Lørdag 27. juli 2019
Demokrati

• Det er ikke mange år siden tanken om kraftig utbygging av vindkraft på land var en vinnersak i store deler av det politiske Norge. Vindkraft, både på land og til havs, skulle være en del av omdanningen av Norge til et «grønt batteri», en kjempe i fornybar energi. Det ble snakket i rosende ordelag om det store potensialet langs den forblåste norskekysten for mer vindkraft. Både kommuner og kraftselskaper så økonomiske muligheter. Slik er ikke stemningen nå.

• Det har vokst fram en kraftig folkelig bevegelse over hele landet mot omfattende vindkraftutbygging. Det protestene bygger på, er de omfattende naturinngrepene vindkrafta innebærer, både i form av anleggsarbeid og i form av de voldsomme dimensjonene moderne vindturbiner har. Brede folkelige organisasjoner som Den Norske Turistforeningen og Norges Jeger- og Fiskerforbund har gått sammen med miljøbevegelsen i protester, og mange hundre aktivister har deltatt i lokale aksjoner mot utbygging. Bevegelsen retter seg både mot allerede gitte konsesjoner, der byggeplanene er underveis, og mot forslaget til den nye nasjonale ramma for vindkraft, som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet.

• Det kom nok derfor som noe av en overraskelse på mange at det var meningen at NVEs plan ikke skulle være gjenstand for behandling på Stortinget, men kun håndteres i regjeringen. Også stortingsrepresentanter Klassekampen har vært i kontakt med, var overbevist om at NVE-planen ville ende med stortingsbehandling. Men som statssekretær Liv Lønnum (Frp) i Olje- og energidepartementet kunne opplyse, skal «saken fremmes for regjeringen til endelig vedtak». Det er ikke holdbart. SV, MDG og Sp har alle krevd at saken må behandles på Stortinget, og under en debatt i Dagsnytt atten varslet også Frps medlem av energi- og miljøkomiteen Terje Halleland at de kunne være på glid. Det er i tråd med grunnleggende demokratiske prinsipper at en sak som berører så mange, og der det er så stort engasjement, må behandles i Stortinget, ikke bare mellom statsrådene.

Artikkelen er oppdatert: 28. juli 2019 kl. 14.34
Torsdag 22. august 2019
Kulturrådet har lagt ned innkjøpsordningen for tidsskrifter. Det kan føre til færre tidsskrifter i norske biblioteker, mener Norsk bibliotek­forening.
Torsdag 22. august 2019
POLITI: Norske moskeer fikk ikke PSTs varsel om en økt trussel fra høyreekstreme. Politi­direktoratet sier at politidistriktene ble bedt om å «opprette dialog» med trossamfunnene.
Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Torsdag 22. august 2019
KLIMAKAMP: Norge vil ikke bruke frihandelsforhandlinger til å stagge president Jair Bolsonaros angrep på Amazonas.
Onsdag 21. august 2019
PROBLEMER: Militæroperasjonen i Persiabukta, sabotasjeaksjoner og USAs sanksjoner. Dette er temaene som Erna Solberg trolig vil snakke med Iran om.
Onsdag 21. august 2019
TRUSSEL: I mai ga PST politiet beskjed om at trussel­nivået for angrep fra høyre­ekstreme var økt. Moskeer var aktuelle mål, men ingen informerte dem.
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Onsdag 21. august 2019
Kulturrådet krever at de som søker om tidsskriftstøtte, skal honorere sine bidragsytere etter vedtatte minstesatser. – Urealistisk, mener Tidsskrift­foreningen.
Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Tirsdag 20. august 2019
Astrup Fearnleys sponsor anklages for folkerettsbrudd, mens Nasjonal­museet tar imot støtte fra skatte­paradis. Kunstnere mener debatten om «giftige donasjoner» må reises også her hjemme.