Tirsdag 23. juli 2019
Hatet

• I går ble det holdt markeringer mange steder for å minnes at det var åtte år siden en av de verste høyreekstreme terroraksjonene i nyere tid rammet Norge. Bombeangrepet mot regjeringskvartalet og massakren på AUF-ere på Utøya var tragisk, men ikke bare en tragedie. Det gjorde oss ulykkelige, men var ingen ulykke. Det var en målbevisst og dypt politisk motivert handling, rettet mot politisk engasjert ungdom på venstresida og mot det politiske systemet. Tankegodset som ledet til terroristens handlinger har klare likhetstrekk med fascismen fra midten av forrige århundre: rasistisk, kvinnefiendtlig, autoritært og voldelig.

• Manifestet han publiserte har mye felles med tankegodset som preger ytre høyre i Europa. Det konstrueres et bilde av Europa truet av en muslimsk invasjon, heiet fram av en «forrædersk» venstreside som undergraver tradisjonelle (konservative) verdier. Som Klassekampen skrev mandag, vokser det fram stadig flere ekstreme grupperinger i mange europeiske land. De samler våpen og lager omfattende «dødslister». Det er ingen grunn til å tro at de ikke mener alvor, selv om det heldigvis ikke har vært mange store terroraksjoner så langt.

• Også i Norge er virkeligheten at selv om terroristen sitter innesperret, lever mange av hans ideer videre. I går morges var 22. juli-minnesmerket i Tønsberg sprayet ned med et hakekors. I mørke kommentarfelt kryr det av nedsettende og dehumaniserende omtale av minoriteter. De omtales som «parasitter» eller «kakerlakker». Selvsagt kan ikke alle som bruker slike rasistiske begreper slås i hartkorn med 22. juli-terroristen. Men et fellestrekk ved store overgrep, terroraksjoner og folkemord er nettopp viljen til å fraskrive grupper deres menneskelighet. Derfor er også den viktigste motgifta solidaritet og felles handling. I en tid der fascismen kommer krypende tilbake, er det et felles ansvar å holde antirasismens og solidaritetens fane høyt. Til minne om dem som døde for idealene – og som lovnad om at vi aldri skal la det skje igjen.

Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...
Lørdag 10. august 2019
• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig...