på fortsatt godt samarbeid.

– Som i skolen er vi i barnehagen opptatt av at det skal være like tariffavtaler i privat som i offentlig sektor. Vi håper det fortsetter også etter dette oppgjøret, sier han.

Noe av det viktigste for forbundet når regjeringen lager ny barnehagelov, er at det ikke skal bli enklere å etablere private barnehager.

– Barnehagesektoren egner seg ikke for konkurranse. Vi flytter ikke barna våre fra en barnehage til en annen sånn som vi skifter strømleverandør, sier han.

Strengere enn regjeringen

Barnehageloven sier ikke noe om hvor mye penger man kan tjene på en barnehage, bare at private barnehager kan ha «et rimelig årsresultat». SV har flere ganger bedt om at regjeringen forklarer hva det betyr. Nå får de støtte fra uventet hold.

– Det er bedre for både kommunene og barnehagene å vite hvor mye man kan tjene. Barnehager skal ikke være en sektor for superprofitt. Det skal gå an å tjene greit på det, men ikke mer enn det som ansees som rimelig av politikerne og som ikke går på bekostning av kvalitet, sier Lindboe i PBL.

– Mener PBL noe om hva som er et rimelig årsresultat?

– Nei, det gjør vi ikke. Det må være opp til politikerne å vurdere, men vi håper at man tar innover seg at enkelte år er det store kostnader, og at det er variasjoner mellom lønnsutgiftene til ulike barnehager. Derfor trengs det en utredning for å finne riktig nivå, sier hun.

– En måte å redusere overskuddet på uten å miste pengene, er å ansette eiere og gi uforholdsmessig høy lønn. Hva tenker dere om det?

Det er en ulovlig måte å øke overskuddet på, og det er vi veldig sterkt imot. Derfor håper vi departementet får gjennomslag for at Utdanningsdirektoratet får ansvar for økonomiske tilsyn med barnehagene. Det gjør det enklere å avdekke lovbrudd. De aller fleste av medlemmene våre driver skikkelig. Men dem som bryter loven, vil vi ikke ha i sektoren, sier Lindboe.

ainah@klassekampen.no

Torsdag 22. august 2019
Kulturrådet har lagt ned innkjøpsordningen for tidsskrifter. Det kan føre til færre tidsskrifter i norske biblioteker, mener Norsk bibliotek­forening.
Torsdag 22. august 2019
POLITI: Norske moskeer fikk ikke PSTs varsel om en økt trussel fra høyreekstreme. Politi­direktoratet sier at politidistriktene ble bedt om å «opprette dialog» med trossamfunnene.
Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Torsdag 22. august 2019
KLIMAKAMP: Norge vil ikke bruke frihandelsforhandlinger til å stagge president Jair Bolsonaros angrep på Amazonas.
Onsdag 21. august 2019
PROBLEMER: Militæroperasjonen i Persiabukta, sabotasjeaksjoner og USAs sanksjoner. Dette er temaene som Erna Solberg trolig vil snakke med Iran om.
Onsdag 21. august 2019
TRUSSEL: I mai ga PST politiet beskjed om at trussel­nivået for angrep fra høyre­ekstreme var økt. Moskeer var aktuelle mål, men ingen informerte dem.
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Onsdag 21. august 2019
Kulturrådet krever at de som søker om tidsskriftstøtte, skal honorere sine bidragsytere etter vedtatte minstesatser. – Urealistisk, mener Tidsskrift­foreningen.
Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Tirsdag 20. august 2019
Astrup Fearnleys sponsor anklages for folkerettsbrudd, mens Nasjonal­museet tar imot støtte fra skatte­paradis. Kunstnere mener debatten om «giftige donasjoner» må reises også her hjemme.