Lørdag 27. juli 2019
HVEM TAR REGNINGEN? Kulturforsker Georg Arnestad mener det er en naturlov at nye norske kulturhus har urealistiske start­budsjetter. FOTO: TOR YTTRI, SOGN AVIS
Ifølge kulturforsker Georg Arnestad er det vanlig at kulturbygg i oppstartsfasen «pynter på tallene» for å høste godvilje:
Det offentlige tar regningen
Kulturforsker Georg Arnestad mener Fotografihusets forventede besøkstall ikke har noen rot i virkeligheten. – Det er en naturlov at norske kulturhus sprenger egne budsjettrammer, sier han.

KULTURHUS

– Fotografihuset har stukket en finger opp i lufta. De kunne sagt et hvilket som helst tall, det har ikke noen kopling til virkeligheten for kulturinstitusjoner i Norge i dag, sier kulturforsker Georg Arnestad ved Høgskulen på Vestlandet.

Torsdag skrev Klassekampen at det planlagte Fotografihuset i Oslo har budsjettert med et årlig besøkstall på 250.000. Det overstiger fjorårets besøkstall for både Munchmuseet og Astrup Fearnley Museet i Oslo, Henie Onstad Kunstsenter i Bærum og Kode i Bergen.

Arnestad har forsket på norske kulturhus og mener det er en «naturlov» at nye kulturinstitusjoner sprenger budsjettrammene sine.

– Normalt undervurderer man kostnadene og overvurderer inntektene. Fotografihuset har startet med en beregning av publikumstall som nærmest ingen norsk kunstinstitusjon er i nærheten av, sier Arnestad.

Forskeren sier det er vanlig at kulturbygg i oppstartsfasen «pynter på tallene» for å høste godvilje, offentlig støtte og investeringer fra det private næringslivet.

Det sier daglig leder Erling Johansen at ikke er tilfelle for Fotografihuset.

– Vi går offensivt ut, og har høye ambisjoner. Ambisjonsnivået vi har, reflekteres i tallene. Fra vårt perspektiv er det ikke pyntet på, sier Johansen.

Fakta

Budsjettsprekk for kulturhusene:

• Georg Arnestad er seniorrådgiver og kulturforsker ved Høgskulen på Vestlandet.

• Han har forsket på norsk kulturpolitikk og har skrevet flere artikler om kulturhus og kulturhusenes økonomiske rammer.

• Det planlagte Fotografihuset på Sukkerbiten budsjetterer med et besøksantall på 250.000 betalende gjester i året.

– Sprekk er naturlov

Georg Arnestad sier det har vist seg vanskelig for kulturhusene å holde besøkstallene høye over tid.

– Det er ofte ikke det første året som er problematisk, men år to og tre. Kulturhusene har i starten en nyhetsverdi som de raskt mister. Da blir det vanskelig for de fleste å opprettholde besøkstallene. Det ser vi også hos de helt store kulturinstitusjonene, sier han

Men leder for Fotografihuset Erling Johansen påpeker at de har ambisjoner om å være noe annet enn et tradisjonelt kulturhus. De vil være et opplevelsessenter for fotografi, hekte seg på aktuelle samfunnsdebatter og være «usnobbete» i møte med publikum. Det tror de vil bidra til høye besøkstall som kan opprettholdes over tid.

– Vi vet at 250.000 besøkende er ambisiøst, men det er det vi strekker oss etter. Det som er avgjørende for at vi skal lykkes, er at vi er i kontinuerlig utvikling, mener Johansen.

Han mener Arnestads påstand om at de har «stukket en finger i lufta» for å komme fram til et anslått besøkstall, er feil.

– I stedet for å se til tradisjonelle museer har vi sett til andre kunst- og kulturinstitusjoner som har oppnådd ambisiøse mål ved å gjøre det riktig, som Fotografiska i Stockholm og Aros i Århus.

Politisk dragkraft

Arnestad bemerker at oppføringen av nye kulturinstitusjoner ofte innebærer store investeringer for kommunene. Han sier videre at det ofte ligger et sterkt engasjement fra enkeltpolitikere til grunn for at prosjektene realiseres, og at disse politikerne selv er klar over at prosjektene er underbudsjettert fra start.

– At budsjettene sprekker, ser ut til å være en regel. For kulturhusene som er oppført i Norge mellom 2005 og 2017 er en budsjettoverskridelse på mellom 30 og 50 prosent regelen.

– Hvem er det som sitter igjen med regningen når budsjettet sprenges?

– I kulturhusene jeg har arbeidet med, er det kommunen eller det offentlige som må ta regningen. Det skaper selvfølgelig diskusjoner, og man får en debatt om alternativ bruk av midlene.

Erling Johansen mener det ikke er noen grunn til bekymring for at Fotografihuset skal spise seg inn på kulturbudsjettet til Oslo kommune.

– Vi har vært veldig tydelige hele veien på at vi retter oss mer en vanlig mot privat finansiering. To tredeler av budsjettet skal vi skaffe selv, og den siste tredelen skal finansieres offentlig. Vi vil rette oss mot det kommersielle uten at det blir kulturfiendtlig, sier han.

Johansen mener at Fotografihuset har en potensiell brei publikumsgruppe:

– Vi tenker 50 prosent fastboende, og 50 prosent tilreisende. Fotografihuset blir et sted folk vil reise til fra andre deler av landet og fra utlandet.

torad@klassekampen.no

Tirsdag 15. oktober 2019
Cappelen Damm Agency selger flere rettigheter enn konkurrentene, men går likevel med tap. Ingvild Haugland håper en bestselger skal redde økonomien.
Mandag 14. oktober 2019
Frp kaller det en seier at det ikke deles ut statsstipender neste år. Nå åpner regjeringen for å avvikle ordningen.
Lørdag 12. oktober 2019
I år er «Exit» og andre NRK-serier blitt omtalt 243 ganger på kanalens egne nyhetsflater. Ekspert på presseetikk Svein Brurås mener det svekker NRKs troverdighet.
Fredag 11. oktober 2019
Årets nobelpris i litteratur gikk til den omstridte øster­rikeren Peter Handke. Uttrykk for elendig dømmekraft, mener statsviter Bernt Hagtvet.
Torsdag 10. oktober 2019
Dagens vinnere av nobelprisen i litteratur bør si fra seg prisen, mener kritikere. Men forfatter Dag Solstad ville takket ja.
Onsdag 9. oktober 2019
Norsk filminstitutt må kutte i staben, og teatrene har 70 millioner kroner mindre å rutte med. Nå må ABE-reformen skrotes, mener kulturledere.
Tirsdag 8. oktober 2019
Kulturminister Trine Skei Grande (V) gir lokalavisene økt pressestøtte på bekostning av de største mottakerne. De rødgrønne partiene lover å stanse omfordelingen etter neste valg.
Mandag 7. oktober 2019
Høy pris og dårlig informasjon gjør at barn ikke går på kulturskolen. – Staten må få ned satsene, mener kulturskolerektor.
Lørdag 5. oktober 2019
Forbrukertilsynet krever reklame-merking av forlagsdrevne bokmagasiner på nett. – En nedvurdering av kulturelle produkter, mener medie­professor.
Fredag 4. oktober 2019
Artisten Aurora får massiv kritikk etter å ha forsøkt å skjule konserter i Tel Aviv. – Hvis du vil spille i Israel nå, må du virkelig ville det, sier kulturjournalist i Haaretz.