Klassekampen.no
Torsdag 25. juli 2019
Fotografihuset satser på 250.000 besøkende årlig. Så høye besøkstall har nesten ingen norske kunstinstitusjoner:
Vil bli større enn Munch
Det planlagte Fotografihuset i Oslo anslår at de vil trekke flere besøkende enn Edvard Munch og Vincent van Gogh. – Skummel budsjettering, mener direktøren for Henie Onstad Kunstsenter.

kultur

I 2023 skal Oslo etter planen få et internasjonalt senter for fotografi. Senteret, som har fått navnet Fotografihuset, skal bli Norges motsvar til ­Fotografiska i Stockholm, som regnes som et av Europas viktigste institusjoner for samtidsfotografi.

Fotografihuset budsjetterer med at en tredel av driftsbudsjettet på 75 millioner kroner skal dekkes av det offentlige. Resten skal dekkes av egeninntjening, og Fotografihuset legger til grunn at de skal trekke 250.000 betalende besøkende årlig. Det er nesten 100.000 mer enn Munchmuseet på Tøyen i Oslo hadde i fjor.

Man må tilbake til rekord­året 2015 for å finne lignende tall for museet med en av verdens største kunstnere som trekkplaster. Da trakk utstillingen «Van Gogh + Munch» fulle hus, og museets besøkstall endte på 255.000.

Sammenligningen skremmer ikke Erling Johansen, daglig leder i Fotografihuset. Snarere tvert imot.

– Van Gogh-tallene til Munch­museet er en relevant referanse for oss. Vi må huske at dette var tall fra Tøyen og ikke Bjørvika. Munch i Lambda har mye høyere planlagte besøkstall, sier Johansen.

Fakta:

Fotografihuset:

• Sukkerbiten er en tomt ved havkanten nær operaen i Oslo.

• I 2018 inngikk Hav Eiendom AS og Fotografihuset AS en intensjonsavtale om å etablere Fotografihuset på tomta.

• Planen er å bygge et fotohus på 3700 kvadratmeter. Et lite område er markert fri for ferdsel og kai-aktivitet.

• På nettsidene deres står det at Fotografihuset har ambisjoner om å trekke 250.000 betalende besøkende årlig.

Ambisiøse tall

Det er ikke bare besøkstallene til Munchmuseet på Tøyen ­Fotografihuset har planer om å overgå. Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen og Henie Onstad Kunstsenter i Bærum hadde henholdsvis 137.867 og 89.500 besøkende i fjor.

Ser man på besøkstallene for 2018, er det svært få kunstinstitusjoner i Norge som har høyere besøkstall enn det Fotografihuset regner med. Så vidt Klassekampen kjenner til, er det bare Nasjonalgalleriet med nesten en halv million besøkende i fjor som alene overskrider fotosenterets ambisjoner.

– Vi skal klare å nå de høye besøkstallene fordi fotografi appellerer så bredt. Foto er folkelig og har en sentral rolle i folks liv. Derfor har vi tro på at vi kommer til å lykkes med denne offensive innstillingen, sier Johansen.

Ser man på de eksisterende fotoinstitusjonene i Norge, finner man langt lavere besøkstall enn det Fotografi­huset regner med å oppnå. Den nasjonale fotomuseet Preus i Horten har kun rundt 15.000 besøkende årlig, mens Fotogalleriet i Oslo har mindre enn 3500 besøkende.

Vil ikke kunne konkurrere

Henie Onstad Kunstsenter er blant de ledende kunstarenaene i Norge og trakk i underkant av 90.000 besøkende til Høvikodden i fjor. Direktør Tone Hansen mener anslaget som Fotografihuset opererer med, er skummelt.

– Det skal holde hardt over tid, sier hun.

Hansen mener et fotografihus vil ha en annen mulighet til å tiltrekke seg besøkende enn det kunstsenteret har, men påpeker at konkurransen i Oslo er hard.

– I begynnelsen tror jeg de vil kunne konkurrere med de andre kulturinstitusjonene. Men ikke i et lengre perspektiv, sier Hansen.

Hun forteller at Henie Onstad alltid budsjetterer for lavere besøkstall enn deres reelle anslag, for å ha en «sunn tilnærming til økonomien». De regner med å trekke rundt 100.000 besøkende i snitt.

– Vi klarer å nå det målet om man ser en femårsperiode under ett, men det er tøft. Så det er vågalt å tenke at man skal klare å trekke over dobbelt så mange som oss.

Erling Johansen sier han er klar over at målet de har satt seg er ambisiøst.

– Men vi mener vi har mulighet til å lykkes. Vi ser blant annet til Fotografiska i Stockholm, som har over 500.000 besøkende årlig, sier han.

– Stockholm er en mye større by enn Oslo. Det kommer også flere turister dit?

– Derfor har vi også bare budsjettert med halvparten av det de har. Det tror vi er fullt mulig. Vår plan er halvparten turister og halvparten fastboende. Vi skal heller ikke ha faste utstillinger, så det blir alltid noe nytt å se og oppleve, sier Johansen.

Billettinntektene fra de 250.000 besøkende er en avgjørende post på budsjettet til Fotografihuset. Inntektene skal blant annet dekke en eventuell husleie til Hav Eiendom, som vil stå som eier av det planlagte bygget på Sukkerbiten i Oslo.

Frykter trojansk hest

På nettstedet Journalisten ga Ragna Fjeld, aktivist fra Sukkerbitens venner, denne uka uttrykk for bekymring for at Fotografihuset ikke vil klare å betale regningene sine om de ikke trekker en kvart million besøkende:

«Hvis Fotografihuset AS ikke lykkes med sine ambisjoner, og det offentlige ikke trer støttende til for å dekke underskuddet, vil fotosenteret måtte flytte ut av nybygget. Da vil Hav Eiendom sitte igjen med en uhyre attraktiv næringseiendom i Oslos sjøkant, der leietakere med store finansielle muskler kan flytte inn», skrev Fjeld.

Det avviser administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland blankt.

– Vi hadde ikke trengt å bygge et fotografihus på Sukkerbiten, og kunne bygd hva som helst som tomta var regulert til. Men å kun ha restauranter synes vi ikke gir nok til Oslo. Derfor fant vi en god match i dette huset, sier Kalland.

Heller ikke han er bekymret for de høye besøkstallene Fotografihuset opererer med, og forteller at det er vanlig praksis for utbyggere å ta høyde for at bedrifter som leier tomta ikke når besøksmålene fra dag én.

– Vi antar at de vil trenge en redusert husleie i starten for å komme i gang og for få opp besøkstall til både Fotografihuset og serveringen. I prinsippet blir det en slags statshjelp, sier han.

– Har dere noen plan b dersom Fotografihuset ikke klarer å betale husleia?

– Nei, ikke foreløpig. Ikke annet enn at bygget skal være fleksibelt. For oss er sannsynligheten større for at Fotografihuset flytter ut om noen tiår, om de trenger større plass. Da må bygget kunne gjenbrukes.

Tror på synergieffekter

På spørsmål om hva som skjer dersom de ikke oppnår 250.000 besøkende årlig, svarer Johansen kortfattet:

– Vi justerer kostnadene til den faktiske utviklingen. Vi har en del å gå på, men sikter mot 250.000, sier han.

– Munchmuseet blir deres nye nabo. Tror du Munch-besøkende orker flere gallerirunder etter å ha gått gjennom Lambda?

– Det blir nok forskjellig. Noen turister vil jo få med seg alt og deler opp dagen. Vi tror på synergieffekt i hele området og tenker at alle byggene er så forskjellige at vi vil utfylle hverandre.

– Hva skal billettprisene være?

– Vi har en grovbudsjettering på 100 kroner.

kultur@klassekampen.no